Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż udziałów spółki z o.o. zajętych przez komornika

Autor: Daniel Koleński • Opublikowane: 17.12.2016

Mając długi, założyłem spółkę z o.o. i komornik zajął moje 95% udziałów. Chciałbym sprzedać te udziały. Kapitał zakładowy to 5 tys. zł. Czy mogę je sprzedać i pieniądze przekazać komornikowi? Czy trzeba przygotować jakieś specjalne pismo i koniecznie kontaktować się z komornikiem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W mojej ocenie, obejście komornika najzwyczajniej w świecie się nie opłaca. Z prostego powodu. Sprzedaż „na wolnym rynku” udziałów z wadą prawną (zajętych przez komornika) jest nierozsądna wobec nabywcy takich udziałów. Taki nabywca z chwilą powzięcia wiadomości o tym, że wraz z udziałami „kupił też komornika”, może po prostu od umowy odstąpić i żądać po pierwsze zwrotu ceny, a po drugie także stosownego odszkodowania.

 

Co więcej, jeżeli wie Pan o zajęciu Pańskich udziałów w spółce i sprzeda je Pan z pominięciem komornika, to nic Pan nie zyska również finansowo. Samo zajęcie wierzytelności powoduje naliczenie kosztów egzekucyjnych i w orzecznictwie sądowym wskazuje się, że te koszty są komornikowi należne za samo zdyscyplinowanie dłużnika. Innymi słowy, nie ma znaczenia to, czy sprzedaż udziałów to sprzedaż egzekucyjna (przez komornika), czy też sprzedaż poza komornikiem. Koszty egzekucyjne trzeba tak czy inaczej zapłacić. Jedyne co można zyskać, to sprzedaż tych udziałów po cenie rynkowej. Komornik może je sprzedać poniżej tej kwoty.

 

Najważniejszy jest tu art. 910 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym:

 

„Do egzekucji z praw majątkowych komornik przystąpi przez zajęcie prawa. W tym celu komornik:

1) zawiadomi dłużnika, że nie wolno mu rozporządzać, obciążać ani realizować zajętego prawa, jak również nie wolno mu pobierać żadnego świadczenia przysługującego z zajętego prawa,

2) zawiadomi osobę, która z zajętego prawa jest obciążona obowiązkiem względem dłużnika, by obowiązku tego wobec dłużnika nie realizowała, a wynikające z prawa świadczenia pieniężne uiszczała komornikowi lub na rachunek depozytowy Ministra Finansów, oraz wzywa tę osobę, by w terminie tygodnia złożyła oświadczenie, czy inne osoby roszczą sobie pretensje do zajęcia prawa, czy i w jakim sądzie lub przed jakim organem toczy się lub toczyła się sprawa o zajęte prawo, jak również czy oraz o jakie roszczenie skierowana jest egzekucja do zajętego prawa”.

 

Z mocy samego zajęcia wierzytelności powstaje zatem wyłączne prawo komornika do dysponowania i rozporządzania prawami majątkowymi z udziałów. Od tego czasu dłużnikowi nie wolno rozporządzać, obciążać, ani realizować zajętego prawa, jak również nie wolno mu pobierać żadnego świadczenia przysługującego z zajętego prawa.

 

Największy problem mógłby wyniknąć z art. 300 Kodeksu karnego, zgodnie z którym:

 

„§ 1. Kto, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Kto, w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku zajęte lub zagrożone zajęciem, bądź usuwa znaki zajęcia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 3. Jeżeli czyn określony w § 1 wyrządził szkodę wielu wierzycielom, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 4. Jeżeli pokrzywdzonym nie jest Skarb Państwa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 następuje na wniosek pokrzywdzonego”.

 

Reasumując, warto byłoby „dogadać się” z komornikiem, dlatego że działanie na własną rękę może być dla Pana kosztowne.

 

 

 

 

Opis sprawy z 30.01.2015 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI minus dziewięć =

»Podobne materiały

Klauzula wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika przed 20 stycznia 2005 r.

Mój mąż w 2002 r. zawarł z bankiem umowę kredytową. W 2004 r. pobraliśmy się i oboje kupiliśmy dom, w którym obecnie mieszkamy. Ze względu na problemy finansowe, z którymi ostatnio się borykamy, nie jesteśmy w stanie spłacać kredytu. Bank uzyskał tytuł wykonawczy i wszczął egzekucję z naszej ni

 

Zajęcie konta bankowego przez komornika bez wcześniejszego powiadomienia nas

Przegraliśmy sprawę z powodu zastosowania niedozwolonej klauzuli. Nie wnosiliśmy apelacji ani zażalenia, zgadzamy się z wyrokiem. Mieliśmy też zapłacić 400 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego za stronę przeciwną. Również tego nie kwestionowaliśmy, ale sądziliśmy, że podobnie jak w przypadku ko

 

Spłata długu wobec banku poprzez firmę windykacyjną – pokwitowanie, potwierdzenie przelewu

Przestałem spłacać kredyt zaciągnięty w banku za granicą. Bank zwrócił się do firmy detektywistyczno- windykacyjnej w Polsce, by ta wyegzekwowała ode mnie należność. Chciałbym zakończyć tę sprawę i spłacić dług, przesyłając całą kwotę. Dlatego zwróciłem się z zapytaniem do wspomnianej firmy win

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »