Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Świadczenie pomocy drogowej - wymagane licencje i procedury

Autor: Monika Wycykał • Opublikowane: 24.12.2016

Mam założoną działalność gospodarczą, w której ramach chciałbym świadczyć usługi pomocy drogowej. Posiadam pojazd lawetę o dmc do 3,5 tony zarejestrowany jako pojazd ciężarowy do przewozu pojazdów. W związku z powyższym, czy prowadząc działalność jako pomoc drogowa takim pojazdem, potrzebuję jakiś zezwoleń/licencji, tachografu oraz czy muszę zmienić przeznaczenie pojazdu w dowodzie rejestracyjnym na pojazd specjalny, czy wystarczy, że będę posiadał koguta świetlnego, żółte pasy i napis pomoc drogowa? Wciągarkę i hol mam, jako że jest to pojazd ciężarowy do przewozu pojazdów. Gdybym chciał podpiąć się tym samochodem pod jakąś spedycję i wozić pojazdy tylko tym busem, to czy to coś zmienia odnośnie pozwoleń licencji i tachografów i czy wtedy to przeszkadza, że pojazd ma koguty, napis „pomoc drogowa” itp.? Wydaje mi się, że nie, ale wolałbym się upewnić. Czyli generalnie podsumowując, mam autolawetę i chciałbym ją wykorzystywać w ten dwojaki sposób. Jakie warunki zmuszę spełnić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Świadczenie pomocy drogowej - wymagane licencje i procedury

Fot. Fotolia

UWAGA! Poniższy tekst stanowi jedynie fragment dłuższej odpowiedzi.

 Wymagania techniczne jakie wiążą się ze świadczeniem usług w zakresie pomocy drogowej

W tabeli nr 3 w Załączniku nr 4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1088 z późn. zm.) pojazdy pomocy drogowej zostały zakwalifikowane jako „pojazdy specjalne” i oznaczone kodem 504. Zgodnie z art. 2 pkt 36 ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.) przez pojazd specjalny należy rozumieć pojazd samochodowy lub przyczepę przeznaczone do wykonywania specjalnej funkcji, która powoduje konieczność dostosowania nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia; w pojeździe tym mogą być przewożone osoby i rzeczy związane z wykonywaniem tej funkcji. Skoro ustawodawca określił pojazd pomocy drogowej jako pojazd specjalny w przywoływanym rozporządzeniu, to wydaje się, że zmiana przeznaczenia w dowodzie rejestracyjnym będzie konieczna.

 

Szczegółowe wymagania techniczne dla pojazdów pomocy drogowej określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 305 z późn. zm.).

Wyposażenie pojazdu pomocy drogowej

Zgodnie z § 38 ust. 1 przywołanego rozporządzenia „pojazd pomocy drogowej powinien być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej samochodowej, widoczny ze wszystkich stron pojazdu z odległości co najmniej 150 m przy dobrej przejrzystości powietrza i niepowodujący oślepiania innych uczestników ruchu oraz odpowiadający następującym warunkom: liczba świateł: co najmniej jedno, nie więcej niż dziesięć; rozmieszczenie świateł: na dachu nadwozia (kabiny); dopuszcza się umieszczenie świateł w innym miejscu, przy zapewnieniu wymaganej widoczności sygnału; włączanie świateł błyskowych powinno być niezależne od położenia urządzenia umożliwiającego pracę silnika oraz od włączenia sygnałów dźwiękowych”.

Ponadto, jak stanowi § 38 ust. 2 przywołanego rozporządzenia, „pojazd pomocy drogowej powinien posiadać:

 

1) kabinę kierowcy lub nadwozie barwy żółtej lub oznaczone pasem wyróżniającym barwy żółtej spełniającym warunki, o których mowa w § 36;

2) nadwozie konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu uszkodzonych pojazdów lub być wyposażony w:

 

a) hol giętki do holowania motocykla i hol sztywny do holowania pojazdu, o konstrukcji wykluczającej potrzebę użycia niesprawnego układu kierowniczego lub niesprawnych hamulców uszkodzonych pojazdów;

b) ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej, o konstrukcji umożliwiającej umieszczenie na pojeździe holowanym,

c) dodatkowy zestaw świateł tylnych przeznaczony do umieszczania na pojeździe holowanym w przypadku tymczasowego zakrycia świateł pojazdu holującego”.

(…)

Wskazane przepisy stanowią fundament dla europejskiego prawa transportowego i większość obowiązków związanych z transportem jest zawarta właśnie w nich. Należy wyjaśnić, że rozporządzenia unijne — w przeciwieństwie do dyrektyw — są aktami prawnymi, które znajdują zastosowanie bezpośrednio na terytorium całej Unii Europejskiej, więc nie trzeba ich wprowadzać do przepisów krajowych (a dodatkowo przepisy krajowe nie mogą być z nimi sprzeczne czy w inny sposób ich naruszać). Aby jednak określić, kiedy poszczególne regulacje znajdują zastosowanie, trzeba na wstępie określić zakres zastosowania — wiele aktów prawnych zawiera wyłączenia określonych sytuacji lub wskazuje, w jakich przypadkach przedmiotowe regulacje wchodzą w rachubę.

Dopuszczalna masa całkowita pojazdów łącznie z przyczepą lub naczepą

Art. 2 ust. 1 rozporządzenia 561/2006 określa, że „rozporządzenie 561/2006 ma zastosowanie do przewozu drogowego:

 

a) rzeczy, gdy dopuszczalna masa całkowita pojazdów łącznie z przyczepą lub naczepą przekracza 3,5 tony; lub

b) osób, pojazdami skonstruowanymi lub trwale przystosowanymi i przeznaczonymi do przewozu więcej niż dziewięciu osób łącznie z kierowcą”.

 

Tym samym pojazdy, których dopuszczalna masa całkowita jest niższa niż 3,5 t, nie mieszczą się w zakresie zastosowania w/w rozporządzenia. Jednakże to jeszcze nie wszystko — może się zdarzyć, że pojazd będzie miał więcej niż 3,5 t lub będzie przewoził więcej niż 9 osób, a mimo to nadal nie będzie stosowane. Wynika to z art. 3 rozporządzenia 561/2006:

Pojazd specjalistyczny pomocy drogowej poruszający się w promieniu 100 km od swej bazy

„Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do przewozu drogowego:

 

a) pojazdami używanymi do przewozu osób w ramach przewozów regularnych, których trasa nie przekracza 50 km;

aa) pojazdami lub zespołami pojazdów o maksymalnej dopuszczalnej masie nieprzekraczającej 7,5 tony używanymi do przewozu materiałów, sprzętu lub urządzeń do użytku kierowcy w trakcie pracy, które to pojazdy są używane wyłącznie w promieniu 100 km od bazy przedsiębiorstwa oraz pod warunkiem że prowadzenie takich pojazdów nie stanowi głównego zajęcia kierowcy.

b) pojazdami o dopuszczalnej maksymalnej prędkości nie przekraczającej 40 km/h;

c) pojazdami będącymi własnością sił zbrojnych, służb obrony cywilnej, straży pożarnej i sił odpowiedzialnych za utrzymanie porządku publicznego, lub wynajmowanych przez nie bez kierowcy, gdy przewóz wykonywany jest w związku z zadaniami powierzonymi tym służbom i pozostaje pod ich kontrolą;

d) pojazdami używanymi w razie wypadków lub do prowadzenia działań ratunkowych, w tym pojazdami używanymi w niehandlowym przewozie pomocy humanitarnej;

e) pojazdami specjalistycznymi używanymi do celów medycznych;

f) pojazdami specjalistycznymi pomocy drogowej poruszającymi się w promieniu 100 km od swej bazy;

g) pojazdami poddawanymi próbom drogowym do celów rozwoju technicznego lub w ramach napraw albo konserwacji oraz pojazdami nowymi lub przebudowanymi, które nie zostały jeszcze dopuszczone do ruchu;

h) pojazdami lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 7,5 tony używanymi do niehandlowego przewozu rzeczy;

i) pojazdami użytkowymi o statusie pojazdów zabytkowych zgodnie z przepisami państwa członkowskiego, w którym są użytkowane, wykorzystywanymi do niehandlowych przewozów osób lub rzeczy”.

 

(…)

 

Jak Pan zatem widzi po lekturze wymienionych przepisów, kluczowe znaczenie ma dopuszczalna masa całkowita — od niej wszystko zależy. Jeżeli Pański bus razem z lawetą mieści się w przedziale do 3,5 tony (trzeba to liczyć łącznie!), to wówczas nie powinno być problemu z prawnymi wymogami dotyczącymi wykonywania przewozu samochodów, gdyż wszystkie akty prawne nie dotyczą tej sytuacji. Ewentualnie w sytuacji, gdy jednak dopuszczalna masa całkowita byłaby wyższa, wchodzi jeszcze w rachubę zastosowanie wyłączenia z rozporządzenia 561/2006, mówiącego, że przepisów nie stosuje się do pomocy drogowej, o ile przewozy są wykonywane w odległości do 100 km od bazy przedsiębiorstwa.

Jeżeli z jakichkolwiek powodów uzna Pan, że Pańska działalność nie będzie podlegać żadnym wyłączeniom, o których była mowa powyżej (np. ze względu na przekroczoną masę, wykonywanie usług dalej niż 100 km od bazy), to wówczas niestety trzeba spełnić wszystkie wymagania przewidziane dla zawodowych przewoźników rzeczy, a więc przede wszystkim:

 

  • uzyskać licencję co najmniej krajową na przewóz rzeczy;
  • przestrzegać warunków dotyczących tachografów;
  • przestrzegać przepisów dotyczących czasu pracy kierowców.

 

W sytuacji, gdy po przeanalizowaniu niniejszej odpowiedzi dojdzie Pan do wniosku, że potrzebuje Pan wyjaśnień dotyczących tych trzech aspektów, ponieważ aktualnie lub w przyszłości będzie obciążały Pana ww. obowiązki, rozwinę te wątki w ramach opinii uzupełniającej — na podstawie Pańskiego opisu na razie nie wydaje się to konieczne.

 

Informujemy, że świadczymy pomoc prawną z zakresu przedstawionej tematyki.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 plus 4 =

»Podobne materiały

Koszt wyrobienia świadectwa kwalifikacji przez pracownika

Mam firmę transportową. Zatrudniłem niedawno kierowcę, który przedłożył badania okresowe ważne do października 2011 r. Dwa tygodnie temu dostarczył mi jednak fakturę za świadectwo kwalifikacji, które musiał wyrobić, aby otrzymać nowe prawo jazdy (stare niebawem traciło ważność). Czy firma ponosi kos

 

Przejęcie przez gminę części udziału w drodze wewnętrznej

W wyniku podziału gruntu powstały drogi wewnętrzne pomiędzy działkami, połączone z drogą publiczną. Jestem właścicielem działki, ale nie mam udziału w drodze wewnętrznej. Czy gmina ma obowiązek przejąć na własność pozostałą część udziału w drodze wewnętrznej?

 

Wniosek o postawienie znaku drogowego

Jakiś czas temu utwardzono drogę gminną biegnącą wzdłuż mojej posesji. Droga jest długa i prosta, dlatego kierowcy często przekraczają dozwoloną prędkość. Przez tę drogę muszę przepędzać swoje zwierzęta gospodarskie, co stwarza realne zagrożenie. Jak i do kogo mogę się zwrócić o postawienie na

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »