Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Reklamacja blatów kuchennych po kilkunastu miesiącach

Autor: Eliza Rumowska • Opublikowane: 25.07.2017

Wykonuję w ramach mojej działalności m.in. meble kuchenne. W zeszłym roku u jednego z klientów zamontowałem blat drewniany pewnej firmy. Obecnie, tj. po 15 miesiącach od montażu, klient zgłosił reklamację blatów (słuszną, bo blat wyblakł i jest nierówny). Zgłosiliśmy to do producenta, jednak ten zasłania się przepisem o rocznej rękojmi i odmawia wymiany. Co mam robić w tej sytuacji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wskazane w załącznikach daty świadczą jednoznacznie o podleganiu opisanej sprawy „starym”, tj. obowiązującym do dnia 24 grudnia 2014 r. przepisom w zakresie rękojmi. Decydującym momentem do zastosowania prawa nie jest bowiem data złożenia reklamacji, lecz data dokonania zakupu. Jeżeli więc z dostawca blatów nie zawierał Pan żadnych umów w sposób szczególny regulujący jego odpowiedzialność za wady rzeczy, to należy przyjąć stosowanie rękojmi wówczas obowiązującej z mocy prawa. Przepisy te brzmią następująco:

 

„Art. 568. 

§ 1. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku, a gdy chodzi o wady budynku - po upływie lat trzech, licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.

 

§ 2. Upływ powyższych terminów nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił.

 

§ 3. Zarzut z tytułu rękojmi może być podniesiony także po upływie powyższych terminów, jeżeli przed ich upływem kupujący zawiadomił sprzedawcę o wadzie”.

 

O ich stosowaniu decyduje regulacja z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, która z dniem 24.12.2014 r. wprowadza wspomniane przez Pana wydłużenie terminu do lat 2:

 

„Art. 51. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.”

 

Jakie więc ma Pan szanse na wyegzekwowaniu odpowiedzialności od sprzedawcy/producenta blatów? Jeżeli nie łączyła Państwa żadna umowa dodatkowa i producent nie udzielił także gwarancji – nie ma najmniejszego sensu dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi, bo byłyby one zgłoszone po terminie ustawowym i strona przeciwna obroniłaby się zarzutem przedawnienia roszczeń. Sąd w takich przypadkach nie bada nawet sprawy merytorycznie, bowiem formalna przesłanka decyduje o przegranej.

 

Teoretycznie i praktycznie pozostaje możliwość dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych w oparciu o art. 471 i nast. Kodeksu cywilnego, które przewidują odpowiedzialność wykonawcy/producenta za niedochowanie należytej staranności przy realizacji umowy, tj. że wykonano produkt nie odpowiadający normom i standardom w tym zakresie obowiązującym.

 

Nie ukrywam, że taki proces ma sens, gdy powtarzalność reklamacji podobnych do opisanej jest częsta, a zbadane sprawy potwierdzają, że wina tkwi wyłącznie w niedostatecznej jakości wykonania, nie zaś w nadmiernej eksploatacji. Nie bez znaczenia wówczas byłaby ekspertyza kilku bliźniaczo podobnych przypadków.

 

Jednak mam nieodparte wrażenie, że Pana firma zbyt szybko poddała się roszczeniom niezadowolonego konsumenta. Może warto przyjrzeć się dokładniej, co tkwi u podstaw stanu nawierzchni blatu. Miewałam bowiem już niejednokrotnie sytuację, kiedy to konsumenci przy dłuższym badaniu sprawy opowiadali, w jaki sposób dbają o czystość takich powierzchni – wychodziło, że nie tak, jak zalecono na ulotce, np. niektóre panie usilnie z jasnych blatów próbowały usuwać zabrudzenia termiczna myjką parową lub Domestosem. Warto więc – może już bardziej na przyszłość – zadbać, aby ulotki i informacje dostarczane wraz z produktem finalnym pouczały Klienta o skutkach niezachowania zasad konserwacji i pielęgnacji. Wiadomo bowiem, że czas ochrony konsumenckiej jest nienaturalnie wydłużony do lat 2 i rodzi to przez ten okres potencjalne zagrożenie reklamacją. W takich sytuacjach – informacja, jaką dostarczamy wraz z produktem, chroni nas przed wieloma nieoczekiwanymi konsekwencjami i nadmiarem roszczeń konsumenckich. Nie bronię producentów, ale czasami, przyglądając się sprzedawcom i wykonawcom, którzy umiejscowieni są w najgorszym położeniu – między klientem końcowym a producentem – widzę, jak nie potrafią sprostać tej trudnej roli, wierząc, że od producenta będzie im łatwiej coś wyegzekwować.

 

Proszę więc po zapoznaniu się poradą – zdecydować, czy rzeczywiście wojna o nienależyte wykonanie produktu (blatów) ma sens, bo rękojmia, jak wykazałam, przeminęła czasowo bezpowrotnie. Natomiast w oparciu o jeden przypadek – ciężko byłoby dowodzić, że to produkt jest nienależycie wykonany. Jednak zjawisko może mieć szerszą skalę – wówczas należy rozważyć taką opcję.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 - siedem =

»Podobne materiały

Wypowiedzenie w trybie natychmiastowym umowy o pracę na czas nieokreślony

Jestem zatrudniony ponad pół roku na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Ze względów osobistych chciałbym rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, ale domyślam się, że pracodawca będzie wymagał miesięcznego okresu wypowiedzenia. Czy pozostaje mi tylko porzucenie pracy? Czy są jakieś

 

Pozbawienie prawa własności do mieszkania spółdzielczego

Rodzice byli współwłaścicielami mieszkania spółdzielczego. Rozwiedli się w 1991 r. 10 lat później tata wykupił mieszkanie, będąc członkiem spółdzielni. W księdze wieczystej mama również figuruje jako właściciel lokalu. Tata zmarł kilka miesięcy temu, ja (córka) i brat jesteśmy jego spadkobierca

 

Wady konstrukcyjne budynku z winy wykonawcy

Jestem inwestorem, zleciłem wybudowanie budynku mieszkalnego i wykonawca popełnił szereg błędów konstrukcyjnych (wadliwie wykonał taras, docieplenie dachu, rynny, obserwuję „puchnięcie” sufitów, pojawił się grzyb itp.). Nie miałem z wykonawcą umowy o roboty budowlane, posiadam za to gwar

 

Źle zamontowane parapety

Podczas ocieplania mojego bloku firma, która wykonywała te roboty, musiała wymienić wszystkim mieszkańcom parapety zewnętrzne. Ja zaznaczyłem, że przy wymianie parapetów nowe maja być tak samo zamontowane jak stare, czyli „wsadzone” pod okno, a nie przykręcane do okna, ponieważ moje okna

 

Wezwanie spadkobierców przez ogłoszenie w celu zakończenia postępowania spadkowego

W toku postępowania spadkowego okazało się, że spadkodawca, oprócz rodziny w Polsce, miał dwóch braci za granicą. Jeden wyemigrował do Kanady, drugi do Stanów Zjednoczonych, obaj nie żyją. Po długich staraniach akt zgonu z Kanady udało się uzyskać, natomiast ze Stanów Zjednoczonych niestety nie. Udz

 

Zmiana sposobu użytkowania poddasza

Mam budynek gospodarczy, poddasze budynku chcę adaptować na część mieszkalną. Nie wymaga to zmian konstrukcyjnych budynku. Podłączenia mediów będą z istniejącego budynku mieszkalnego, który jest również moją własnością. Czy zmiana sposobu użytkowania poddasza wymaga pozwolenia (decyzji) wydziału arc

 

Działalność gospodarcza polegającą na imporcie motocykli używanych

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarcza polegającą na imporcie motocykli używanych. Kod PKD tej działalności to 45.40.Z. Chciałbym część ze sprawdzonych motocykli rozbierać i sprzedawać na części. Czy mogę to robić legalnie w ramach prowadzonej działalności, a jeśli tak, to jak rozliczać zakup

 

Prywatna sprzedaż samochodów

Chciałbym się dowiedzieć, czy w ramach zwolnienia z podatku dochodowego za sprzedaż samochodu przez osobę prywatną po okresie 6 miesięcy od daty zakupu można bez żadnych konsekwencji, w szczególności w związku z nieprowadzeniem działalności handlu samochodami, kupować i sprzedawać samochody, uwzględ

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »