Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wniosek o zamianę grzywny na prace społeczne

Autor: Michał Soćko • Opublikowane: 30.09.2017

Zostałem ukarany karą grzywny w wysokości 3000 zł za wykroczenie karno-skarbowe, wyrok się uprawomocnił. Złożyłem wniosek o zamianę grzywny na prace społeczne. Wiosek został odrzucony. Czy mogę jeszcze raz złożyć wniosek teraz z innym uzasadnieniem lub po wpłaceniu części grzywny?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wniosek o zamianę grzywny na prace społeczne

Fot. Fotolia

Z Pana relacji wynika, że został Pan ukarany karą grzywny w wysokości 3000 zł za wykroczenie karno-skarbowe, a wyrok się uprawomocnił. Następnie złożył Pan wniosek o zamianę grzywny na prace społeczne, jednak wniosek został odrzucony. Nie wspomina Pan jednak z jakich powodów.

 

Wobec powyższego pyta Pan, czy może Pan jeszcze raz składać taki wniosek teraz z innym uzasadnieniem lub po wpłaceniu części grzywny.

 

Wyraźnie wskazał Pan, że kara została Panu wymierzona za przestępstwo karno-skarbowe toteż zastosowanie znajdzie w Pana przypadku ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (K.k.s.).

 

Zasadą jest, że w razie braku zapłaty grzywna Pana jest ściągana w drodze egzekucji, przez komornika sądowego. Można składać także wniosek o rozłożenie grzywny na raty.

 

Jednak według art. 183 K.k.s.:

„§ 1. Rozłożenie kary grzywny na raty sąd może uzależnić od zabezpieczenia jej na majątku skazanego za przestępstwo skarbowe lub podmiotu odpowiedzialnego posiłkowo.

§ 2. Na postanowienie w przedmiocie rozłożenia kary grzywny na raty przysługuje zażalenie.”

 

Stosownie zaś do art. 185 K.k.s.:

„§ 1. Jeżeli egzekucja grzywny okazała się bezskuteczna lub z okoliczności sprawy wynika, że byłaby ona bezskuteczna, sąd może zamienić karę grzywny na pracę społecznie użyteczną, określając czas jej trwania. Praca społecznie użyteczna trwa najkrócej 7 dni, najdłużej – 3 miesiące; określa się ją w dniach i miesiącach.

§ 2. Praca społecznie użyteczna polega na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne, wskazanej przez sąd, w odpowiednim zakładzie pracy, placówce służby zdrowia, opieki społecznej, organizacji lub instytucji niosącej pomoc charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej, w wymiarze od 5 do 10 godzin w stosunku tygodniowym.

§ 3. Na postanowienie w przedmiocie zamiany grzywny na pracę społecznie użyteczną przysługuje zażalenie.”

 

Zgodnie z brzmieniem art. 185 § 2 K.k.s. w postanowieniu dokonującym zamiany grzywny na pracę społecznie użyteczną w sytuacji bezskuteczności egzekucji lub gdy z okoliczności sprawy wynika, że byłaby ona bezskuteczna, sąd powinien wskazać oprócz wymiaru godzin, który może być określony w przedziale od 5 do 10 godzin w stosunku tygodniowym, także miejsce wykonywania pracy. Praca społecznie użyteczna może być wykonywana w odpowiednim zakładzie pracy, placówce służby zdrowia, opieki społecznej, organizacji lub instytucji niosącej pomoc charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej. Powyższa regulacja nie oznacza, że miejsce wykonywania pracy musi być obligatoryjnie określone już w samym postanowieniu zamieniającym grzywnę na pracę społecznie użyteczną. W praktyce często najpierw zapada postanowienie o zamianie, a następnie po uzyskaniu informacji od kuratora, gdzie możliwe jest wykonywanie takiej pracy, postanowieniem sąd wskazuje miejsce jej wykonywania, określając konkretną placówkę.

 

Na postanowienie w przedmiocie zamiany grzywny na pracę społecznie użyteczną przysługuje zażalenie na zasadach ogólnych stronom postępowania.

 

Tak więc na odmowę zamiany grzywny na prace przysługiwało Panu zażalenie i mógł się Pan od takiego postanowienia sądu odwoływać.

 

Powyższy przepis przyjmuje możliwość zamiany grzywny orzeczonej za wykroczenie skarbowe na pracę społecznie użyteczną. Zamiana następuje postanowieniem sądu, wydawanym po stwierdzeniu nieściągalności grzywny; nieściągalność ta wynika z bezskuteczności egzekucji ustalonej przez komornika. Decyzję o zamianie podejmuje sąd, który wydał wyrok w I instancji, pracę społecznie użyteczną będzie zaś nadzorował sąd rejonowy, w którego okręgu będzie ona wykonywana.

 

Wreszcie według art. 186 K.k.s.:

„§ 1. Jeżeli egzekucja grzywny okazała się bezskuteczna lub z okoliczności sprawy wynika, że byłaby ona bezskuteczna, sąd zarządza wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności, gdy:

1) ukarany oświadczy, że nie podejmie pracy społecznie użytecznej zamienionej na podstawie art. 185 albo uchyla się od jej wykonania, lub

2) zamiana grzywny na pracę społecznie użyteczną jest niemożliwa lub niecelowa.

§ 2. Zarządzając wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności, sąd przyjmuje, że jeden dzień pozbawienia wolności równoważny jest grzywnie wynoszącej od jednej pięćsetnej do jednej pięćdziesiątej górnej granicy ustawowego zagrożenia karą grzywny.

§ 3. Zastępcza kara pozbawienia wolności nie może przekroczyć 3 miesięcy; wymierza się ją w dniach i miesiącach.

§ 4. Na postanowienie w przedmiocie zarządzenia wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności przysługuje zażalenie.”

 

Odpowiadając na podstawie powyższego na Pana pytanie, stoję na stanowisku, iż można ponownie składać wniosek o zamianę grzywny na prace społeczne, jeżeli doszło do zmiany okoliczności, na których sąd oparł się, wydając poprzednie postanowienie o odmowie takiej zamiany, taką okolicznością może też być moim zdaniem częściowa zapłata grzywny, jednak wtedy bardziej zasadnym byłby wniosek o umorzenie takiej grzywny.

 

Proszę mieć jednak na uwadze, iż gdy niepłacenie przez Pana grzywny wskutek niewypłacalności będzie się przedłużało, grozi Panu orzeczenie zastępczej kary pozbawienia wolności na podstawie art. 186 K.k.s., jeżeli sąd stwierdzi, że zamiana grzywny na pracę społecznie użyteczną jest niemożliwa lub niecelowa (nawet mimo Pana zgody na zamianę grzywny na prace społeczne).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 + dziewięć =

»Podobne materiały

Powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej

Matka mojego dziecka wyprowadziła się ode mnie. Zabrała nasze trzymiesięczne dziecko i wszystkie pieniądze z chrztu, którymi chyba nie ma prawa samodzielnie dysponować. Dziecko zostało przeze mnie uznane i chcę, żeby mieszkało ze mną. Co robić? Co będzie z alimentami? Czy mam złożyć wniose

 

Zwrot nadpłaconych alimentów

Płaciłem alimenty na dziewiętnastoletnią córkę (studentkę) w wysokości 600 zł (zasądzone wyrokiem sądowym). Córka wniosła pozew o podwyższenie alimentów do 1500 zł. Sąd wydał postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia na czas postępowania na kwotę 800 zł miesięcznie. Sąd II instancji utrzymał dotychc

 

Jak można doprowadzić do eksmisji jednego z lokatorów domu?

Wraz z mężem i dziećmi mieszkamy na piętrze domu rodzinnego. Dom ma troje właścicieli (ja i brat mamy po 1/5 własności, a spadek otrzymaliśmy przed zawarciem małżeństw; reszta należy do matki). Na parterze jeden z pokoi zajmuje matka, drugi pokój zajmuje mój brat i jego żona. Zos

 

Jak zabezpieczyć majątek przed długami?

Mój mąż jest prezesem i współwłaścicielem sp. z o.o. Od roku ja równie jestem zatrudniona w jego firmie. Obecnie spółka ma zadłużenie i powoli wychodzi na prostą. Mąż przed ślubem nabył nieruchomość na kredyt, który wciąż spłaca. Ja dostałam przed ślubem mieszkanie w formie darowizny. Jak możemy zab

 

Kto dziedziczy po bracie który miał córkę i nie był żonaty?

Dwa lata temu ojciec podarował całe gospodarstwo rolne mojemu bratu (my z siostrą nic nie otrzymałyśmy), zgodnie z niepisaną umową po 5 latach brat miał podzielić się z nami. Niestety brat zmarł, pozostawił córkę (nie był żonaty). Matka dziecka upomina się o spadek dla córki. Kto dziedziczy po braci

 

Wypadek samochodowy i dobrowolne poddanie się karze

Pracuję jako kierowca. W zeszłym tygodniu miałem wypadek samochodowy (byłem sprawcą tego wypadku). Nic mi się nie stało, ale kierowca drugiego auta pojechał do szpitala i nie mam żadnych wiadomości dotyczących jego stanu zdrowia. Policja przekazała sprawę prokuraturze, nie udzielając mi żadnych info

 

Rekompensata za koszty odzyskiwania należności

Czy w przypadku dostawy towaru z 21-dniowym terminem płatności możliwość naliczenia rekompensaty 40 euro powstaje nawet przy zapłacie jeden, dwa dni po terminie? Jeżeli zapłatę pobiera przedstawiciel dostawcy i spóźni się z odbiorem pieniędzy z przyczyn losowych kilka dni, czy w tej sytuacji powstaj

 

Przejście na emeryturę męża po rozwodzie z orzeczeniem jego winy

Czy po śmierci męża, będąc po rozwodzie z orzeczeniem jego winy, mogę przejść na jego emeryturę? Ja też mam rentę tylko niższą, dzieci dorosłe. Nie miałam zasądzonych alimentów z jego strony, ale dostawałam od niego nieraz pieniądze. Czy możliwa jest renta po zmarłym byłym mężu?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »