Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wniosek o przyjęcie do domu pomocy społecznej

Autor: Tomasz Ciasnocha • Zaktualizowane: 04.01.2021

Wuj jest osobą schorowaną (po udarze) i niemającą dzieci. Jak napisać wniosek o przyjęcie go do domu pomocy społecznej? Wiem, że wuj powinien wyrazić na to zgodę, lecz ze względu na stan zdrowia nie może. Co robić?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wniosek o przyjęcie do domu pomocy społecznej

Umieszczenie osoby niemogącej samodzielnie funkcjonować w domu pomocy społecznej

Powinna Pani napisać wniosek do właściwego miejscowo – ze względu na miejsce zamieszkania wuja – ośrodka pomocy społecznej o umieszczenie wuja w domu pomocy społecznej.

 

Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 ze zm.) „osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej”.

Czy na przyjęcie do domu pomocy społecznej osoby wymagającej pomocy jest potrzebna jej zgoda?

Przyjęcie do domu pomocy społecznej wymaga zgody osoby, której wniosek dotyczy. Ponieważ jednak Pani wuj nie jest w stanie wyrazić zgody, zastosowanie będzie miał art. 54 ust. 4 ustawy, który wskazuje, że „w przypadku gdy osoba bezwzględnie wymagająca pomocy lub jej przedstawiciel ustawowy nie wyrażają zgody na umieszczenie w domu pomocy społecznej lub po umieszczeniu wycofają swoją zgodę, ośrodek pomocy społecznej lub dom pomocy społecznej są obowiązane do zawiadomienia o tym właściwego sądu, a jeżeli osoba taka nie ma przedstawiciela ustawowego lub opiekuna – prokuratora”.

Wniosek o ubezwłasnowolnienie osoby wymagającej opieki

Prokurator jest również uprawniony do wystąpienia do sądu z wnioskiem o ubezwłasnowolnienie Pani wuja. Ubezwłasnowolnienie w takich sytuacjach jest koniecznością, gdyż pozwala ustanowić opiekuna dla wuja, który będzie zajmował się jego sprawami, w tym zarządzał jego majątkiem.

 

We wniosku do kierownika ośrodka opieki społecznej należy opisać zdrowotną sytuację wuja, wskazać, iż nie jest on w stanie samodzielnie funkcjonować oraz poinformować, czy wuj ma małżonkę oraz dzieci. Ponadto do wniosku należy dołączyć dokumentację medyczną wuja, decyzję o przyznaniu zasiłku stałego lub decyzję organu emerytalno-rentowego.

 

Przed wydaniem decyzji o skierowaniu do DPS ośrodek pomocy społecznej przeprowadzi wywiad środowiskowy celem ustalenia sytuacji rodzinnej osoby zainteresowanej, w tym istnienia osób zobowiązanych do partycypowania w kosztach utrzymania w domu pomocy społecznej (dzieci, rodzice, dziadkowie, wnuki).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero - I =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki