.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Dalsze zwolnienie chorobowe po urlopie wychowawczym

Na skutek choroby przebywałam na zwolnieniu lekarskim przez 182 dni. Po tym czasie rozpoczęłam urlop wychowawczy i korzystałam z niego przez 6 miesięcy. Zbliża się termin mojego powrotu do pracy, lecz z powodu nawrotu choroby będę musiała kontynuować leczenie. Czy jeśli będę na zwolnieniu lekarskim od momentu zakończenia urlopu, pracodawca będzie mógł mnie zwolnić? Czy żeby korzystać ze zwolnienia, muszę mieć aktualne badania lekarza medycyny pracy (pracodawca nie wystawił mi dotąd skierowania i twierdzi, że otrzymam je po powrocie do pracy)? Jeśli rozpocznę zwolnienie, to czy ZUS potraktuje je jako kontynuację poprzedniego z przed urlopu wychowawczego? Jak będzie wyliczana w takim przypadku kwota ewentualnego zasiłku chorobowego?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Dalsze zwolnienie chorobowe po urlopie wychowawczym

Czy pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim?

Zgodnie z art. 41 ustawy Kodeks pracy „pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia”.

 

Oznacza to, ze pracodawca nie może wręczyć Pani wypowiedzenia, gdy jest Pani na zwolnieniu lekarskim. Jest to bowiem „inna usprawiedliwiona nieobecność w pracy”.

Długotrwała choroba a możliwość zwolnienia pracownika

Z powodu choroby można Panią zwolnić tylko na podstawie art. 53, zgodnie z którym „pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:

 

a) dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy;

b) dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawco co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową”.

Czy pracownik przechodzący po urlopie wychowawczym na zwolnienie lekarskie musi posiadać aktualne badania lekarskie?

Przepisy prawa nie nakazują, aby pracownik przechodzący po urlopie wychowawczym na zwolnienie lekarskie posiadał aktualne badania i orzeczoną zdolność do pracy. Sam urlop wychowawczy nie jest podstawą do wysyłania pracownika na takie badania. Ponadto choroba tuz po urlopie wychowawczym uniemożliwiałaby uzyskanie zaświadczenia o zdolności do pracy. Może Pani spokojnie już pierwszego dnia po zakończeniu urlopu przedstawić pracodawcy zwolnienie lekarskie.

 

Zgodnie z przepisami do okresu zasiłkowego wlicza się okresy orzeczonej niezdolności do pracy, za które przysługuje wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy. Nie wszystkie jednak zwolnienia będą zaliczane do tego samego okresu zasiłkowego.

Które okresy niezdolności do pracy należy sumować?

Zgodnie z przepisami sumować więc należy:

 

 1. Wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, pomiędzy którymi nie było przerwy. W tym wypadku pod uwagę bierzemy łączny okres zwolnień lekarskich bez względu na to, jaka była przyczyna poszczególnych okresów niezdolności do pracy, jeśli między jedną a drugą chorobą nie było przerwy.
 2. Okresy poprzedniej niezdolności do pracy, spowodowanej tą samą chorobą- w tym wypadku tylko wtedy, gdy przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60.
 3. Okresy, w których pracownik nie ma prawa do wynagrodzenia i zasiłku chorobowego z powodu:
  1. niepodjęcia proponowanej mu przez pracodawcę pracy, która nie jest zabroniona osobom odsuniętym od pracy w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na podstawie przepisów o chorobach zakaźnych i zakażeniach z powodu podejrzenia o nosicielstwo zarazków choroby zakaźnej,
  2. umyślnego przestępstwa lub wykroczenia popełnionego przez tego pracownika, w wyniku którego powstała niezdolność do pracy,
  3. spowodowania niezdolności do pracy nadużyciem alkoholu (zasiłek chorobowy nie przysługuje za okres pierwszych 5 dni tej niezdolności),
  4. wykonywania w okresie orzeczonej niezdolności do pracy zarobkowej lub wykorzystywania zwolnienia od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia.

    

Okres urlopu wychowawczego jest właśnie taką wymaganą przez przepisy prawa przerwą. Dlatego ZUS nie ma podstaw, aby nowe zwolnienie zaliczyć do poprzedniego okresu chorobowego. Od zakończenia urlopu wychowawczego ma Pani prawo do nowego 182-dniowego okresu zasiłkowego.

 

O do wysokości podstawy zasiłku chorobowego – jest ona obliczana na podstawie wynagrodzenia uzyskiwanego przez pracownika w ostatnich 12 miesiącach poprzedzających chorobę, po potrąceniu składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych przez pracownika (13,71%).

 

Pani przez ostatnie 12 miesięcy nie otrzymała wynagrodzenia, dlatego podstawa Pani zasiłku chorobowego będzie ustalana w wysokości:

 

wynagrodzenia określonego w umowie – jeśli przysługuje Pani  wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości,

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego pracownikom zatrudnionym na takim samym lub podobnym stanowisku pracy - jeżeli przysługuje Pani wynagrodzenie zmienne. 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik-Rosuł

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • zero - jeden =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu