Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Działalność gospodarcza po rozwodzie bez podziału majątku

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 03.11.2020

Zapytanie dotyczy prowadzenia jednoosobowej działalności przez mojego byłego męża. W czasie trwania naszego małżeństwa mąż założył działalność gospodarczą. Majątek firmy jest naszą wspólną własnością, z czym się oboje zgadzamy. Siedem lat temu nasze małżeństwo ustało poprzez rozwód. Dokonaliśmy częściowego podziału majątku. Nie podzieliliśmy tylko majątku firmy, ponieważ to spowodowałoby konieczność jej sprzedaży, a tego nie chcieliśmy z nadzieją, że kiedyś przejmie ją nasz syn. Do chwili obecnej firmę prowadzi były mąż, a ja mam możliwość wglądu w sprawy firmy. Mimo rozwodu nadal współpracujemy w dotyczących jej sprawach. Obecnie doszliśmy do wniosku, że chcemy zrezygnować z kredytu i każde z nas wpłaciło po 100 tys. zł na rachunek firmowy. Pytanie: jaki jest mój status po rozwodzie w stosunku do niepodzielonej firmy? Czy mąż powinien zapłacić PCC od mojej wpłaty na rzecz firmy? Czy odpowiadam za długi niepodzielonej po rozwodzie firmy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Działalność gospodarcza po rozwodzie bez podziału majątku

Własność firmy powstała w trakcie trwania małżeństwa

Jak wnioskuję z opisu, działalność gospodarcza została założona w trakcie trwania Państwa wspólności majątkowej, ze środków stanowiących majątek wspólny małżonków, a nie na przykład z majątku odrębnego byłego męża. Należy bowiem podnieść, że to, z jakiego majątku pochodził nakład na działalność, jest bardzo istotne, albowiem ma wpływ na ewentualny podział majątku.

 

Z uwagi na powyższe, a także ze względu na przedstawiony opis, zakładam, że działalność gospodarcza powstała ze środków stanowiących majątek wspólny małżonków. Wchodzi więc w całości do majątku wspólnego i podlega podziałowi. Nie ma przy tym znaczenia, kto pracował w niniejszej działalności. Należy także podnieść, iż w trakcie trwania wspólności wszelkie dochody wypracowane w przedmiotowej działalności stanowią majątek wspólny, który podlega podziałowi.

 

Firma wyłączona z podziału majątku

Zatem do momentu prawomocnego uzyskania rozwodu wszystkie dochody z prowadzonej działalności, środki trwałe nabyte do tego momentu oraz inne pasywa i aktywa należały do Państwa majątku wspólnego i podlegały równemu podziałowi. Gdyby więc w trakcie dokonywania sądowego podziału majątku zaistniał między Państwem spór co do wysokości podziału – powołany zostałby biegły, który wyliczyłby stan majątku do dnia ustanowienia rozdzielności majątkowej.

 

Należy bowiem podnieść, iż wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków stają się składnikiem majątku wspólnego dopiero z chwilą ich pobrania. Wierzytelności z tytułu takich należności należą do majątku osobistego tego z małżonków, który wykonał pracę lub podjął inną działalność zarobkową (art. 33 pkt 7). O przynależności wynagrodzenia za pracę oraz dochodu z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków do majątku wspólnego decyduje pobranie ich w czasie trwania wspólności ustawowej, choćby były to należności z tytułu pracy lub innej działalności zarobkowej wykonywanych przed powstaniem wspólności (Sychowicz Marek, Ciepła Helena, Kalus Stanisława, Czech Bronisław, Domińczyk Tadeusz, Piasecki Kazimierz (red.) Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz).

 

Współwłasność w częściach ułamkowych po rozwodzie

Natomiast po uzyskaniu rozwodu majątek wspólny małżonków, który przed rozwodem jest niepodzielny, zmienia się we współwłasność w częściach ułamkowych. Każdy z Państwa posiada więc połowę składników majątkowych działalności gospodarczej i jest jej współwłaścicielem w częściach równych. Sąd Najwyższy stoi bowiem na stanowisku, że przedsiębiorstwo to nie rzecz, lecz zbiór rzeczy o składzie zmiennym.

 

Pożytki i ciężary z rzeczy wspólnej według wielkości udziałów

Jeżeli Pani udział w przedsiębiorstwie nadal istnieje – a więc istnieją środki trwałe lub obrotowe uzyskane nawet po prawomocnym rozwodzie – to owe środki objęte są wspólnością w częściach ułamkowych. Należy bowiem podnieść, iż orzecznictwo nie skupia się na realnym właścicielu, a bardziej na wartości przedmiotowej przedsiębiorstwa, której to jesteście Państwo w dalszym ciągu współwłaścicielami w częściach ułamkowych. Co więcej, byłemu małżonkowi, a więc Pani, należy się połowa dochodu pochodzącego z przedsiębiorstwa, a wypracowanego od dnia ustania wspólności do dnia rozliczenia. Zgodnie bowiem z treścią art. 207 Kodeksu cywilnego (K.c.) – pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów; w takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną.

 

Zatem odpowiedź na Pani ostatnie pytanie wynika wprost z powyższego przepisu – albowiem tak samo uczestniczy Pani w zyskach działalności, jak ponosi Pani wydatki i ciężary związane z majątkiem firmy.

 

W art. 207 K.c. ustawodawca uregulował zasadę partycypowania współwłaścicieli w pożytkach i innych dochodach z rzeczy według wielkości posiadanego udziału. Analogicznie określił zakres ponoszonych przez współwłaścicieli obciążeń z tytułu wydatków i ciężarów związanych z rzeczą wspólną.

 

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Zgodnie natomiast z art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych: „Podatkowi podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

 

a) umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,

b) umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,

c) (uchylona)

d) umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,

e) umowy dożywocia,

f) umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,

g) (uchylona)

h) ustanowienie hipoteki,

i) ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,

j) umowy depozytu nieprawidłowego,

k) umowy spółki; (…).”

 

Jak z tego wynika, spłata zadłużenia stanowi w myśl powyższej reguły darowiznę i podlega opodatkowaniu [więcej w wyroku NSA z dnia 25.01.2013 r. (II FSK 1125/11)]. Jeżeli oboje Państwo – w równych udziałach – spłacili zadłużenie, to można przyjąć, iż każdy z Państwa spłacił swoje zobowiązanie. Z uwagi na to nie ma tu żadnej czynności podlegającej opodatkowaniu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 plus jeden =

»Podobne materiały

Umowa dotycząca szkolenia a rezygnacja z pracy

Zostałam zatrudniona w pewnej firmie i wysłana na szkolenie. Nie podpisano ze mną żadnej umowy – przed, w trakcie ani po szkoleniu. Podjęłam pracę. Dopytywałam się o umowę i miała być wysłana na mój adres domowy. Wciąż jej jednak jej nie dostałam. Chciałabym zrezygnować z tej pracy, ale podobn

 

Przymusowe leczenie lub ubezwłasnowolnienie dorosłej córki

Nasza córka jest ciężko chora na anoreksję. Ma 27 lat, mieszka w innej miejscowości, gdzie wpadła w nałóg (narkotyki). Była leczona psychiatrycznie, ale przerwała terapię. Jest na granicy życia i śmierci, musimy jej jakoś pomóc – choć wbrew jej woli (wchodzi w grę przymusowe leczenie). Pr

 

Szkoda parkingowa

Dostałam wezwanie na komisariat w sprawie szkody parkingowej, którą rzekomo spowodowałam (ponoć wyjeżdżając z parkingu, zarysowałam inny samochód, jednak nic nie poczułam i odjechałam). Czy powinnam przyjąć mandat? Jak się zabezpieczyć przed ewentualnym roszczeniem regresowym ubezpieczyciela?

 

Użyczenie samochodu osobie nieposiadającej uprawnień do kierowania

Użyczyłem samochód osobie nieletniej nieposiadającej prawa jazdy. Osoba ta spowodowała wypadek, poszkodowany jest w szpitalu. Co mi za to grozi?

 

Czy sprzedaż papug na serwisach aukcyjnych jest zabroniona?

Jestem właścicielem papugi amazonka modrobrewa. Niestety żona nie czuje się dobrze, ponieważ wydaje się uczulona na kurz ze skrzydeł ptaka. Chcielibyśmy sprzedać ptaka na jednym z serwisów internetowych, jednak nasze ogłoszenie jest usuwane z uzasadnieniem:„azona amazonica (podobnie jak wszyst

 

Zwrot pieniędzy za zainstalowanie pieca i okien w mieszkaniu w prywatnej kamienicy

Mieszkam w mieszkaniu w prywatnej kamienicy (od 2000 r.), co kilka lat podpisuję umowę najmu. Lokal od początku był bez ogrzewania, początkowo więc ogrzewałem go piecykiem elektrycznym, niedawno kupiłem piec i wymieniłem okna. Czy za zakup pieca i okien właściciel powinien mi oddać pieniądze (np. zm

 

Jak pozbyć się brata alkoholika z mieszkania?

Mam problem z bratem, który jest alkoholikiem i nigdzie nie pracuje. Od lat cierpię na depresję, a on niszczy mi życie i sprawia, że staję się współuzależniona. Trudno mi zaakceptować, że mimo że nie ma rozwodu z żoną, zamieszkuje ze mną i starym ojcem w jednym mieszkaniu. Jest przykry, nikogo nie m

 

Czy partnerka ojca dziedziczy po nim (spadek w Niemczech)?

Odziedziczyłem spadek (wraz z siostrą) po ojcu, który mieszkał na stałe w Niemczech (miał niemieckie obywatelstwo). Po śmierci naszej mamy żył w związku nieformalnym z inną kobietą. Czy majątek ojca będzie podzielony pomiędzy nas – jego dzieci, czy dochodzi też trzecia osoba – partn

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »