.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak zaszeregować fizjoterapeutę licencjata?

Autor: Karol Jokiel • Opublikowane: 07.05.2008

Chciałabym dowiedzieć się, jak według prawa pracy należy zaszeregować fizjoterapeutę z licencjatem. Przeglądałam parę rozporządzeń ministra zdrowia, ale znalazłam tylko rozgraniczenie na średnie medyczne i magisterskie. Jak więc zaszeregować fizjoterapeutę licencjata? Jaka jest podstawa prawna? Pytam, bo zaproponowano mi jedynie etat technika fizjoterapii z płacą zasadniczą jak u technika. Czy jest to zgodne z prawem? Czy możliwe jest podpisanie umowy o angaż z pensją technika, by potem móc domagać się wyższych stawek i innego zaszeregowania? Jaki jest wymiar pracy fizjoterapeuty z dyplomem licencjata?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak zaszeregować fizjoterapeutę licencjata?

Kwalifikacje wymagane od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej

Niestety, w polskim porządku prawnym nie ma przepisów powszechnie obowiązujących (jak ustawy, rozporządzenia, w tym i rozporządzenie z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej), które w sposób precyzyjny odnosiłyby się do kwestii zaszeregowania fizjoterapeuty.

 

Sprawę tę regulować za to powinny wewnętrzne unormowania prawne obowiązujące w zakładzie pracy, w którym Pani pracuje, najpewniej zaś regulamin wynagrodzeń. W dokumencie tym winny znaleźć się stawki zaszeregowania oraz stanowiska pracy do tych stawek przyporządkowane wraz z ewentualnym określeniem koniecznych kwalifikacji, w tym wykształcenia osób je zajmujących. Dlatego sugeruję w pierwszej kolejności wybrać się do działu kadr zakładu pracy i poprosić o udostępnienie regulaminu wynagrodzeń.

Zróżnicowanie stawek zaszeregowania fizjoterapeutów w zależności od wykształcenia średniego lub wyższego

Oczywiście może się zdarzyć że, tak jak Pani podejrzewa, odnajdzie tam Pani zróżnicowanie stawek zaszeregowania fizjoterapeutów w zależności od wykształcenia średniego lub wyższego. W tym kontekście warto się zastanowić, do której z nich należałoby przyporządkować osobę z tytułem zawodowym licencjata. Zwracam więc uwagę, że zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym studia wyższe to studia prowadzone przez uczelnię posiadającą uprawnienia do ich prowadzenia, kończące się uzyskaniem odpowiedniego tytułu zawodowego. Tytuł zawodowy zaś to tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub tytuł równorzędny. Innymi słowy, w świetle cytowanej ustawy ukończyła Pani studia wyższe i posiada takie właśnie wykształcenie, nie zaś wykształcenie średnie.

 

Przysługuje Pani zatem zaszeregowanie właściwe dla osób legitymujących się ukończonymi studiami wyższymi. Co więcej, choć obecna ustawa o kulturze fizycznej nie wprowadza już tak wyraźnego podziału, to jeszcze jej poprzedniczka wyraźnie mówiła, że fizjoterapeutą może być osoba, która ukończyła studia wyższe (np. licencjackie) w zakresie wychowania fizycznego – kierunek rehabilitacja ruchowa, lub posiada specjalizację z rehabilitacji lub gimnastyki leczniczej oraz spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.

Kto może być technikiem fizjoterapii?

Technikiem fizjoterapii może być zaś osoba, która ukończyła medyczne studium zawodowe w zakresie fizjoterapii oraz spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu. Brak argumentów, aby twierdzić, że sytuacja uległa w tym zakresie zmianie, pomimo iż brak jest obecnie równie jasnego przepisu w obowiązującym prawie.

Stawka zaszeregowania dla fizjoterapeutów ze studiami wyższymi

Co do dalszych Pani pytań. Jeżeli stawka zaszeregowania dla fizjoterapeutów ze studiami wyższymi wynika z regulaminu wynagrodzeń, sugeruję raczej powalczyć o wyższe wynagrodzenie przed podpisaniem angażu. Jeżeli zacznie Pani domagać się wyrównania w okresie późniejszym, pracodawca może próbować podnosić zarzut, że przecież zgodziła się Pani pracować za niższą stawkę, podpisując niekorzystną umowę.

 

Oczywiście droga postępowania sądowego będzie wówczas otwarta i – powołując się na zasadę równości w zatrudnieniu, w tym niedyskryminacji w zakresie wynagrodzenia osób o tych samych kwalifikacjach (tu wykształceniu) – być może udałoby się Pani wygrać sprawę przed sądem, nie można tego jednak stwierdzić z całą pewnością.

 

Pytając o wymiar pracy fizjoterapeuty domniemywam, że chodzi Pani o wymiar czasu pracy. Otóż, w takim wypadku, jeżeli wewnętrzne regulacje pracodawcy lub umowa o pracę nie wprowadzają żadnych szczególnych systemów w tym zakresie, obowiązuje Panią podstawowy system czasu pracy z 8-godzinnym dziennym wymiarem czasu pracy i przeciętnie 40-godzinnym tygodniowym wymiarem czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć minus II =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »