Mamy 10 755 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nielegalny pobór prądu

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 08.07.2019

W 2006 r. zmarł mój mąż, od tego czasu mieszkam z synem i jego rodziną w jednym domu. Mieliśmy kontrolę z energetyki i wykryto nielegalny pobór prądu. Nie mam pojęcia, kto to zrobił – choć niestety domyślam się, że zmarły mąż. W latach 2002–2004 byłam większość czasu zawodowo za granicą, dziećmi opiekowała się moja mama. Mąż miał kłopoty finansowe. Ogromnie boję się kary za ten nielegalny pobór prądu. Co mi grozi, czego mam się spodziewać i jak się bronić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Fot. Fotolia

Nielegalny pobór prądu

Wioletta Dyl

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

We wskazanym przez Panią przypadku należy przyjąć, że zakład energetyczny może wystąpić o Pani ukaranie. W myśl art. 57 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne w zw. z art. 20 ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne w razie nielegalnego pobierania energii przedsiębiorstwo energetyczne może albo pobierać od odbiorcy opłatę w wysokości określonej w taryfie, chyba że nielegalne pobieranie energii wynikało z wyłącznej winy osoby trzeciej, za którą odbiorca nie ponosi odpowiedzialności, albo też może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. Zatem w tej sytuacji koniecznym byłoby wykazanie, iż nie ponosi Pani odpowiedzialności za wykazany nielegalny pobór prądu. Zasadnicze znaczenie dla ustalenia, kto ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie licznika energii, powinna mieć zawarta z przedsiębiorstwem energetycznym umowa. Granica odpowiedzialności pomiędzy odbiorcą a przedsiębiorstwem energetycznym powinna być w niej określona.

 

Odbiorcy, którzy zawarli umowę o przyłączenie do sieci, ponoszą bowiem odpowiedzialność za zabezpieczenie układu pomiarowo-rozliczeniowego na takich zasadach, jak to zostało wskazane w umowie. W Pani sytuacji może Pani podnosić, iż weszła Pani w prawo własności domu po śmierci męża, od tego czasu płaci regularnie rachunki, a dotychczasowe kontrole (o ile miały one miejsce) nie wykazywały nielegalnego poboru prądu, ani wysuwały zastrzeżeń co do legalności liczników. Trzeba liczyć się z tym, że z kolei zakład energetyczny będzie podnosić, iż musiała Pani wiedzieć i godzić się na nielegalny pobór energii, a przynajmniej mieć tego świadomość, skoro zamieszkiwała Pani w czasie nielegalnego poboru w przedmiotowym domu. Szczególnie, że przepisy § 16 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999 r, Nr 74, poz. 836 ze zm.) wskazują, iż w czasie użytkowania instalacji i urządzeń w lokalach należy zapewnić ich ochronę przed uszkodzeniem. Natomiast § 18 ust. 2 pkt 4 i 5 tego rozporządzenia wskazuje, że w czasie użytkowania instalacji elektrycznej w lokalu użytkownik lokalu powinien utrzymywać właściwy stan techniczny instalacji i urządzeń elektrycznych w lokalu oraz utrzymywać właściwe warunki użytkowania urządzeń do pomiaru zużycia energii elektrycznej a także niezwłocznie informować dostawcę energii elektrycznej o ich uszkodzeniu. Zatem z punktu widzenia powołanych powyżej przepisów sytuacja Pani nie jest niestety prosta.

 

W tak zarysowanym przypadku zakład energetyczny może Panią obciążyć opłatami obliczonym zgodnie ze wskazaniem zawartym w § 44 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2011 r. Nr 189, poz. 1126). Ilości określone w taryfie są wielkościami maksymalnymi i zakład energetyczny może zastosować ilości mniejsze, uwzględniając rzeczywiste możliwości poboru.

 

Po otrzymaniu faktury za nielegalny pobór prądu w obronie swoich interesów powinna Pani złożyć odwołanie. W sytuacji zaś, gdy wniesione do dostawcy energii elektrycznej odwołanie nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, to organem, który uprawniony jest do rozstrzygania sporu dotyczącego kwalifikacji zdarzenia i wysokości zastosowanej opłaty, jest sąd powszechny. Wynika to z tego, że rozstrzyganie sporów związanych z nielegalnym poborem, nie należy do kompetencji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, lecz do właściwości sądów powszechnych, do których należy rozstrzyganie sporów dotyczących kwalifikacji, czy pobór jest nielegalny, czy też nie, i do weryfikacji wysokości naliczonej opłaty za nielegalny pobór prądu.

 

Niemniej jednak to zakład energetyczny musi udowodnić, że nastąpiło faktyczne nielegalne pobranie energii elektrycznej, m.in. na podstawie specjalistycznych badań licznika, dzięki którym można stwierdzić, czy pomiary rzeczywiście były nieprawdziwe, zafałszowane. I tu ma Pani też możliwość obrony swoich racji. Nie będę jednak ukrywać, że orzecznictwo nie jest tu specjalnie pomocne. Stoi ono bowiem na stanowisku, iż „odpowiedzialnością cywilną z tytułu nielegalnego pobierania energii może być objęty odbiorca nawet w sytuacji, gdy zmian w zakresie działania licznika dokonała inna osoba” (wyrok Sądu Okręgowego w Tarnowie z dnia 30 listopada 2007 r., sygn. akt II Ka 48/2007). Czyli jeżeli obejście licznika zafundował Pani poprzedni właściciel, to i tak odpowiedzialność będzie, z wysoką dozą prawdopodobieństwa, spoczywała na Pani.

 

Brak uiszczenia opłaty nałożonej na Panią z powodu nielegalnego poboru energii nie może stanowić podstawy do wstrzymania dostaw energii. Co, więcej zakład energetyczny, który wcześniej z jakiegoś powodu wstrzymał nam dostawy energii, nie może odmówić ich wznowienia tylko z tego powodu. Jednie w sytuacji stwierdzenia nielegalnego poboru prądu zakład może to zrobić. Jednak po zaniechaniu nielegalnego poboru zakład energetyczny powinien przywrócić dostarczanie energii niezwłocznie.

 

Jeżeli natomiast zaakceptuje Pani wysokość nałożonej kary, to dokonanie zapłaty ustalonej kwoty zakończy sprawę. Proszę pamiętać, że można zawsze wystąpić z pisemną prośbą do dyrektora zakładu o umorzenie nałożonej na Panią kary z uwagi na np. niewielkie dochody i brak wiedzy co do rzeczywistego stanu faktycznego lub też o rozłożenie zapłaty na raty. Zazwyczaj zakład przychyla się do takich wniosków.

 

Należy również wspomnieć, że zakład energetyczny może także dodatkowo złożyć zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa nielegalnego poboru energii, zwanego kradzieżą energii. Zgodnie z art. 278 § 1 i § 5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny kradzież energii traktowana jest jako przestępstwo przeciwko mieniu, które zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 278 § 3).

 

W świetle powyższego, niestety, przykro mi, ale należy oczekiwać na konieczność zapłaty kary.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 + jeden =

»Podobne materiały

Remont w domu wykonany wadliwie – jak rozwiązać problem z sąsiadem?

Mieszkamy w starym domu, w którym są drewniane stropy. Sąsiad nad naszym mieszkaniem kilka miesięcy temu wymienił podłogę, ale zrobił to wadliwie – bez izolacji akustycznej. Obecnie w naszym mieszkaniu słychać z dużym natężeniem i echem wszystkie odgłosy z lokalu sąsiadów,

Ograniczenie swobodnego korzystania ze wspólnej nieruchomości

Jestem współwłaścicielką domu. Kuzyn (też współwłaściciel) wzdłuż wjazdu do wspólnego garażu poustawiał przeszkody, które uniemożliwiają mi korzystanie z tegoż garażu. Wszelkie próby przekonania go do usunięcia tych przedmiotów kończą się kłótnią. Kuzyn zobowiązał si

Dożywocie a egzekucja z nieruchomości

Mam ustanowioną hipotekę na nieruchomości (dom wolnostojący). Jednocześnie na tej nieruchomości jest ustanowione prawo dożywocia dla rodziców obecnego właściciela. Mam zamiar wszcząć egzekucję przeciwko obecnemu właścicielowi nieruchomości. Co się dzieje z prawem dożywocia w przypa
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »