.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Zasiłek pielęgnacyjny na dziecko a świadczenie z zagranicy

Pobieramy zasiłek pielęgnacyjny na dziecko. Mąż wyjechał za granicę, gdzie po jakimś czasie postarał się o świadczenia rodzinne. Ja zgłosiłam to w urzędzie. Zasiłek pielęgnacyjny dostawałam jeszcze 4 miesiące. Obecnie jestem wezwana do zwrotu zasiłku od dnia, w którym mąż rozpoczął pracę za granicą. Czy to zgodne z prawem, co robić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zasiłek pielęgnacyjny na dziecko a świadczenie z zagranicy

Wezwanie do zwrotu zasiłku pielęgnacyjnego po podjęciu pracy za granicą

Zasiłek pielęgnacyjny ujęty jest w ustawie o świadczeniach rodzinnych i z tych też względów zaliczany jest do grupy świadczeń rodzinnych. Prawdą jest, iż przysługuje on nie zależnie od wysokości dochodu uzyskiwanego przez członków rodziny.

 

W opisanej przez Panią sytuacji przyczyną zawrotu zasiłku nie jest fakt przekroczenia przez Państwa progu dochodowego uprawniającego do ubiegania się o świadczenia rodzinne, a fakt, iż mąż Pani przebywał i pracował za granicą i z tego tez tytułu pobierał w kraju pobytu zasiłek rodzinny. W sytuacji gdy którykolwiek z członków rodziny przebywa za granicą, wszczyna się postępowanie dotyczące tzw. koordynacji systemów wypłaty świadczeń (tzn. sprawdzenie, czy osoba przebywająca pobiera świadczenie rodzinne z miejscu pobytu). Ustawa o świadczeniach rodzinnych stanowi w art. 23 ust. 5, iż „w przypadku, gdy zachodzi koordynacja uchyla się decyzję przyznającą świadczenia rodzinne od dnia, w którym osoba podlega ustawodawstwu państwa, w którym przebywa”. Świadczenie wypłacone w Polsce w takiej sytuacji uznaje się za świadczenie nienależnie pobrane, które zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt 3, podlega zwrotowi.

 

W sytuacji, gdy wiedziała Pani, iż mąż przebywa za granicą, powinna Pani nie tylko poinformować o tym organ, ale także złożyć wniosek o wstrzymanie dokonywania wypłat zasiłku pielęgnacyjnego na dziecko na czas prowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Pobieranie świadczenia rodzinnego za granicą a zasiłek pielęgnacyjny w Polsce

Ponieważ jednak poinformowała Pani organ wypłacający świadczenie o tym, iż mąż przebywa za granicą, gdzie przysługują mu świadczenia rodzinne, ma Pani prawo ubiegać się o umorzenie kwoty, podlegającej zwrotowi. Podstawę do złożenia takiego wniosku daje Pani art. 32 ust. 9 ustawy. Zgodnie z tym przepisem „organ właściwy, który wydał decyzję w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, może umorzyć kwotę nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny”. We wniosku musi Pani powołać się na fakt, iż poinformowała Pani organ zgodnie z ciążącym na Pani obowiązkiem i wypłata zasiłku pielęgnacyjnego na dziecko następowała z wyłącznej winy organu. Musi Pani także podkreślić, iż nie była Pani świadoma, że w takiej sytuacji nie przysługuje Pani dłużej zasiłek pielęgnacyjny na dziecko, a nikt z urzędników Pani o tym nie poinformował.

 

Proszę sprawdzić, czy w decyzji przyznającej zasiłek pielęgnacyjny, w zawartym w nim pouczeniu było wyraźnie wpisane, iż w takiej sytuacji nie ma prawa Pani pobierać zasiłku. Jeżeli nie ma w decyzji takiego wyraźnego pouczenia, to proszę to także zaznaczyć w uzasadnieniu wniosku. Tak samo winna Pani postąpić z pouczeniami zawartymi w karcie usługi, którą Pani otrzymała w chwili składania wniosku.

 

Niestety nie ma sensu odwoływać się od samej decyzji orzekającej o obowiązku zwrotu pobranego zasiłku, bowiem prawidłowo ustalono, iż Pani mąż przebywał za granicą, gdzie pobierał świadczenia rodzinne, a więc organ musiał zobowiązać Panią do dokonania zwrotu pobranego w Polsce zasiłku pielęgnacyjnego.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Małgorzata Rybarczyk

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas pracy w łódzkich kancelariach radcowskich oraz na licznych szkoleniach, w tym z zakresu amerykańskiego prawa handlowego. W kręgu jej zainteresowań znajduje się prawo cywilne, prawo handlowe (w tym prawo internetowe) oraz międzynarodowe umowy prawne i wymiana handlowa. Obecnie prowadzi własną kancelarię oraz występuje przed sądami, reprezentując naszych klientów.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu