.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Praca za granicą i firma w Polsce a składki ZUS

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 10.10.2021 • Zaktualizowane: 10.10.2021

Mąż pracował za granicą (na Węgrzech) i tam też były odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne, natomiast w Polsce prowadził działalność gospodarczą i się rozliczał w polskim urzędzie skarbowym. Otrzymaliśmy z ZUS upomnienie o konieczności uregulowanie składek za 1,5 roku pracy za granicą. Nie rozumiemy, dlaczego? Ponadto ZUS poprosił o udokumentowanie jego pobytu na Węgrzech, a my nie mamy wszystkich dokumentów, które wymieniają w piśmie. Mąż może przedstawić umowy o pracę, PIT-y i zestawienia godzin pracy. Czy mogą nam Państwo wyjaśnić, o co w tym wszystkim chodzi? 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Praca za granicą i firma w Polsce a składki ZUS

Ustalenie ustawodawstwa państwa w związku z aktywnością zawodową za granicą

Co do zasady, osoby aktywne zawodowo jednocześnie w dwóch lub w kilku państwach członkowskich UE w sytuacji wykonywania pracy najemnej (zlecenia) czy dzieła i pracy na własny rachunek, w celu ustalenia ustawodawstwa powinny skontaktować się z instytucją ubezpieczeniową państwa miejsca zamieszkania (i Państwo to wykonali). Instytucja miejsca zamieszkania jest zawsze właściwa do ustalenia ustawodawstwa, któremu taka osoba będzie podlegała. Zgodnie z tą procedurą, instytucja miejsca zamieszkania dokonuje ustalenia ustawodawstwa mającego zastosowanie w stosunku do osoby wykonującej pracę w kilku państwach. Takie wstępne określenie mającego zastosowanie ustawodawstwa ma charakter tymczasowy. Instytucja ta informuje wyznaczone instytucje każdego państwa członkowskiego, w którym wykonywana jest praca, a także instytucje państwa członkowskiego, w którym znajduje się siedziba lub miejsce prowadzenia działalności przedsiębiorstwa zatrudniającego pracownika, o swoim tymczasowym określeniu.

 

Tymczasowe określenie mającego zastosowanie ustawodawstwa staje się ostateczne w terminie dwóch miesięcy od momentu, kiedy instytucja, która dokonała ustalenia, poinformuje o swoim ustaleniu instytucje zainteresowanych państw członkowskich. Jeśli żadna z instytucji, które zostały poinformowane (tutaj Węgry), nie zgłosi przed upływem 2 miesięcy instytucji miejsca zamieszkania wątpliwości co do treści ustalenia, a także nie poinformuje o swojej odmiennej opinii w tej kwestii – ustawodawstwo tymczasowe staje się ostateczne.

 

Zaświadczenie A1

Instytucja właściwa państwa członkowskiego, którego ustawodawstwo zostało tymczasowo lub ostatecznie określone jako mające zastosowanie, niezwłocznie informuje o tym osobę zainteresowaną. W sytuacji Pani męża, co do składek ZUS, kierując się płatnościami podatku dochodowego w Polsce, pozostańmy przy tym, iż Pani mąż jest rezydentem podatkowym w Polsce i wykonuje własną działalności w UE. Przy takim założeniu jego obowiązkiem jako płatnika jest zgłoszenie się do ubezpieczeń społecznych po A1. Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie ZUS zaświadczenie A1 podzielone jest na 6 bloków, przy czym blok 6 wypełnia i poświadcza ZUS. Wzór zaświadczenia A1 i wzory wniosków o jego wydanie zostały umieszczone na stronie ZUS-u.

 

Otrzymując od ZUS stosowne zaświadczenie, Pani mąż powinien uregulować swoją sytuację z odpowiednikiem naszego ZUS na Węgrzech.

 

Obecnie należy przedłożyć wszystkie informacje, jakich żąda ZUS, oraz dokumenty, które Państwo w tej sprawie posiadacie. Jeżeli nie dysponujecie pewnymi dokumentami, których żąda ZUS, proszę napisać wyjaśnienie, że ich nie macie i z czego to wynika.

 

Polski rezydent podatkowy

Z podanych informacji wynikałoby, iż należy przyjąć, że Pani mąż jest polskim rezydentem, zatem zarobki należy rozliczyć w Polsce, zgodnie z polskimi zasadami prawa. Zgodnie z zasadą nieograniczonego obowiązku podatkowego polski rezydent podatkowy podlega opodatkowaniu w kraju swojej rezydencji (w Polsce) niezależnie od tego, czy zarobki uzyskuje w Polsce, czy też za granicą.

 

Polskim rezydentem podatkowym jest osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski, co oznacza osobę, która:

 

  • posiada na terytorium RP centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

 

W praktyce dla określenia miejsca zamieszkania osoby fizycznej przyjmuje się, że znajduje się ono tam, gdzie osoba ta posiada stałe ognisko domowe, które powinno być trwałe, tak więc istotnym czynnikiem jest trwałość zamieszkania.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II plus I =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »