Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy mogę wynająć mieszkanie należące do nieletniej córki?

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 21.08.2016

Moja nieletnia córka odziedziczyła po ojcu mieszkanie, mamy prawomocny wyrok sądu stwierdzający nabycie spadku. Jestem prawnym opiekunem córki i mieszkanie chciałabym wynająć. Czy potrzebuję zgody sądowej (lub innej) na zawarcie umowy najmu? Co powinnam zrobić, aby wynajmować mieszkanie zgodnie z prawem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niestety w przypadku rozporządzenia składnikiem majątku należącego do małoletniego dziecka, które to rozporządzenie przekracza zakres zwykłego zarządu majątkiem, wymagana jest zgoda sądu opiekuńczego.

 

Zgodnie bowiem z treścią art. 101 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko.

 

Przez czynności zwykłego zarządu należy rozumieć załatwianie przez rodziców bieżących spraw związanych ze zwykłym korzystaniem z przedmiotów wchodzących w skład majątku małoletniego, utrzymywanie ich w stanie niepogorszonym. Wszystko, co nie mieści się w tych granicach, należy do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu. Przykładowo do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu należy zaliczyć: odpłatne nabycie składnika majątkowego przez dziecko, zrzeczenie się własności wartościowej rzeczy, ustanowienie na nieruchomości ograniczonego prawa rzeczowego, zaciągnięcie pożyczki w kwocie przekraczającej bieżące potrzeby, zawarcie na czas dłuższy umowy dzierżawy, zrzeczenie się dziedziczenia, odrzucenie spadku, przyjęcie spadku wprost (J. Ignatowicz, Kodeks rodzinny…, red. K. Pietrzykowski, 2010, s. 908–909). W doktrynie i orzecznictwie funkcjonuje pogląd, że o potraktowaniu danej czynności jako czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu decyduje ciężar gatunkowy tej czynności, wartość przedmiotu czynności, skutki w sferze majątku dziecka przy uwzględnieniu dobra dziecka i ochrony jego interesów życiowych (uchwała pełnego składu Izby Cywilnej SN z 30 kwietnia 1977 r., sygn. akt III CZP 73/76 OSNCP 1978, nr 2, poz. 19, i orzeczenie SN z 17 października 2000 r., sygn. akt I CKN 319/2000, Lexis.pl nr 7297897). Nie ulega wątpliwości, że dana czynność może być różnie oceniana w realiach konkretnej sprawy (H. Ciepła, Zarząd majątkiem dziecka…, s. 38, 39).

 

Miernikiem czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu jest ciężar gatunkowy dokonywanej czynności, jej skutków w sferze majątku małoletniego, wartości przedmiotu danej czynności oraz szeroko pojęte dobro dziecka i ochrona jego interesów życiowych. Konsekwencją braku zezwolenia sądu opiekuńczego z art. 101 § 3  jest nieważność dokonanej czynności (uchwała pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 30 kwietnia 1977 roku).

 

Reasumując, w opisanym stanie faktycznym w mojej ocenie zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego stanowi czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu, stąd wymagana będzie zgoda sądu. Po uzyskaniu tej zgody, która udzielana jest w formie postanowienia, każdy z rodziców jako przedstawiciel ustawowy może dokonać zawarcia stosownej umowy samodzielnie. Wynika to z treści art. 98 § 1 Kodeksu, zgodnie z którym jeżeli dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską obojga rodziców, każde z nich może działać samodzielnie jako przedstawiciel ustawowy dziecka.

 

Oczywiście dziecko po uzyskaniu pełnej zdolności do czynności prawnej (po osiągnięciu pełnoletności) samodzielnie może rozporządzać swoim majątkiem, bez konieczności uzyskiwania jakiejkolwiek zgody.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I + dwa =

»Podobne materiały

Agresywne zachowanie ojca dziecka a odebranie praw rodzicielskich

Ojciec mojego dziewięcioletniego dziecka odbywał karę pozbawienia wolności – pół roku temu został zwolniony warunkowo. Dwa miesiące temu przyjechał do mnie (mieszkam za granicą), aby odwiedzić dziecko. Wówczas zachowywał się agresywnie, groził mi. Chciałabym zaznaczyć, że mężczyzna ten nie łoż

 

Wniosek o przywrócenie pełnej władzy rodzicielskiej

Mam troje dzieci w wieku od 5 do 11 lat. W zeszłym roku ograniczono mi prawa rodzicielskie (mojemu partnerowi również). Dzieci trafiły do rodziny zastępczej, tj. do mojej cioci. Aby odzyskać władzę rodzicielską, mieliśmy znaleźć pracę i odpowiednie mieszkanie. Obecnie przebywam za granicą. Mam już p

 

Sprawa o zaprzeczenie ojcostwa

Założyłam sprawę o zaprzeczenie ojcostwa (nie minęło 300 dni od rozwodu do narodzin dziecka). Sędzia zażądał badań DNA. Czy ma do tego prawo, jeśli biologiczny ojciec dziecka chce złożyć oświadczenie, że jest ojcem dziecka, ale nie chce przyjść na rozprawę? Czy mogę powołać świadków lub inne dowody,

 

Podłączenie wody i kanalizacji na działce

Mam pytanie dotyczące podłączenia wody i kanalizacji na działce. Gmina kilka lat temu wybudowała, korzystając z dopłat, sieć – podłączenie do niej kosztowało 1300 zł. Wtedy nie zrobiliśmy przyłącza, a teraz możemy je zrobić za 10 000 zł! Dlaczego musimy tyle płacić? To praw

 

Połączenie przedszkoli i szkół w zespoły

Nowe władze naszego miasta chcą połączyć przedszkola i szkoły w naszym mieście w zespoły szkolno-przedszkolne. Ma być redukcja etatów w przedszkolach, ale obiecują, że żaden nauczyciel nie straci pracy. Jestem nauczycielem kontraktowym zatrudnionym na czas nieokreślony. Czy jeśli dyrektor wytypuje m

 

Zmiana kwalifikacji gruntów - od kiedy obowiązuje podwyższony podatek?

Posiadam działkę o pow. 6000 m2. Gmina z tego tytułu wyliczała mi podatki według danych z klasyfikacji gruntów, jakie miała w swoich zasobach. Trzy miesiące temu w gminie ustnie mnie poinformowano, że starostwo zmieniło klasyfikację gruntów na mojej działce. Do tej pory moje grunty był sklasyfikowan

 

Dwie firmy o podobnych nazwach

Prowadzę działalność gospodarczą jako ArtAzja Anna Kowalska, jestem właścicielką strony internetowej Art-Azja.pl. Niedawno ktoś napisał do mnie, domagając się, abym zmieniła nazwę mojego przedsiębiorstwa, gdyż jest ona zbyt podobna do nazwy jego firmy (która brzmi: ArtAzja; strona internetowa znajdu

 

Wynajęcie mieszkania firmie w celach mieszkaniowych

Czy osoba prywatna może wynająć mieszkanie firmie w celach mieszkaniowych (mieszkał będzie właściciel tejże firmy-jednoosobowa działalność gospodarcza) na zasadzie umowy najmu okazjonalnego? A jeśli nie, to czy umowa z firmą chroni mnie od problemów z eksmisją najemcy po rozwiązaniu umowy w przypadk

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »