Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Usługi elektroniczne na rzecz osób fizycznych spoza Unii Europejskiej

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 22.10.2018

Chcę świadczyć usługi elektroniczne na rzecz osób fizycznych spoza Unii Europejskiej nieprowadzących działalności gospodarczej. Czy świadcząc tego typu usługi, muszę się rejestrować w każdym kraju poza terytorium Unii Europejskiej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Usługi elektroniczne na rzecz osób fizycznych spoza Unii Europejskiej

Fot. Fotolia

W pierwszej kolejności wskazać należy, że zgodnie z art. 2 pkt 26 ustawy VAT przez usługi elektroniczne rozumie się usługi świadczone za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 7 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z 15.03.2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, a więc usługi świadczone za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej, których świadczenie – ze względu na ich charakter – jest zasadniczo zautomatyzowane i wymaga minimalnego udziału człowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe.

 

Odnośnie natomiast miejsca świadczenia takiej usługi w przypadku, gdy nabywcą jest osoba fizyczna, należy sięgnąć do art. 28k ustawy VAT. W świetle tego przepisu miejscem świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych i usług elektronicznych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

 

Przepis powyższy dotyczy zarówno przypadków świadczenia usług na rzecz osób fizycznych mających miejsce zamieszkania w krajach UE, jak i w pozostałych krajach. W konsekwencji wyraźnie należy podkreślić, że miejsce świadczenia usług elektronicznych dla osób prywatnych, w tym spoza Unii Europejskiej, znajduje się poza terytorium Polski, a więc nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce.

 

Niestety nie jestem w stanie udzielić Panu odpowiedzi, czy w każdym kraju, w którym będzie miał miejsce zamieszkania nabywca usługi, musi się Pan rejestrować, ponieważ te kwestie należy rozważyć na gruncie danego Państwa (my możemy udzielić Panu odpowiedzi jedynie w oparciu o polskie przepisy). Trzeba jednak mieć na uwadze, że usługa taka nie jest opodatkowana na terenie Polski co, oznacza, że polskie organy podatkowe nie są zainteresowane, czy zarejestruje się Pan na terenie innego kraju (to już kwestia wewnętrzna tego prawa, w którą polski US nie wnika) ani też czy tam zapłaci Pan podatek (polski US nie może bowiem ingerować w przepisy podatkowe innego kraju). Dlatego też w kwestii ustalenia, czy w każdym kraju musi Pan rejestrować działalność, konieczne będzie zapoznanie się z przepisami wewnętrznymi danego kraju – polskie prawo podatkowe tej kwestii nie reguluje.

 

W zakresie polskich przepisów podatkowych należy wskazać, że jeżeli okaże się, że zgodnie z wewnętrznym prawem danego kraju nie ma Pan obowiązku rejestrowania się dla celów podatku VAT w takim państwie, to wartość świadczonych usług zobowiązany jest Pan wykazać w deklaracji VAT-7 w poz. 11 „Dostawa towarów i świadczenie usług poza terytorium kraju”. Naturalnie wciąż taka usługa nie podlega opodatkowaniu w Polsce. W przypadku gdyby zagraniczny nabywca zażyczył sobie faktury, to wystawia Pan taki dokument według prawa polskiego, tj. bez kwoty podatku, ze stawką „NP” oraz z adnotacją „odwrotne obciążenie”.

 

Gdyby jednak okazało się, że musi Pan zarejestrować się dla celów podatku VAT w innym kraju z uwagi na wykonanie takiej usługi dla osoby fizycznej, to nie ma Pan żadnych obowiązków w stosunku do polskiego fiskusa. W takim przypadku nie musi Pan nawet takich usług wykazywać w deklaracji VAT-7. Również ewentualna faktura jest wystawiana zgodnie z prawem wewnętrznym tego kraju, a nie według polskich przepisów podatkowych.

 

Dodatkowo warto wskazać, że w przypadku usług elektronicznych na rzecz osób fizycznych nie ma obowiązku rejestrowania ich na kasie fiskalnej (ani też wystawiania paragonów). Potwierdził to Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 13.04.2015r. nr IPPP2/4512-19/15-4/IZ:

 

„Z analizy wyżej powołanych przepisów wynika, że miejscem świadczenia usług elektronicznych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej jest miejsce, w którym podmioty te posiadają stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu. Oznacza to więc, że usługi elektroniczne świadczone dla klientów indywidualnych, niebędących podatnikami, którzy mają stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu poza terytorium Unii Europejskiej nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium kraju.

 

Z uwagi na to, że obowiązkowi ewidencji na kasie rejestrującej podlega, poza odpłatną dostawą towarów, odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, usługi elektroniczne świadczone poza terytorium Unii Europejskiej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, dla których zgodnie z art. 28k ustawy miejscem świadczenia nie jest terytorium kraju, nie podlegają wynikającemu z art. 111 ust. 1 ustawy obowiązkowi ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

 

Tym samym stanowisko Spółki dotyczące braku obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej usług elektronicznych świadczonych poza terytorium Unii Europejskiej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a w konsekwencji braku obowiązku wystawiania, drukowania i wydawania paragonów uznać należy za prawidłowe”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI minus 1 =

»Podobne materiały

Praca w Katarze a ulga abolicyjna

Niedługo podejmę pracę w Katarze, będzie to mój jedyny dochód. Podatek dochodowy od osób fizycznych w tym kraju wynosi zero. Czy mogę liczyć na ulgę abolicyjną? O jakie dokumenty się postarać, by mieć mocne dowody w ewentualnym postępowaniu podatkowym? Dobrze znam tematykę podwójnego opodatkowania i

 

Kto odpowiada za zobowiązania podatkowe - zagraniczna spółka czy jej polski oddział?

Spółka z o.o. z siedzibą na Ukrainie posiada w Polsce oddział oraz zakład. Kto wobec tego odpowiada za polskie zobowiązania podatkowe oraz zobowiązania wobec ZUS – spółka czy jej oddział?

 

Czy dodatek do emerytury z Wielkiej Brytanii podlega opodatkowaniu w Polsce?

Czy zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych emerytura otrzymywana w Polsce oraz dodatek do emerytury otrzymywany w Wielkiej Brytanii PENSION CREDIT w latach 2014–2018 podlegają łącznemu opodatkowaniu w Polsce?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »