.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Grożenie samobójstwem - co zrobić?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 06.01.2021 • Zaktualizowane: 06.01.2021

Ostatnio pisałam z pewnym znajomym, który wymyślił sobie, że z nim będę. Gdy wyjaśniłam mu, że to tylko przyjaźń, zaczął grozić samobójstwem. Wprawdzie nie wyjaśniłam mu wcześniej, że jestem w związku… Czy grozi mi coś za to? Co mam robić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Grożenie samobójstwem - co zrobić?

Groźby dotyczące popełnienia samobójstwa

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego zwanego dalej K.k. Z treści Pani pytania wynika, że korespondowała Pani z osobą, która zakochała się w Pani, a teraz grozi Pani popełnieniem samobójstwa, jeżeli zerwiecie kontakty. Boi się Pani, że ta osoba coś sobie zrobi, a Pani będzie za to odpowiadała.

Namawianie i pomoc w popełnieniu samobójstwa

Już na wstępie godzi się podkreślić, iż nie ma się czego Pani obawiać, bowiem zgodnie z przepisem art. 151 K.k. „kto namową lub przez udzielenie pomocy doprowadza człowieka do targnięcia się na własne życie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

 

Karalne jest zatem namawianie, względnie pomoc w doprowadzeniu do samobójstwa, a nie niekorespondowanie z osobą, która się tego domaga pod rygorem popełnienia samobójstwa. Użycie w art. 151 K.k. znamienia czynnościowo-skutkowego „doprowadza” oznacza, że nie wystarcza, aby sprawca swoim zachowaniem wzbudził u ofiary zamiar popełnienia samobójstwa lub cokolwiek pomógł jej w tym (to uważa za wystarczające dla dokonania np. M. Królikowski [w:] Kodeks karny. Część szczególna, t. 1, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, 2017, s. 278–279), a konieczne jest, aby spowodował faktyczne podjęcie się realizacji aktu samobójczego przez ofiarę (bez względu na jego ostateczny wynik) lub pomógł jej realnie i znacząco (fizycznie lub psychicznie) w akcie samobójstwa (podobnie uważa R. Kokot [w:] Kodeks karny…, red. R. A. Stefański, 2017, s. 928; jak można wnosić z całokształtu wywodów – A. Marek, Kodeks…, 2010, s. 378–379). Namowa do popełnienia samobójstwa jest w doktrynie interpretowana dwojako. Według jednych jest ona równoznaczna z podżeganiem (tak m.in. A. Zoll [w:] Kodeks karny. Część szczególna, t. 2, Komentarz do art. 117–211a, red. W. Wróbel, A. Zoll, s. 320; oraz z pewnym zastrzeżeniem A. Marek, Kodeks…, 2010, s. 378), według innych jest pojęciem węższym i obejmuje tylko zwerbalizowane formy (ustne lub wyrażone na piśmie oraz językiem migowym lub alfabetem Morse’a) wzbudzania zamiaru popełnienia samobójstwa u osoby, która takiej woli nie miała (tak np. R. Kokot [w:] Kodeks karny…, red. R. A. Stefański, 2017, s. 929).

 

Mając na uwadze powyższe, Pani zachowanie nie kwalifikuje się ani do jednego, ani do drugiego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V minus VI =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl