Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Obowiązek opłacania składek KRUS za bezrobotnego?

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 22.02.2016

Moja żona ma gospodarstwo rolne i opłaca składki do KRUS, jesteśmy małżeństwem od 8 lat. Ja pracuję i mam opłacane składki ZUS od 11 lat. Obecnie jestem zarejestrowany w urzędzie pracy jako bezrobotny. KRUS żąda, aby żona opłacała za mnie ubezpieczenie. Ja oczywiście nie potrzebuję tego ubezpieczenia, ponieważ zamierzam iść dalej do pracy. Czy KRUS ma prawo żądać, abym opłacał składki i czy mają prawo naliczać odsetki za to, że nie opłacałem KRUS-u przez te 8 lat?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 z późn. zm.) wymienionemu ubezpieczeniu podlega obowiązkowo: rolnik, zamieszkujący i prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w pozostającym w jego posiadaniu gospodarstwie rolnym o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych lub dział specjalny produkcji rolnej, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także małżonek rolnika oraz domownik stale pracujący w tym gospodarstwie, jeżeli rolnik ten, jego małżonek, domownik, nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu, nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty, albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

 

Przyjmuje się, że rolnik lub domownik podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu, jeżeli z tytułu wykonywania pracy (bez względu na wymiar czasu pracy) czy innej aktywności zawodowej objęty jest obowiązkowymi ubezpieczeniami: emerytalnym i rentowymi na podstawie przepisów ustawy systemowej.

 

Podleganie innemu ubezpieczeniu społecznemu dotyczy zatem m.in.: osób, które:

 

  • wykonują pracę w ramach umowy agencyjnej, umowy-zlecenia,
  • prowadzą działalność pozarolniczą, w tym pozarolniczą działalność gospodarczą,
  • pobierają zasiłek dla bezrobotnych (rejestracja w charakterze bezrobotnego bez prawa do zasiłku nie jest uznawana za podleganie innemu ubezpieczeniu społecznemu),
  • objęte są zaopatrzeniem emerytalnym, określonym w odrębnych przepisach.

 

Oznacza, to że przy ustalaniu podlegania ubezpieczeniu każde inne ubezpieczenie społeczne ma pierwszeństwo przed ubezpieczeniem rolniczym.

 

Skoro zatem jako osoba pracująca był Pan ubezpieczony w ZUS-ie, to KRUS nie może żądać, aby za ten okres były za Pana opłacane składki do KRUS. W momencie jednak utracenia przez Pana pracy i zarejestrowania się jako osoba bezrobotna przez czas pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie jest Pan zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników. Dopiero po ustaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych posiadacz gospodarstwa powinien zgłosić się do ubezpieczenia w KRUS. Sama bowiem rejestracja w charakterze bezrobotnego bez prawa do zasiłku nie jest uznawana za podleganie innemu ubezpieczeniu społecznemu.

 

Niemniej pragnęłabym nadmienić, że statusu bezrobotnego, a co za tym idzie – także prawa do zasiłku dla bezrobotnych nie mógłby Pan nabyć, jeżeli jest Pan właścicielem lub posiadaczem samoistnym nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe. Tak wynika z art. 2 ust. 1 pkt. d ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Podstawami do ustania ubezpieczenia w KRUS są:

 

  • zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej,
  • utrata statusu posiadacza bądź właściciela gospodarstwa rolnego,
  • obowiązkowe objęcie ubezpieczeniem w ZUS w związku z innymi tytułami.

 

W każdym z przypadków ubezpieczenie ustaje dopiero z końcem kwartału, w którym doszło do zdarzania powodującego utratę ubezpieczenia. Oznacza to, że rolnik lub domownik, pomimo ustania np. w trakcie trwania miesiąca lub kwartału warunków uzasadniających jego podleganie ubezpieczeniu (m.in. z powodu podjęcia zatrudnienia na terytorium RP) lub innej działalności rodzącej obowiązek podlegania ubezpieczeniu społecznemu, uzyskania prawa do świadczeń emerytalno-rentowych, zbycia całości gospodarstwa i zaprzestania działalności rolniczej, zmniejszenia uprawianych gruntów rolnych do areału poniżej 1 ha przeliczeniowego), do końca kwartału pozostaje jeszcze w ubezpieczeniu rolniczym i jest obowiązany opłacić składkę.

 

W opisanej sytuacji może jednak złożyć Pan wniosek o objęcie rolniczym ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim w ograniczonym zakresie. Związane jest to jedynie z prawem do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć - 2 =

»Podobne materiały

Czy można anulować zaległe należności w KRUS?

Mąż przed ślubem otrzymał w ramach darowizny gospodarstwo rolne 4 ha. Jest właścicielem tego gospodarstwa, ale w nim nie pracuje. Pracuje na umowę o pracę, zakład pracy odprowadza mu składki ZUS. Ja nie pracuję, nie jestem również zarejestrowana w urzędzie pracy, korzystam z ubezpieczenia zdrowotneg

 

Emerytura rolnicza zamiast renty rodzinnej

Pobieram rentę rodzinną, którą wypłaca ZUS. Jednocześnie jako posiadaczka gospodarstwa rolnego opłacam KRUS. W tej chwili mogę przejść na emeryturę rolniczą, bo spełniam wszystkie wymagania. Ta emerytura byłaby trochę wyższa od renty, bo doliczono by kilka lat pracy. Jestem z rocznika 1948. Czy jest

 

Ubezpieczenie w KRUS-ie a praca za granicą

Od kilku lat pracuję legalnie za granicą na umowę o pracę. Pół roku temu moja ciocia, która ma gospodarstwo rolne, pozwoliła mi się zameldować u niej i zaczęliśmy opłacać składki KRUS na moje nazwisko. Chodziło o to, żebym miał ubezpieczenie oraz lata pracy w Polsce. Dowiedziałem się jednak, że równ

 

Sprzedaż uprawianych roślin przez internet i wystawianie paszportów

Jestem od kilku lat rolnikiem, ale mam niewiele ziemi i ubezpieczenie KRUS-ie „na wniosek” – co bardzo mocno ogranicza moje możliwości pracy. Chciałabym zająć się uprawą, rozmnażaniem i – co za tym idzie – sprzedażą roślin ozdobnych głównie przez internet. Przeglądając

 

Ubezpieczenie w KRUS dorosłej, niepracującej córki rolnika

Jestem rolnikiem pracującym zawodowo i zakład pracy odprowadza za mnie składkę ZUS, ja nie płacę składki KRUS. Moja dorosła córka, 28-letnia mężatka, chce ubezpieczyć się w KRUS-ie. Obecnie nigdzie nie pracuje i nie jest właścicielem gruntów. Co musimy zrobić, aby córka mogła zacząć płacić składki w

 

Posiadanie ziemi rolnej powyżej 1 ha a ubezpieczenie w KRUS

Chcę kupić kilka działek rolnych poniżej 1 ha tak, by uzbierał się 1 ha przeliczeniowy, i ubezpieczyć się w KRUS-ie. Teraz nie pracuję i nie jestem ubezpieczony w ZUS-ie. Czy dobrze rozumiem, że w momencie, kiedy będę miał powyżej 1 ha przeliczeniowego ziemi rolnej, mogę ubezpieczyć się w KRUS-ie?

 

Czy można anulować zaległe należności w KRUS?

Mąż przed ślubem otrzymał w ramach darowizny gospodarstwo rolne 4 ha. Jest właścicielem tego gospodarstwa, ale w nim nie pracuje. Pracuje na umowę o pracę, zakład pracy odprowadza mu składki ZUS. Ja nie pracuję, nie jestem również zarejestrowana w urzędzie pracy, korzystam z ubezpieczenia zdrowotneg

 

Ubezpieczenie w KRUS przy prowadzeniu działalności gospodarczej

Mieszkam i jestem czasowo zameldowany w województwie podkarpackim, ale ciągle od urodzenia moim stałym miejscem zameldowania jest miejscowość w województwie kujawsko-pomorskim u moich rodziców. Rodzice prowadzą 30-hektarowe gospodarstwo rolne. Od urodzenia do 2012 roku byłem ubezpieczony jako człone

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »