.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Czy można uniknąć kary za nieuaktualnienie danych w urzędzie skarbowym?

• Autor: Aleksander Słysz

Od dwóch lat mieszkam i pracuję w Warszawie. Do lipca 2008 r. byłam zameldowana w miejscowości podstołecznej. Od lipca 2008 r. jestem już zameldowana w stolicy. W marcu 2009 r. wymieniłam dowód osobisty, w którym mam już nowy adres zamieszkania (zameldowania). Jednakże w wyniku przeoczenia nie zmieniłam Urzędu Skarbowego. Rozliczenie za rok podatkowy 2008 złożyłam jeszcze w „starym” urzędzie. Chciałabym teraz zmienić urząd skarbowy na warszawski, jednakże nie wiem, jak to zrobić, aby uniknąć odpowiedzialności karnej za brak aktualizacji danych: Czy powinnam więc złożyć NIP 3 do nowego urzędu ze wskazaniem adresu zamieszkania od lipca 2008 r. i wraz z nim pismo zawierające czynny żal? I czy wtedy poniosę jakieś konsekwencje związane ze złożeniem PIT-u za rok 2008 w „starym” urzędzie? Czy lepiej złożyć NIP 3 podając datę zamieszkania od np. marca 2009 r. (w tym bowiem czasie wymieniałam dowód osobisty)?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Czy można uniknąć kary za nieuaktualnienie danych w urzędzie skarbowym?

Różnica między miejscem zamieszkania a miejscem zameldowania

To, że zmieniła Pani miejsce zameldowania, automatycznie o niczym nie świadczy, gdyż miejsce zamieszkania i zameldowania to dwa różne miejsca na gruncie prawa.

 

Jak słusznie zauważa Jarosław Wowra (Vademecum Doradcy Podatkowego 18/2009):

 

„Pojęcie miejsca zamieszkania zostało ustalone w art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) – dalej K.c. Jest nim miejscowość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. Dla ustalenia miejsca zamieszkania istotne są zatem dwie przesłanki: 1) przebywanie w sensie fizycznym w danej miejscowości oraz 2) zamiar stałego pobytu.

 

Obydwa te elementy muszą występować łącznie.

 

Zamieszkanie nie jest zatem równoznaczne z zameldowaniem. Zamieszkanie jest kategorią prawa cywilnego, o której decydują wyłącznie przesłanki faktyczne (przebywanie oraz zamiar przebywania). Natomiast zameldowanie jest kategorią prawa administracyjnego. Przesądza o nim dokonanie określonych czynności.

Pobyt czasowy a pobyt stały pod oznaczonym adresem

W rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.) pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania (art. 6 ust. 1), natomiast pobytem czasowym (do lub ponad 2 miesiące) jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem (art. 7 ust. 1). Pojęcie terminu »zamiar« NSA wyjaśnił w wyroku z dnia 17 stycznia 2003 r. (II SA/Łd 664/99). Przyjął, że w przypadku opuszczenia miejsca pobytu zamiar należy pojmować nie tylko jako wolę wewnętrzną, ale wolę dającą się określić na podstawie obiektywnych, możliwych do stwierdzenia okoliczności. Z kolei SN w wyroku z dnia 20 grudnia 2000 r. (III RN 31/00, OSN 2001, nr 14, poz. 456) potwierdził, że pobyt czasowy należy rozumieć tak, jak to określiła w art. 7 ust. 1 ww. ustawa.”

 

Reasumując, sama zmiana miejsca zameldowania w lipcu nie jest równoznaczna ze zmianą miejsca zamieszkania, która mogła nastąpić dopiero w kolejnym roku podatkowym.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Złożenie NIP 3 do nowego urzędu ze wskazaniem nowego adresu zamieszkania

Złożenie NIP 3 do nowego urzędu ze wskazaniem adresu zamieszkania od lipca 2008 r. i pisma o czynnym żalu jest jak najbardziej poprawne, o ile taki był stan faktyczny. Jeśli organ nie odstąpi od wymierzenia kary, to i tak ewentualna kwota mandatu będzie niewielka (prawdopodobnie ok. 200-300 zł). Uważam też, że nie poniesie Pani konsekwencji związanych ze złożeniem PIT-u za rok 2008 w „starym” urzędzie skarbowym, lecz oczywiście organ ma dużą swobodę i nie można tego w ogóle wykluczyć. Prawdopodobniejsza wydaje się być niewysoka kara za niezłożenie w terminie aktualizacji.

 

Jeśli chodzi o drugi wariant, czyli złożenie NIP 3 z datą zamieszkania od marca 2009 r. – kiedy to Pani wymieniła dowód osobisty – jest on do obrony, jeżeli zmiana miejsca zamieszkania nastąpiła w 2009 r., bowiem nie ma to związku z zameldowaniem.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Aleksander Słysz
Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 + VII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu