Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 09.10.2017

Zamierzam wysłać do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności. Co w tym wypadku oznacza odpis nakazu zapłaty? Czy wystarczy, że wyślę jego kserokopię, czy powinienem wysłać oryginał nakazu, który otrzymałem z sądu? Czy z wysłaniem wniosku o nadanie klauzuli wykonalności związana jest jakaś opłata? I druga sprawa: Jeśli nakaz zapłaty został wydany przez e-sąd, czy trzeba pisać wniosek o nadanie klauzuli wykonalności? Jeśli nie, to po jakim czasie jest ona nadawana? Czy w systemie będzie widać, że nakaz zapłaty został opatrzony klauzulą wykonalności? Czy powinienem złożyć wniosek o doręczenie nakazu zapłaty z informacją, że została nadana klauzula wykonalności?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sąd, wydając nakaz zapłaty, wydaje go w jednym oryginalnym egzemplarzu. Ten egzemplarz, podpisany przez skład orzekający, znajduje się w aktach sprawy. To, co otrzymuje powód, jest odpisem nakazu.

 

Do wniosku o nadanie klauzuli wykonalności należy dołączyć otrzymany z sądu odpis wyroku – w wersji, jaką Pan otrzymał z sądu z pieczątkami (odpis nakazu), a nie kserokopię.

 

Opłata sądowa wynosi 6 zł za każdą rozpoczętą stronę nakazu.

 

Co do drugiego pytania: Po uprawomocnieniu się nakazu wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym elektroniczna klauzula wykonalności nadawana jest z urzędu. Według Kodeksu postępowania cywilnego:

 

Art. 782. § 1. Klauzulę wykonalności nadaje sąd w składzie jednego sędziego, na wniosek wierzyciela. Sąd z urzędu nadaje klauzulę wykonalności tytułowi egzekucyjnemu wydanemu w postępowaniu, które zostało lub mogło być wszczęte z urzędu, a także innemu tytułowi egzekucyjnemu w części, w jakiej obejmuje grzywnę lub karę pieniężną orzeczoną w postępowaniu cywilnym lub koszty sądowe w sprawach cywilnych przysługujące Skarbowi Państwa.

§ 2.Nakazowi zapłaty wydanemu w elektronicznym postępowaniu upominawczym nadaje się klauzulę wykonalności z urzędu niezwłocznie po jego uprawomocnieniu się.”

 

Zatem, gdy wydany został nakaz w postępowaniu upominawczym elektronicznym – nie składa się wniosku o nadanie nakazowi klauzuli wykonalności.

 

Sąd nadaje ją niezwłocznie po uprawomocnieniu się nakazu. Czyli po upływie 14 dni od dnia odebrania nakazu przez pozwanego albo 14 dni od dnia, w jakim pozwany mógł odebrać nakaz (przy awizowaniu nakazu następuje doręczenie zastępcze).

 

W systemie będzie widać, że nakaz zapłaty został opatrzony klauzulą wykonalności.

 

Postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności wymienia także tytuł egzekucyjny, a w razie potrzeby oznacza świadczenie podlegające egzekucji i zakres egzekucji oraz wskazuje, czy orzeczenie podlega wykonaniu jako prawomocne, czy jako natychmiast wykonalne.

 

Niezwłocznie po ogłoszeniu postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności, a gdy ogłoszenia nie było – niezwłocznie po jego wydaniu, klauzulę wykonalności umieszcza się na tytule egzekucyjnym.

 

Postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym wydanym w postaci elektronicznej jest wydawane bez spisywania odrębnej sentencji, poprzez umieszczenie klauzuli wykonalności w systemie teleinformatycznym i opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym sędziego albo referendarza sądowego, który wydaje postanowienie.

 

Postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym wydanym przez referendarza sądowego w postaci elektronicznej pozostawia się wyłącznie w systemie teleinformatycznym, z wyjątkiem przypadków wskazanych w ustawie.

 

Sąd nie doręcza odpisu nakazu z klauzulą nadaną z urzędu.

 

Powód ma możliwość wydrukowania zarówno nakazu zapłaty jak i postanowienia w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności. Oryginał tytułu wykonawczego ma postać elektroniczną („Elektroniczne postępowanie upominawcze” J. Widło, Lexis Nexis 2010, str. 15-16) i jest umieszczany w repozytorium e-sądu (część systemu teleinformatycznego przeznaczona do przechowywania i udostępniania tytułów wykonawczych).

 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 października 2016 r. w sprawie czynności sądu związanych z nadawaniem klauzuli wykonalności elektronicznym tytułom egzekucyjnym oraz sposobu przechowywania i posługiwania się elektronicznymi tytułami wykonawczymi wskazuje, że:

 

„§ 6. Elektroniczne tytuły wykonawcze przechowywane w repozytorium udostępnia się uprawnionym podmiotom za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

§ 7. Wierzyciel może samodzielnie sporządzić wydruk elektronicznego tytułu wykonawczego w celu przedłożenia go wraz z pisemnym wnioskiem o wszczęcie egzekucji.”

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć plus pięć =

»Podobne materiały

Odpowiedzialność wobec wierzyciela – trzeci żyrant niespłacanego kredytu studenckiego

W 2001 r. zgodziłem się zostać trzecim żyrantem kredytu studenckiego przeznaczonego dla syna kolegi. Był potrzebny trzeci poręczyciel, ponieważ dochody kolegi były niewystarczające. Termin spłaty kredytu miał się rozpocząć w roku 2006. Na prośbę kredytobiorcy bank przesunął ten termin na rok 2007.

 

Rozwiązanie umowy sprzedaży i żądanie zwrotu sprzętu

Sprzedałem znajomemu używanego laptopa. Tydzień temu kolega chciał zwrócić mi komputer, stwierdzając, że jest uszkodzony i mam go naprawić. Dla uniknięcia kosztów i nieporozumień uzgodniliśmy zwrot całej kwoty (co zrobiłem) i oddanie mi laptopa. Tymczasem kolega powiedział, że na komputerze są niele

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »