.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Jak współwłaściciele nieruchomości powinni rozliczać koszty mediów?

Jesteśmy z żoną współwłaścicielami 3/4 nieruchomości. Udział, który mi przypada, wynosi ¾ przy ¼ części żony. Problem dotyczy podziału kosztów związanych z mediami. Jak rozliczać koszty utrzymania nieruchomości? Rozumiem, że wszystkie inwestycje, remonty, naprawy dzieli się według wielkości udziału. Ale jak dzielić koszty prądu, wody, ścieków, gazu i innych mediów? Tak samo, czy uwzględniając ilość osób rzeczywiście zamieszkujących w danym okresie rozliczeniowym? Czy jest to określone jakimś aktem prawnym, czy tylko zwyczajowym?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Jak współwłaściciele nieruchomości powinni rozliczać koszty mediów?

Dochodzenie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.).

 

W pierwszej kolejności podnieść należy, iż pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów; w takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną.

 

Proszę zauważyć, iż ustawodawca wskazuje nie tylko na ciężary, ale także na wydatki związane z rzeczą wspólną. Zasadnym jest zwrócenie uwagi na pogląd wyrażony przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 27 marca 2014 r., sygn. akt I ACa 80/14, zgodnie z którym „dochodzenie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości, które jest pożytkiem cywilnym z rzeczy, nie zmierza do zachowania wspólnego prawa, ale jest przejawem wykonywania prawa podmiotowego. Pożytki cywilne z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości ich udziałów (art. 207 K.c.), co oznacza, że każdy współwłaściciel jest uprawniony do ich pobierania i do dochodzenia w postępowaniu sądowym. Dodać należy, że w razie wielości wierzycieli i podzielności świadczenia, wierzytelność dzieli się na tyle niezależnych od siebie części, ilu jest wierzycieli (art. 379 § 1 K.c.). Omawianego roszczenia nie można zatem uznać za roszczenie wspólne i kwalifikować go jako czynność zachowawczą.”

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Jak rozliczać koszty utrzymania nieruchomości?

Innymi słowy, jeżeli media nie będą uiszczane w proporcji do ich zużycia, wówczas może pojawić się kwestia wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Skoro bowiem w domu prócz współwłaścicieli mieszkają także inne osoby, to wydatki związane z mediami, aby nie zostały potraktowane jako bezumowne korzystanie z nieruchomości, winne zostać pokryte również przez osoby rzeczywiście z nich korzystające. Nie ma przy tym znaczenie, czy współwłaścicieli jest więcej aniżeli dwóch. W mojej ocenie najważniejsze jest ile osób korzysta z mediów. O ile powyższe nie jest bezpośrednio uregulowane w prawie, o tyle z uwagi na ww. pogląd znajduje swoje uzasadnienie w prawie. Innymi słowy, jeżeli osoby generujące wydatki (woda, gaz, prąd) nie będą płaciły w części przypadającej na jedną osobę, wówczas możliwe jest wskazanie na bezumowne korzystanie z nieruchomości, które niekoniecznie musi być bezkosztowe. W mojej ocenie powinien Pan wezwać pozostałe osoby do zapłaty mediów w części przypadającej na każdą osobę z osobna.

 

Innymi słowy, przepisu prawa, prócz wyżej wskazanego art. 207 K.c., Pan nie znajdzie. W tego rodzaju przypadkach co do zasady winno być to regulowane zwyczajowo. Na pomoc przychodzi jednak orzecznictwo i literatura, które w takich sytuacjach dopuszczają możliwość dochodzenia wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości, które w swej istocie zmierzać ma właśnie do ponoszenia kosztów zamieszkiwania w domu.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Marek Gola

Radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zdał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym materialnym i procesowym, bliskie jest mu też prawo pracy, prawo rodzinne oraz prawo handlowe. Udzielił już ponad 2000 porad prawnych, pomagając osobom pokrzywdzonym przez nieuczciwych pracodawców, a także tym, w których życie (nie zawsze słusznie) wtargnęła policja i prokuratura.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu