.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pełnomocnictwo do podejmowania zgody o leczeniu dziecka

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 17.08.2020

Moja córka ma 15 lat i chce kontynuować naukę w liceum w odległym mieście. Czy jest możliwe wydanie pełnomocnictwa do podejmowania decyzji o leczeniu dziecka w razie ewentualnego wypadku? W tamtym mieście mieszkają nasi krewni. Planuję też wynająć dla niej pokój w mieszkaniu, gdzie będzie mieszkać też osoba dorosła (studentka). Czy z punktu widzenia prawa jest to dopuszczalne?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pełnomocnictwo do podejmowania zgody o leczeniu dziecka

Zamieszkanie dziecka w innym mieście

Oczywiście, nie ma żadnych przeszkód, aby córka kontynuowała naukę w innym mieście, ale prawo nie przewiduje pełnomocnictwa do podejmowania decyzji w sprawach dziecka niepełnoletniego. Prawo przewiduje jedynie sądowe ustalenie opiekuna prawnego w takim przypadku.

Ograniczona zdolność do czynności prawnych nastolatkach

Pomiędzy 13. a 18. rokiem życia małoletni nabywa ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może bez zgody przedstawiciela ustawowego zawierać umowy należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.

 

Córka może sama zawierać umowy należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego jak zakupy, zakup biletów, kary miejskie, dysponować swoim zarobkiem czy podejmować czynności prawne dotyczące oddanych jej przez przedstawiciela ustawowego przedmiotów majątkowych do swobodnego użytkowania.

 

Osoba niepełnoletnia posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych może bez zgody przedstawiciela ustawowego nawiązać stosunek pracy, a także dokonywać czynności prawnych w ramach tego stosunku.

Podejmowanie decyzji o leczeniu dziecka

Jeśli chodzi o leczenie, to zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty świadczenia zdrowotne udzielane są po uzyskaniu zgody pacjenta. Potwierdza to także jednolite orzecznictwo sądów, czego przykładem jest wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 31 marca 2006 r. (sygn. akt IACa 973/05). Zgodnie z nim zabieg medyczny wykonany bez zgody pacjenta jest czynnością bezprawną nawet wówczas, gdy wykonany jest zgodnie z zasadami wiedzy.

 

W stosunku do pacjenta małoletniego, czyli tego, który nie ukończył 16. roku życia, zgodę na udzielenie świadczenia wyrażają jego przedstawiciele ustawowi (rodzice, opiekunowie, kurator). Zgodę na badanie, tzn. na proste zabiegi związane z badaniem fizykalnym, prostą diagnostyką bez ingerencji w ciało, a także z osłuchiwaniem, może wyrazić również opiekun faktyczny (niania, opiekunka). Tylko w takich sprawach krewna – pełnoletnia mogłaby wyrazić zastępczą zgodę.

 

Pełnomocnictwo jednak – nawet notarialne – może nie być przez lekarzy w zakładach honorowane.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X - 5 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »