.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dwie sprawy o posiadanie narkotyków – czy to już recydywa?

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 27.10.2009

Rok temu córka została zatrzymana przez policję pod wpływem narkotyków oraz posiadała ok. 0,20 g marihuany przy sobie. Do tej pory nie sformułowano jeszcze aktu oskarżenia. Podczas przesłuchania prokurator wnosił o 6 miesięcy w zawieszeniu na 3 lata i zabrał jej prawo jazdy na rok. Niestety pół roku temu podczas rutynowej kontroli policji córka została przyłapana ponownie na posiadaniu 0,76 g marihuany. Podczas przesłuchania w prokuraturze opowiedziała o pierwszym zdarzeniu, otrzymała też informację, że ze względu na to, iż nie ma jeszcze wyroku w pierwszej sprawie – nie zostanie zastosowana kara więzienia. Nie zastosowano wobec niej nawet nadzoru policyjnego. Wczoraj otrzymała akt oskarżenia i termin rozprawy, ale w tej drugiej sprawie . Chciałabym się upewnić, czy ten drugi przypadek – bez wyroku w pierwszej sprawie – rzeczywiście nie zostanie potraktowany jak recydywa? Córka jest osobą pełnoletnią, nie była karana, studiuje, narkotyki posiadała na użytek własny.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dwie sprawy o posiadanie narkotyków – czy to już recydywa?

Co oznacza skazanie za przestępstwo umyślne?

Zgodnie z art. 64 § 1 Kodeksu karnego: „Jeżeli sprawca skazany za przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności popełnia w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary umyślne przestępstwo podobne do przestępstwa, za które był już skazany, sąd może wymierzyć karę przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę”.

 

Przede wszystkim zaznaczyć trzeba, że „skazanie za przestępstwo umyślne” oznacza wydanie wobec tej osoby prawomocnego wyroku skazującego, zanim osoba ta popełni kolejne przestępstwo.

 

Wskazać również należy, iż pod pojęciem „odbycia kary” nie należy rozumieć warunkowego zawieszenia wykonania kary, czyli sprawca skazany uprzednio na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu, nawet spełniając przesłanki powyższego przepisu, nie będzie odpowiadał za kolejne przestępstwo w warunkach recydywy.

Popełnienie przestępstwa w warunkach recydywy

Powyższe oznacza, że jeśli Pani córka zostanie wpierw skazana za drugie ze wskazanych przez Panią przestępstw i po tym skazaniu nie popełni w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary umyślnego przestępstwa podobnego do tego, za które została skazana, to nie znajdą wobec niej zastosowania powyższe przepisy dotyczące popełnienia przestępstwa w warunkach recydywy.

 

Ponadto odnośnie kwestii skazania Pani córki na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu, wskazać należy, iż rzeczywiście fakt, iż nie została do tej pory prawomocnie skazana na karę pozbawienia wolności za pierwsze z popełnionych przestępstw, może okazać się wielce korzystnym i prowadzić do wydania wobec niej wyroku skazującego na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu.

Zawieszenie wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności 

Zgodnie bowiem z art. 69 § 1 Kodeksu karnego sąd może warunkowo zawiesić wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności nieprzekraczającej 2 lat, kary ograniczenia wolności lub grzywny orzeczonej jako kara samoistna, jeżeli jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec sprawcy celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa. Natomiast, zawieszając wykonanie kary (§ 2), sąd bierze pod uwagę przede wszystkim postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa.

Popełnienie drugi raz tego samego przestępstwa ale brak skazania po popełnieniu go za pierwszym razem

Dlatego też fakt, że Pani córka w momencie orzekania nie będzie jeszcze prawomocnie skazana za pierwsze z popełnionych przestępstw, może stanowić okoliczność pozwalającą na uznanie, iż zachodzą przesłanki zawieszenia wykonania orzeczonej kary, co będzie wystarczające dla osiągnięcia wobec sprawcy jej celów. Analizując również dotychczasowy sposób życia Pani córki, sąd nie będzie w zasadzie mógł stwierdzić, iż córka już uprzednio popełniła podobne przestępstwo, gdyż wpierw musiałaby zostać za to przestępstwo prawomocnie skazana.

 

Wobec powyższego uznać należy, iż otrzymane po przesłuchaniu w prokuraturze informacje znajdują potwierdzenie w analizie przepisów i wobec tego Pani córka z dużym prawdopodobieństwem zostanie skazana za drugie z popełnionych przestępstw na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 + I =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »