.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Darowizna od chłopaka

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 02.05.2013

Mój chłopak mieszka i pracuje w Holandii. Od trzech lat przelewa mi co miesiąc pieniądze. Chciałabym z oszczędności kupić mieszkanie – jak mam udokumentować pochodzenie funduszy? Czy powinnam płacić podatki od darowizny od chłopaka?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

O tym, czy powinna Pani zapłacić podatek, decyduje charakter wpłat od chłopaka.

 

Jeśli mają one charakter bezzwrotny, możemy mieć do czynienia z darowizną. Zgodnie z Kodeksem cywilnym przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Umowa darowizny zawarta bez zachowania formy aktu notarialnego jest ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione, a z taką sytuacją – tj. spełnionych świadczeń – mamy do czynienia.

 

Darowizna od chłopaka z zagranicy podlega opodatkowaniu w Polsce. Nie ma znaczenia, że Pani partner mieszka w Holandii, gdyż podatkowi od spadków i darowizn podlega nie tylko nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. darowizny, lecz także nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą, jeżeli w chwili zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zakładam, że posiada Pani polskie obywatelstwo i ma w Polsce miejsce stałego pobytu.

 

Jeśli darczyńca należy do grupy III, darowizna podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, gdy jej wartość przekroczy kwotę 4902 zł (kwotę tę zlicza się za okres 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie). Po przekroczeniu tej kwoty należałoby po każdorazowej darowiźnie składać zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych według ustalonego wzoru, tj. zeznania SD-3.

 

Obowiązek podatkowy powstaje przy nabyciu w drodze darowizny – z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy – z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń. Podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli przed dokonaniem wymiaru podatku nastąpi ubytek rzeczy spowodowany siłą wyższą, do ustalenia wartości przyjmuje się stan rzeczy w dniu dokonania wymiaru, a odszkodowanie za ubytek należne z tytułu ubezpieczenia wlicza się do podstawy wymiaru.

 

Upraszczając, od kwoty darowizny przekraczającej 4902 zł podatek oblicza się w następujący sposób:

 

  • do 10 278 zł. podatek wynosi 12%;
  • od 10 278 do 20 556 zł podatek wynosi 1233,4 zł i 16% od nadwyżki ponad 10 278 zł;
  • od 20 556 podatek wynosi 2877,9 zł i 20% od nadwyżki ponad 20 556 zł.

 

Przy założeniu, że doszło do darowizny od chłopaka (czyli przysporzenia o charakterze bezzwrotnym), powinna Pani złożyć zaległe zeznania SD-3 wraz z tzw. czynnym żalem (w celu uniknięcia konsekwencji karnoskarbowych) i oczywiście uiścić podatek. Ta czynność będzie stanowić podstawę do udokumentowania pochodzenia środków na zakup nieruchomości.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 - II =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton