Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Korekta noty odsetkowej

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 18.12.2016

Wystawiliśmy kontrahentowi notę odsetkową za nieterminowe regulowanie zobowiązań. Okazało się, że odsetki były błędnie wyliczone. Naliczyliśmy za dużo odsetek. Jak skorygować wystawioną notę odsetkową?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Korekta noty odsetkowej

Fot. Fotolia

W mojej ocenie jednostka powinna wystawić notę korygującą notę odsetkową lub inaczej korygującą notę odsetkową. Podstawą prawną dla roszczenia o odsetki jest art. 481 § 1 Kodeksu cywilnego, a nie przepisy prawa podatkowego; tym samym część doktryny uznaje, że podstawą dla wystawienia noty odsetkowej jest konkretny przepis prawa cywilnego a nie prawa podatkowego. Tu zaś nie ma żadnych regulacji w zakresie dokumentacji, więc forma i sposób są dowolne (w ramach reguł obowiązujących w kodeksie cywilnym). Spierać się można, czy nota odsetkowa jest rodzajem uregulowanej w ustawie o rachunkowości nocie obciążeniowej jako formy dowodu księgowego. tj. czy takiego dowodu, który co do zasady powinien zawierać co najmniej:

 

  • określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego;
  • określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej;
  • opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach naturalnych;
  • datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą - także datę sporządzenia dowodu;
  • podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów;
  • stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania.

 

Niemniej jednak w mojej ocenie nic nie stoi na przeszkodzie, aby dokonać korekty w drodze korygującej noty odsetkowej. Można uznać nawet, że skoro stwierdzone błędy w zapisach księgowych poprawia się przez wprowadzenie do ksiąg rachunkowych dowodu zawierającego korekty błędnych zapisów, to korektę taką nie tylko należy, ale i trzeba sporządzić.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 minus 0 =

»Podobne materiały

Zwrot kosztów dojazdu do komornika urzędującego w innym mieście

Otrzymałam wezwanie do stawienia się w kancelarii komorniczej w mieście (w którym wcześniej mieszkałam) znacznie oddalonym od mojego obecnego miejsca zamieszkania i zameldowania. Oświadczyłam już w liście do komornika, że nie posiadam dochodów ani majątku, jednak komornik wzywa mnie do złożenia wyja

 

Odsetki od hipoteki

Kupiłem nieruchomość obciążoną wpisem do hipoteki na rzecz ZUS. Z dokumentów wynika, że jest to „hipoteka przymusowa zwykła”. Zwróciłem się do ZUS-u z prośbą o wyliczenie zaległej kwoty, ponieważ chciałem zdjąć hipotekę, i otrzymałem kwotę z odsetkami naliczonymi do dnia dzisiejszego. Cz

 

Firma windykacyjna – czy może mnie ścigać za granicą?

Wyjechałam do pracy za granicę, ale mam długi w Polsce. Czy firma windykacyjna może zająć moje tutejsze konto bankowe? Nie mogę się skontaktować z tą firmą.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »