Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwrot darowizny pieniędzy rodzicom w celu zabezpieczenia

Autor: Michał Berliński • Opublikowane: 16.08.2020

Przekazaliśmy córce znaczna kwotę pieniędzy (ponad 400 tys. zł) w formie darowizny. Na przelewach było wyraźnie zaznaczone, iż jest to darowizna na rzecz córki (córka jest w związku małżeńskim = wspólnota majątkowa). Córka chciałaby zwrócić nam darowane pieniądze, abyśmy mogli zabezpieczyć je dla niej i dla jej dzieci (np. w formie testamentu), gdyż w związku z problemem alkoholowym męża ma obawy, aby otrzymane od nas środki nie zostały „zmarnowane”. Czy może to zrobić i zwrócić nam darowane pieniądze? Jak powinien odbyć się taki zwrot darowizny?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zwrot darowizny pieniędzy rodzicom w celu zabezpieczenia

Darowizna pieniężna – do majątku osobistego córki

Po pierwsze należy zacząć od tego, że środki te pomimo faktu, iż Pani córka tworzy z mężem wspólnotę, nie wchodzą w skład ich majątku osobistego, a są jedynie własnością córki – jest to jej majątek osobisty. Wprost z przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wynika, iż do majątku osobistego każdego z małżonków należą m.in. przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił (art. 33 ust. 1 pkt 2 Kodeksu).

 

Powyższe oznacza, iż kwota darowana córce nie weszła do majątku wspólnego Pani córki, a stanowi wyłączną własność jej. Mając na uwadze powyższe, nie trzeba się niczego obawiać, a dodatkowo – nawet przy ewentualnym rozwodzie – kwota ta nie wchodzi w skład majątku wspólnego i nie podlega podziałowi. Jeśli jednak chcą Państwo dokonać darowizny zwrotnej, tzn. córka chce zwrócić te kwoty, to jest to możliwe.

Możliwość zwrotu darowizny pieniężnej a podatki

Oczywiście dokonanie darowizny jest jak najbardziej możliwe. Co do zasady podatek w tej sytuacji nie będzie konieczny dlatego, że to dla Państwa córka, i należy zaliczyć ją do tzw. pierwszej grupy podatkowej.

 

Do grupy I zalicza się:

 

  • małżonka (obecnego, nie byłych),
  • zstępnych (np. syn, córka, wnuki, prawnuki),
  • wstępni (np. matka, ojciec, dziadkowie),
  • rodzeństwo,
  • pasierba,
  • ojczyma,
  • macochę,
  • teściów,
  • zięcia.

 

W I grupie podatkowej, a w zasadzie grupie 0, nie mamy podatku do zapłaty. Po przekroczeniu jednak limitu 9637 zł w ciągu ostatnich 5 lat musimy taką sytuację zgłosić do urzędu skarbowego, wobec tego w tej sytuacji należy wskazać, że czynność ta powinna być zgłoszona do urzędu skarbowego na formularz SD-Z2. Zatem brat po otrzymaniu darowizny musi zgłosić stosowny formularz do US i nie będzie płacić podatku od darowizny.

 

Teraz tutaj pytanie, czy córka zgłaszała ten fakt darowizny, tej pierwszej, do US? Córka miała na to 6 miesięcy od daty jej otrzymania. Teraz jeśli odda Państwu tę kwotę, to tak jakby Pani darowano, więc to Pani zgłasza ten fakt do US.

 

Termin takiego przedawnienia wynosi 5 lat i jest to regulowane wprost przez przepisy Ordynacji podatkowej:

 

„Art. 68. [Przedawnienie prawa do wydania decyzji podatkowej]

§ 1. Zobowiązanie podatkowe, o którym mowa w art. 21 § 1 pkt 2, nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

§ 2. Jeżeli podatnik:

1) nie złożył deklaracji w terminie przewidzianym w przepisach prawa podatkowego,

2) w złożonej deklaracji nie ujawnił wszystkich danych niezbędnych do ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego,

– zobowiązanie podatkowe, o którym mowa w § 1, nie powstaje, pod warunkiem że decyzja ustalająca wysokość tego zobowiązania została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy”.

 

Zatem jak najbardziej zwrot taki jest możliwy, powinna go dokonać przelewem na Państwa wspólne konto, opisując go jako darowiznę, i to wtedy Państwo macie 6 miesięcy na dokonanie stosownych zgłoszeń w US. Dokonanie przez Państwa testamentu itp. będzie miało dokładnie ten sam skutek, co i darowizna, lecz oczywiście decyzja w tej kwestii należy do Państwa.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 + zero =

»Podobne materiały

podtytuły

Moja mama oraz tata mojej żony chcą nam przepisać swoje fundusze inwestycyjne. W jaki sposób najlepiej to zrobić, by zapłacić jak najmniejszy podatek?

 

Jak najlepiej przepisać mieszkanie osobie obcej?

Starsza pani, która posiada mieszkanie własnościowe chciałaby przepisać je na osobę obcą, niespokrewnioną. Jak najlepiej przepisać mieszkanie z punktu widzenia prawnego i podatkowego?

 

Sprzedaż mieszkania po zmarłym i kupienie mniejszego a podatek

Odziedziczyłam wraz z dwoma siostrami i mamą mieszkanie po zmarłym tacie (mama nadal zamieszkuje w tym mieszkaniu). Odbyła się już sprawa o nabycie spadku. Mama chce sprzedać to mieszkanie i kupić mniejsze – jak najszybciej. Czy jeśli wspólnie sprzedamy i wspólnie kupimy nowe mieszkanie w ciąg

 

Darowizna gotówki od rodziców - jaki dokument złożyć do urzędu?

Niedawno otrzymałem darowiznę gotówki od rodziców w wysokości 30 tys. zł. Wiem, że nie przysługuje mi w takim wypadku całkowite zwolnienie z podatku. Czy mogę jednak zapłacić podatek tylko od kwoty powyżej 19 274 zł? Jaki dokument złożyć do urzędu? Czy konieczny będzie czynny żal?

 

Przedawnienie podatku ze spadku

Ojciec otrzymał w spadku po bracie (zmarł w 2011 r.) gospodarstwo rolne. Spadek przekazany w testamencie. Wyrok sądu potwierdzający przyznanie spadku z listopada 2011. Ojciec nie pamięta, czy składał w urzędzie skarbowym odpowiednie zeznanie (SD-Z2). Otrzymując spadek po bracie w tamtym czasie, powi

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »