.
Udzieliliśmy ponad 128,2 tys. porad prawnych i mamy 14 541 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Zaprzeczenie ojcostwa a alimenty

• Opublikowano: 26-04-2023 • Autor: Zuzanna Lewandowska

Przez kilka lat byłam w związku nieformalnym. Rozstaliśmy się z partnerem, ale po pół roku ponownie zamieszkaliśmy razem. Byłam już wtedy w czwartym miesiącu ciąży. Partner wiedział, że to nie jego dziecko. Mimo to uznał je za swoje i dał nazwisko. Po roku wzięliśmy też ślub. Niestety, małżeństwo nie przetrwało. Planowałam złożyć wniosek o zaprzeczenie ojcostwa, ale partner tego nie chciał. Zasądzonych alimentów nie płacił, a dług rósł. Po siedmiu latach od rozwodu stwierdził, że za nie swoje dziecko nie będzie siedział w więzieniu. Grozi pozwem o zaprzeczenie ojcostwa i zwrot alimentów. Jest pozbawiony praw rodzicielskich, nie interesuje się dzieckiem. Czy sąd może uznać jego pozew?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zaprzeczenie ojcostwa a alimenty

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa

Zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (dalej jako K.r.io.) „mąż matki może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu roku od dnia, w którym dowiedział się, że dziecko od niego nie pochodzi, nie później jednak niż do dnia osiągnięcia przez dziecko pełnoletności”.

 

W przedstawionej sytuacji doszło najpierw do uznania ojcostwa, ponieważ dziecko zrodziło się poza związkiem małżeńskim, a dopiero później zostali Państwo małżeństwem. W mojej ocenie nie ma możliwości zaprzeczenia ojcostwa. Pani mąż mógłby natomiast wystąpić z pozwem o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa. Wynika to z tego, że jego ojcostwo zostało uznane przed kierownikiem USC, a więc nie jest domniemane z uwagi na sam fakt zawarcia przez Państwa małżeństwa.

 

Zgodnie z art. 78 § 1 K.r.io. „mężczyzna, który uznał ojcostwo, może wytoczyć powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania w terminie roku od dnia, w którym dowiedział się, że dziecko od niego nie pochodzi. W razie uznania ojcostwa przed urodzeniem się dziecka już poczętego bieg tego terminu nie może rozpocząć się przed urodzeniem się dziecka”. Odpowiednie zastosowanie mają tutaj przepisy art. 64 i 65 K.r.io. Podobnie jak w przypadku pozwu o zaprzeczenie ojcostwa, pozew o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa może być wniesiony w terminie roku od dnia, w którym mężczyzna dowiedział się, że nie jest ojcem dziecka, ale przed osiągnięciem przez dziecko pełnoletności (art. 78 § 1 w zw. z art. 80 K.r.io.).

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Konieczność przedstawienia dowodów

W sprawie dopuszczalności wniesienia pozwu pozostaje więc istotna kwestia tego, kiedy Pani mąż dowiedział się o tym, że dziecko nie pochodzi od niego. Pomocne w postępowaniu sądowym mogą być tutaj, np. wiadomości SMS, wydruki z korespondencji na Messengerze, nagrania czy zeznania świadków. Jeśli mąż ponad rok temu twierdził, że nie jest ojcem dziecka, to nawet jeśli wniesie pozew o uznanie bezskuteczności uznania ojcostwa, powództwo winno być w mojej ocenie oddalone, przy założeniu, że wykaże Pani w postępowaniu, że termin do wniesienia powództwa już upłynął.

 

W ewentualnym postępowaniu sądowym powód (ojciec) ma obowiązek wykazania, że nie jest biologicznym ojcem dziecka, co może uczynić za pomocą wszelkich środków dowodowych, w szczególności dowodu z badań DNA. Rozstrzygnięcie sądu nie może zostać oparte wyłącznie na uznaniu powództwa przez matkę lub przyznaniu przez nią okoliczności faktycznych (art. 458 w zw. z art. 431 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, dalej jako K.p.c.).

 

Zgodnie z art. 233 § 1 K.p.c. sąd ocenia dowody według własnego przekonania na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału dowodowego, a więc jak najbardziej istnieje taka możliwość, że powództwo zostanie uwzględnione, a uznanie ojcostwa zostanie uznane za bezskuteczne, o ile nie upłynął termin do wniesienia powództwa. Wszystko zależy od przebiegu postępowania, przeprowadzonych dowodów oraz uznania sądu.

 

Jeżeli sąd uzna powództwo za zasadne, z chwilą uprawomocnienia się wyroku ustalającego bezskuteczność uznania ojcostwa ustają wszelkie obowiązki wynikające z władzy rodzicielskiej oraz związane z ponoszeniem kosztów utrzymania i wychowania dziecka. W piśmiennictwie wskazuje się, że „z uwagi na to, że do chwili uprawomocnienia się wyroku ustalającego bezskuteczność uznania ojcostwa na uznającym ciążą wszelkie obowiązki wynikające z władzy rodzicielskiej oraz związane z ponoszeniem kosztów utrzymania i wychowania dziecka, uznający, którego uznanie zostało ustalone jako bezskuteczne, nie może dochodzić zwrotu poniesionych na dziecko kosztów utrzymania i wychowania, bez względu na to, czy były one spełniane przymusowo, czy dobrowolnie”. Podsumowując, Pani mąż nie będzie mógł dochodzić zwrotu alimentów, nawet gdyby uznanie jego ojcostwa zostało uznane za bezskuteczne.

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Zuzanna Lewandowska

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych kancelariach prawnych w stolicy. Specjalizuje się głównie w prawie rodzinnym i opiekuńczym, cywilnym, ze szczególnym naciskiem na zobowiązania, gospodarczym, jak również windykacji należności. Od ponad 3 lat z sukcesem prowadzi czasopismo internetowe o prawie i zawodzie prawnika. Obecnie prowadzi także własną kancelarię adwokacką.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu