Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak się wycofać z podpisanej zgody na przebieg granic?

Autor: Katarzyna Nosal • Opublikowane: 05.12.2014

W mojej miejscowości przeprowadzana przez starostwo modernizacja ewidencji gruntów i budynków. Jak się wycofać z podpisanej zgody na przebieg granic działek? Po analizie wszystkich okoliczności tyczenia oraz straty w powierzchni gruntów, szerokości działek wyraźnie widzę, że wyniki są dla mnie bardzo krzywdzące. Do kogo i jakie pismo skierować. Ewidencja trwa, wiele osób nie podpisało zgody, za miesiąc mają być przedstawione mapy.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prawo administracyjne nie zna odmiennej od cywilnego konstrukcji oświadczenia woli. Pani zgoda jest bowiem oświadczeniem Pani woli składanym wobec drugiej strony. W przypadku prawa administracyjnego będzie to organ administracji. Niemniej jednak do stosunków z organami administracji, jeśli chodzi o oświadczenia woli, stosuje się posiłkowo reguły ustalone w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z art. 61 K.c. oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej.

 

Nie wiem, w jakiej formie wyrażała Pani swoją zgodę, ale w mojej ocenie należy uznać, że oświadczenie dotarło już do organu, ponieważ pracownicy, którzy dokonywali pomiarów działali w imieniu starosty. Nie można zatem cofnąć tej zgody bez zgody organu. Jeśli jednak starosta przyjmie takie oświadczenie o cofnięciu zgody, to można taką czynność dokonać. Myślę, że warto powołać się na błąd oświadczenia woli. Wyjaśnić w piśmie skierowanym do starosty, z jakiego powodu została Pani wprowadzona w błąd.

 

Niestety nie ma konkretnych przepisów, które regulowałyby tę kwestię. Natomiast można spróbować jeszcze jednej rzeczy. Według przepisów regulujących modernizację, o której mowa, projekt operatu opisowo-kartograficznego podlega, na okres 15 dni roboczych, wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w siedzibie starostwa powiatowego. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Upoważniony pracownik starostwa powiatowego, posiadający uprawnienia, o których mowa w art. 43 pkt 2, przy udziale wykonawcy prac geodezyjnych, kartograficznych lub taksacyjnych, związanych z opracowaniem projektu operatu ewidencyjnego, rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym informuje zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole. I właśnie w ten sposób może Pani zakwestionować wyznaczone granice.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV plus osiem =

»Podobne materiały

Cofnięcie intercyzy podpisanej pod przymusem

Rok temu mąż obiecał, że kupi dom dla naszej rodziny, jeśli podpiszę umowę o rozdzielności majątkowej. Zgodziłam się na to, jednak mąż się rozmyślił. Czy mogę jakoś cofnąć podstępnie wymuszoną na mnie intercyzę? Czy zakupione teraz przez męża nieruchomości stanowić będą jego wyłączną własność? Dodam

 

Ustalenie przebiegu granicy działki – rozgraniczenie nieruchomości

Przed 12 laty ustaliłem ustnie z sąsiadem wytyczenie mojego ogrodzenia od jego strony i wszystko dotąd było w porządku. Teraz jednak sąsiad wznowił ustalanie granicy, posiłkując się geodetą, w wyniku pomiarów okazało się, że obie strony na przeciwległych końcach granicy mają niezgodność ok. 1,5

 

Prawidłowy termin opłaty za koncesję na sprzedaż alkoholu

31 maja przypada termin zapłaty drugiej raty za koncesję alkoholową. W tym roku była to sobota, wobec tego w poniedziałek (2 czerwca) wpłaciłam na konto gminy drugą ratę na koncesję. Urzędniczka stwierdziła, że termin przypadał więc na 30 maja; mogłam również dokonać przelewu z konta 31 maja, tylko

 

Jak zostać stroną w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez PINB?

Chciałbym zostać stroną w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez PINB. Jak do tego doprowadzić? Nieruchomości nie graniczą ze sobą, ale mam przesłanki, które w dość logiczny sposób spowodują, że mogę zostać stroną.

 

Unieważnienie aktu własności ziemi

Po śmierci moich rodziców, w 1975 r., mój najstarszy brat – który mieszkał w ich gospodarstwie – na mocy ówcześnie obowiązujących przepisów otrzymał od naczelnika gminy akt własności ziemi. Od tego aktu można się było odwołać w okresie 7 dni. Nie otrzymałam jednak tej decyzji, mimo że te

 

Jak zmusić sąsiada do naprawy przepustu?

Na drodze prywatnej sąsiada był przepust drogowy z rurą w poprzek drogi o średnicy ok. 60 cm – biegnie tam rów wzdłuż kilku sąsiednich nieruchomości. Z czasem rura skorodowała i przepust się zerwał, a sąsiad – zamiast wymienić rurę – zasypał go gruzem. Podczas ostatnich roztopów wo

 

Likwidacja firmy i najem lokalu, co z VAT-em?

Jestem właścicielką firmy, lokalu usługowego, w którym prowadziłam działalność gospodarczą. Sprzedałam wyposażenie, wynajęłam lokal i zamknęłam firmę. Na umowie najmu podałam kwotę netto + VAT 23%. Czy taki zapis jest poprawny, jeżeli nie jestem już „firmą” i nie mogę wystawić faktury VA

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »