.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Dobrowolne ubezpieczenie w KRUS

• Data: 30-01-2024 • Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Dobrowolne ubezpieczenie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) stanowi istotną opcję dla osób związanych z sektorem rolniczym, które nie spełniają warunków obowiązkowego ubezpieczenia. W artykule omawiamy przypadek pani Jolanty, która przez wiele lat była ubezpieczona w KRUS jako żona rolnika, a obecnie, po sprzedaży gospodarstwa i zmianie sytuacji zawodowej męża, rozważa możliwość skorzystania z dobrowolnego ubezpieczenia KRUS. Omówienie kwalifikacji i wymogów niezbędnych do przystąpienia do tego rodzaju ubezpieczenia pomoże czytelnikom zrozumieć, kto może z niego skorzystać i jakie warunki należy spełnić.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Dobrowolne ubezpieczenie w KRUS

Przez 21 lat pani Jolanta była ubezpieczona w KRUS jako żona rolnika. 1,5 roku temu małżeństwo sprzedało gospodarstwo, a mąż znalazł pracę poza rolnictwem. Pani Jolanta jednak nie pracuje i w związku z tym pyta, czy może skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia w KRUS, skoro była ubezpieczona przez ponad 12,5 roku.

Kto może ubezpieczyć się dobrowolnie w KRUS?

Według informacji KRUS:

Osoby niespełniające warunków do podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu, dla których działalność rolnicza stanowi stałe źródło utrzymania, mogą ubezpieczyć się dobrowolnie po złożeniu stosownego wniosku w jednostce KRUS.

Rolnik prowadzący działalność rolniczą w gospodarstwie o powierzchni równej 1 ha przeliczeniowemu i poniżej 1 ha przeliczeniowego (a także jego małżonek i domownik) oraz osoba, która – będąc rolnikiem – przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa do zalesienia na zasadach określonych w odrębnych przepisach, jeśli nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu, ani nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty, może być objęty ubezpieczeniem:

 • w pełnym zakresie, tzn. jednocześnie ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim oraz ubezpieczeniem emerytalno-rentowym
 • lub tylko ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Ubezpieczenie emerytalno-rentowe rolników i ich domowników

Osoba, która aktualnie jest rolnikiem prowadzącym działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o powierzchni równej 1 ha przeliczeniowemu i poniżej 1 ha przeliczeniowego, albo jest jego małżonkiem lub domownikiem, a także osoba, która będąc rolnikiem przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa do zalesienia na odpowiednich zasadach, może podlegać ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na wniosek tylko pod warunkiem, że jednocześnie podlega ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu w pełnym zakresie. Osoba taka nie może natomiast podlegać wyłącznie ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.

 

Ubezpieczeniem emerytalno-rentowym na wniosek obejmuje się:

 • osobę, która podlegała ubezpieczeniu jako rolnik i zaprzestała prowadzenia działalności rolniczej, nie nabywając prawa do emerytury lub renty z ubezpieczenia, jeżeli podlegała ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 12 lat i 6 miesięcy,
 • osobę pobierająca rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy jako rentę okresową.

 

Okres 12 lat i 6 miesięcy dotyczy rolnika, nie domownika.

 

Pani Jolanta mogłaby skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia w KRUS w pierwszym opisanym przypadku, posiadając 1 ha lub mniej, a byłoby to jedyne źródło jej utrzymania.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Pojęcie rolnika i jego domownika według ustawy

W art. 6 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników czytamy: „ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) rolniku – rozumie się pełnoletnią osobę fizyczną, zamieszkującą i prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także osobę, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia,

2) domowniku – rozumie się osobę bliską rolnikowi, która:

 • ukończyła 16 lat,
 • pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,
 • stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy”.

 

Za domownika w rozumieniu art. 6 pkt 2 tej ustawy uznaje się osobę bliską rolnikowi, która ukończyła 16 lat, pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.

Stała praca w gospodarstwie rolnym wymaga również pewnego psychicznego nastawienia polegającego na wiązaniu się w pewnym okresie z gospodarstwem rolnym i nieszukaniu stałego zatrudnienia poza nim (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 28 czerwca 1994 r., sygn. akt III AUr 206/94, OSNAiSN 1994/7-8, poz. 62).

Pani Jolanta nie była ubezpieczona jako rolnik, więc ten przepis nie ma do niej zastosowania.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Ile wynosi składka na dobrowolne ubezpieczenie w KRUS?

W pierwszym kwartale 2024 roku, miesięczna składka na ubezpieczenia wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie dla osób związanych z rolnictwem wynosi 60 złotych. Ubezpieczenie to obejmuje rolników:

 • prowadzących własne gospodarstwa,
 • ich małżonków,
 • domowników,
 • pomocników rolników.

Opłata za ubezpieczenie KRUS jest płacona co kwartał, co oznacza, że łączna kwota do zapłacenia wynosi 180 złotych (3 razy po 60 zł). Niezależnie od wielkości gospodarstwa rolnego, ubezpieczenie zapewnia ochronę przez cały miesiąc dla rolnika, jego małżonka i domowników. Warto zaznaczyć, że opłata za ubezpieczenie pomocników rolnika również wynosi 60 złotych miesięcznie, czyli 180 złotych za cały kwartał.

Przykłady

Przypadek Pani Anny

Pani Anna przez 15 lat pomagała mężowi w prowadzeniu rodzinnego gospodarstwa rolnego, będąc ubezpieczoną w KRUS jako domownik rolnika. Po śmierci męża gospodarstwo zostało sprzedane, ale pani Anna nie znalazła sobie innej pracy. Zastanawia się teraz, czy ma prawo do dobrowolnego ubezpieczenia w KRUS, aby zachować ciągłość ubezpieczeniowej.

 

Sytuacja Pana Jana

Pan Jan, po 20 latach pracy w rolnictwie i odprowadzaniu składek do KRUS, zdecydował się na zmianę branży i rozpoczął działalność gospodarczą poza rolnictwem. Z uwagi na niestabilność nowej działalności, rozważa możliwość dobrowolnego ubezpieczenia w KRUS, aby w razie potrzeby móc skorzystać z zabezpieczenia społecznego oferowanego przez Kasę.

 

Historia Pani Katarzyny

Pani Katarzyna, będąc żoną rolnika, przez wiele lat była ubezpieczona w KRUS. Po przejściu męża na emeryturę i zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego, pragnęła zachować swoje ubezpieczenie rolnicze. Z tego powodu zdecydowała się na skorzystanie z dobrowolnego ubezpieczenia w KRUS, aby nadal cieszyć się ochroną, jaką oferuje system ubezpieczeń rolniczych.

Podsumowanie

Dobrowolne ubezpieczenie w KRUS jest istotną opcją dla osób związanych z rolnictwem, które znalazły się w sytuacji zmiany swojego statusu zawodowego lub osobistego. Przykłady z życia wzięte pokazują różnorodność przypadków, w których to ubezpieczenie może okazać się pomocne, odzwierciedlając elastyczność systemu w dostosowywaniu się do indywidualnych potrzeb ubezpieczonych. Ważne jest, aby osoby zainteresowane dobrze zrozumiały warunki i kryteria, aby móc w pełni wykorzystać dostępne im możliwości ubezpieczenia w KRUS.

Oferta porad prawnych

Jeśli potrzebujesz indywidualnej porady prawnej dotyczącej ubezpieczenia w KRUS lub pomocy w przygotowaniu odpowiednich dokumentów, skorzystaj z naszych usług porad prawnych online. Nasi eksperci są dostępni, aby zapewnić Ci profesjonalne wsparcie i skuteczne rozwiązania dostosowane do Twojej sytuacji. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników - Dz.U. 1991 nr 7 poz. 24
2. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 28 czerwca 1994 r., sygn. akt III AUr 206/94

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesjąplanowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • dwa + zero =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu