.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Zakup i dzierżawa działek rolnych a KRUS

Prowadzę działalność gospodarczą w ramach spółki s.c., płacąc składki ZUS od 1991 r. W 2000 roku zakupiłem na wiosce siedlisko i wydzierżawiłem dodatkowo 1,2 h łąk. Od dwóch lat zaczęły przychodzić do mnie e-maile przypominające o konieczności zapłaty składki KRUS. Czy będąc płatnikiem składki ZUS z racji prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej, muszę płacić dodatkowo KRUS z powodu późniejszego zakupu oraz dzierżawy działek rolnych, nie prowadząc jakiejkolwiek działalności rolniczej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zakup i dzierżawa działek rolnych a KRUS

Podleganie pod ubezpieczenie rolne

Zgodnie z art. 7 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników „ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu podlega z mocy ustawy:

1) rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny,

2) domownik rolnika, o którym mowa w pkt 1

– jeżeli ten rolnik lub domownik nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych”.

Definicja rolnika

Za rolnika w rozumieniu ustawy KRUS uważa się pełnoletnią osobę fizyczną, zamieszkującą i prowadzącą na terytorium Polski, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także osobę, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia (art. 6 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników; dalej: ustawy KRUS).

 

Zgodnie z art. 336 Kodeksu cywilnego „posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny)”.

 

Rolnikiem w rozumieniu ustawy KRUS może być zatem nie tylko właściciel działki rolnej, ale także każdy dorosły człowiek, który posiada gospodarstwo rolne i prowadzi w nim działalność rolniczą osobiście i na własny rachunek, np. dzierżawca.

 

Należy zauważyć, że przy ustalaniu podlegania ubezpieczeniu przyjmuje się domniemanie, że właściciel gruntów zaliczonych do użytków rolnych lub dzierżawca takich gruntów, jeżeli dzierżawa jest zarejestrowana w ewidencji gruntów i budynków, prowadzi działalność rolniczą na tych gruntach.

 

Zawarcie umowy dzierżawy działki rolnej o powierzchni ponad 1 ha przeliczeniowy i prowadzenie na niej działalności rolniczej skutkuje tym, że dzierżawca objęty jest ubezpieczeniem w KRUS-ie z mocy prawa (obowiązkowo). W takim przypadku dzierżawca jest też objęty obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wyjaśnienia dla KRUS-u

To oznacza, że skoro posiada Pan grunt rolny i KRUS wezwał Pana do uregulowania zaległych składek, to jeżeli nie złoży Pan odmiennego oświadczenia, KRUS przyjmuje domniemanie, że prowadzi Pan na tym gruncie działalność gospodarczą, a to daje podstawę do podlegania ubezpieczeniu w KRUS-ie.

 

Innymi słowy powinien Pan złożyć stosowne oświadczenie do KRUS-u, iż jest Pan ubezpieczony w ZUS-ie z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w formie s.c., a tym samym nie może Pan podlegać KRUS-owi, a nadto na posiadanych gruntach nie prowadzi działalności rolniczej. To winno zniechęcić KRUS do przesyłania wezwań do zapłaty.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Wioletta Dyl

Radca prawny, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Udziela porad prawnych z zakresu prawa autorskiego, nowych technologii, ochrony danych osobowych, a także prawa konkurencji, podatkowego i pracy. Zajmuje się również sporządzaniem regulaminów oraz umów, szczególnie z zakresu e-biznesu i prawa informatycznego, które jest jej pasją. Posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie prawne, obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu