.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak się wycofać z podpisanej zgody na przebieg granic?

Autor: Katarzyna Nosal • Opublikowane: 05.12.2014 • Zaktualizowane: 14.02.2021

W mojej miejscowości przeprowadzana przez starostwo modernizacja ewidencji gruntów i budynków. Jak się wycofać z podpisanej zgody na przebieg granic działek? Po analizie wszystkich okoliczności tyczenia oraz straty w powierzchni gruntów, szerokości działek wyraźnie widzę, że wyniki są dla mnie bardzo krzywdzące. Do kogo i jakie pismo skierować. Ewidencja trwa, wiele osób nie podpisało zgody, za miesiąc mają być przedstawione mapy.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak się wycofać z podpisanej zgody na przebieg granic?

Odwołanie zgody na przebieg granic

Prawo administracyjne nie zna odmiennej od cywilnego konstrukcji oświadczenia woli. Pani zgoda jest bowiem oświadczeniem Pani woli składanym wobec drugiej strony. W przypadku prawa administracyjnego będzie to organ administracji. Niemniej jednak do stosunków z organami administracji, jeśli chodzi o oświadczenia woli, stosuje się posiłkowo reguły ustalone w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z art. 61 K.c. oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej.

 

Nie wiem, w jakiej formie wyrażała Pani swoją zgodę, ale w mojej ocenie należy uznać, że oświadczenie dotarło już do organu, ponieważ pracownicy, którzy dokonywali pomiarów działali w imieniu starosty. Nie można zatem cofnąć tej zgody bez zgody organu. Jeśli jednak starosta przyjmie takie oświadczenie o cofnięciu zgody, to można taką czynność dokonać. Myślę, że warto powołać się na błąd oświadczenia woli. Wyjaśnić w piśmie skierowanym do starosty, z jakiego powodu została Pani wprowadzona w błąd.

Zgłoszenie uwag do projektu operatu ewidencyjnego

Niestety nie ma konkretnych przepisów, które regulowałyby tę kwestię. Natomiast można spróbować jeszcze jednej rzeczy. Według przepisów regulujących modernizację, o której mowa, projekt operatu opisowo-kartograficznego podlega, na okres 15 dni roboczych, wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w siedzibie starostwa powiatowego. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Upoważniony pracownik starostwa powiatowego, posiadający uprawnienia, o których mowa w art. 43 pkt 2, przy udziale wykonawcy prac geodezyjnych, kartograficznych lub taksacyjnych, związanych z opracowaniem projektu operatu ewidencyjnego, rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym informuje zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole. I właśnie w ten sposób może Pani zakwestionować wyznaczone granice.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 plus siedem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »