.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Zwolnienie lekarskie nauczyciela w czasie ferii

Jestem nauczycielem, w czasie ferii zimowych przebywałam 9 dni w szpitalu (miałam operację) i obecnie jestem na zwolnieniu lekarskim tzw. poszpitalnym do 10 lutego. Czy należy mi się zapłata za niewykorzystany urlop za okres ferii zimowych?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zwolnienie lekarskie nauczyciela w czasie ferii

Odebranie niewykorzystanego urlopu przez nauczyciela

Niestety, nie należy się Pani zapłata za niewykorzystany urlop. Zgodnie z przepisami urlop może być odebrany jedynie w naturze (czyli w formie dni wolnych), a jeśli do wykorzystania urlopu nie doszło z powodu zakończenia stosunku pracy – dopiero wtedy przysługuje ekwiwalent.

 

Zasadą jest, że nauczyciele z placówek feryjnych korzystają z urlopu wypoczynkowego w okresie ferii zimowych i letnich. Kierowanie szkołą wymaga jednak od dyrektora podejmowania w tym czasie również czynności związanych z realizacją jej zadań statutowych. Niejednokrotnie zachodzi konieczność wykonywania także innych czynności, np. przeprowadzenia remontu, inwestycji lub wykonywania innych zadań zleconych przez organ prowadzący szkołę.

Kiedy nauczycielowi przysługuje ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

Zgodnie z art. 66 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela „w razie niewykorzystania przysługującego urlopu wypoczynkowego z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, powołania do zasadniczej służby wojskowej albo do odbywania zastępczo obowiązku tej służby, do okresowej służby wojskowej lub do odbywania długotrwałego przeszkolenia wojskowego – nauczycielowi przysługuje ekwiwalent pieniężny za okres niewykorzystanego urlopu, nie więcej jednak niż za 8 tygodni w odniesieniu do nauczycieli zatrudnionych w placówkach feryjnych”.

 

Powyższy przepis wymienia przypadki, w których nauczycielowi będzie przysługiwał ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Prawo do ekwiwalentu powstaje, jeśli nauczyciel z powodu rozwiązania stosunku pracy nie miał szans wykorzystać przysługującego mu urlopu.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Niewykorzystanie przez nauczyciela urlopu wypoczynkowego w okresie ferii szkolnych

Zgodnie z art. 66 ust. 1 KN „w razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub części w okresie ferii szkolnych z powodu niezdolności do pracy wywołanej chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną, urlopu macierzyńskiego, odbywania ćwiczeń wojskowych albo krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego – nauczycielowi przysługuje urlop w ciągu roku szkolnego, w wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni”.

 

Przepis ten dotyczy nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w których w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne. Ustalenie prawa do uzupełniającego urlopu wypoczynkowego może nastąpić dopiero po zakończeniu ferii zimowych i letnich. Nauczyciel, który chorował przez dwa tygodnie ferii zimowych nie nabywa automatycznie prawa do urlopu uzupełniającego i nie może domagać się udzielenia urlopu w wymiarze 2 tygodni, np. w kwietniu. Nauczyciel ten nabędzie prawo do urlopu uzupełniającego, jeżeli nie wykorzysta 8 tygodniu urlopu w czasie trwania ferii letnich. Jeśli skorzysta z 8 tygodni urlopu, nie będzie mu przysługiwało prawo do urlopu uzupełniającego.

 

Słowem – dopiero po zakończeniu roku szkolnego (czyli po 31 sierpnia) będzie można ustalić, czy przysługuje Pani urlop uzupełniający. Jeśli jednak wykorzysta Pani urlop w ciągu całych wakacji, to urlop uzupełniający Pani przysługiwał nie będzie, bo wakacje trwają dłużej niż 8 tygodni.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik-Rosuł

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 - siedem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu