.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Odszkodowanie od wykonawcy za źle wykonany remont po terminie

• Opublikowano: 20-12-2022 • Autor: Adwokat Katarzyna Bereda

Zamówiłam firmę budowlaną, która miała zrobić remont i wykończenie łazienki. W sierpniu została podpisana umowa i dana zaliczka w kwocie 3500 zł. Prace miały rozpocząć się we wrześniu i trwać dwa tygodnie, ponieważ mąż pracuje za granicą i miał dwa tygodnie urlopu specjalnie na ten remont. Prace rozpoczęły się w terminie, lecz niestety do dnia dzisiejszego nie zostały ukończone. Mało tego, praca, która została dotychczas wykonana, jest zrobiona źle. Następny termin był ustalony na październik, a do dzisiaj jest przekładany przez właścicielkę firmy, a ja na ten czas również wzięłam bezpłatny urlop i przyjechałam z Niemiec, aby ten remont został ukończony. Dzisiaj była już trzecia wizyta pani, która zarządza tą firmą, żeby po raz kolejny przekładać termin na inny dzień. Postanowiłam poradzić się innej firmy i pan, który przyjechał oglądać łazienkę, stwierdził, że ta sprawa nadaje się do sądu, wymieniając wszystkie nieścisłości w tym, co zobaczył. W jaki sposób mogę walczyć o odszkodowanie z nieuczciwym wykonawcą?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Odszkodowanie od wykonawcy za źle wykonany remont po terminie

Umowa o roboty budowlane

Zgodnie z art. 647 Kodeksu cywilnego przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

 

Stronami umowy o roboty budowlane są wykonawca i inwestor. Stosowanie przepisów dotyczących umowy o roboty budowlane nie jest uzależnione od tego, czy którakolwiek ze stron tej umowy prowadzi jakąkolwiek działalność gospodarczą lub zawodową. Stronami umowy o roboty budowlane zobowiązanymi do spełnienia świadczenia charakterystycznego mogą być zarówno generalny wykonawca, jak i podwykonawcy.

Odstąpienie od umowy wykonania łazienki

Odpowiadając jednak na Pani pytanie i po analizie spornej sytuacji – jeżeli wykonawca opóźnia się z zakończeniem prac oraz pracę wykonał wadliwie, wskazuję, iż w mojej ocenie może Pani odstąpić od niniejszej umowy lub wystosować roszczenie na podstawie przepisów zakresie rękojmi o naprawę dzieła.

 

Idąc bowiem dalej podnoszę, iż jak wynika z przepisów ogólnych, tj. art. 656 § 1 w zw. z art. 635 Kodeksu cywilnego jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła, oraz art. 636 § 1 – jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie, może Pani dokonać niniejszego wypowiedzenia, bowiem jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, roboty wykonywane są wadliwie.

 

Z uwagi na powyższe, aby odstąpienie było skuteczne lub wezwanie wykonawcy do natychmiastowej poprawy, powinna Pani stosownie do powyższych regulacji wystosować do wykonawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy (art. 635) lub wezwania do zakończenia robót wraz z ewentualnym odstąpieniem i powierzeniem wykonania innej ekipie na koszt wykonawcy (art. 636).

 

Powinna więc Pani zdecydować, na jaki wariant będzie się Pani decydować. Zaznaczę także, iż wykonanie prawa odstąpienia na podstawie art. 635 pociąga za sobą skutki określone w art. 494.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zwrot świadczeń i naprawa szkody

W konsekwencji strony są zobowiązane do zwrotu świadczeń oraz naprawienia wynikłej stąd szkody. Zgodnie bowiem z art. 494 § 1 „strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy, a druga strona obowiązana jest to przyjąć. Strona, która odstępuje od umowy, może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, lecz również na zasadach ogólnych naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania”. Wykonawca jest wiec obowiązany naprawić powstałą szkodę.

 

Z uwagi na powyższe, aby rozpocząć kroki w niniejszej sprawie, proponuję w pierwszej kolejności wysłanie do wykonawcy oświadczenia wraz z wezwaniem, ze wskazaniem terminu albo do terminowego zakończenia dzieła, albo z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy z uwagi na wadliwości – powołując się na powyższe przepisy dotyczące umowy o dzieło, a także obowiązek naprawienia szkody.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adwokat Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I + zero =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu