Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprowadzanie do polski odpadów z listy zielonej

Autor: Monika Wycykał • Opublikowane: 17.10.2018

Chciałbym założyć firmę, która będzie sprowadzać do polski odpady z listy zielonej. Będą to odpady złomu Cu oraz Al typu felga. Czyste, niezanieczyszczone. Jakie wymogi muszę spełnić, aby legalnie sprowadzić odpad spoza UE oraz UE do Polski? Odpad będzie sprzedawany do huty lub przywożony do mnie na plac i pojedzie do skupu złomu. Jaki profil firmy mogę założyć, czy ma to być zwykły skup złomu, czy raczej muszę uzyskać pozwolenie na przetwarzanie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

UWAGA! Poniższy tekst stanowi jedynie fragment dłuższej odpowiedzi.

 

Aby zajmować się w jakikolwiek sposób działalnością związaną z odpadami, konieczne jest dobre poznanie regulacji prawnych związanych z tym obszarem prawa ochrony środowiska. Sprawa jest o tyle trudna, o ile kwestie dotyczące odpadów są regulowane, po pierwsze, prawem europejskim, po drugie, prawem krajowym, które łącznie tworzą dość skomplikowaną mozaikę przepisów. Bez wątpienia jest to branża dochodowa, jednak z uwagi na stopień skomplikowania tych regulacji –również dość ryzykowna, ponieważ uchybienia w zakresie gospodarowania odpadami mogą wiązać się z rozmaitymi sankcjami, czasem dość dotkliwymi.

 

Trzeba również pamiętać, że nie można ot, tak postanowić sobie, że będzie się importować odpady z Unii Europejskiej lub spoza Unii Europejskiej — w Unii Europejskiej obowiązują jednolite regulacje dla krajów członkowskich, natomiast w odniesieniu do krajów spoza wspólnoty występują znacznie większe obostrzenia i trzeba liczyć się z większymi problemami. 

 

(…)

 

Przypisanie sobie właściwej roli jest bardzo istotne, ponieważ przepisy z zakresu prawa ochrony środowiska posługują się właśnie tymi kategoriami — inne obowiązki mogą ciążyć na posiadaczu odpadów, inne na pośredniku, jeszcze inne na zbierającym odpady. W związku z powyższym powinien Pan rozpocząć planowanie biznesu od zastanowienia się, jakie ma Pan realne możliwości nawiązania współpracy z innymi podmiotami.

 

Chciałabym zwrócić uwagę na jedno sformułowanie w tych definicjach: „nie obejmują faktycznego władania odpadami”. Oznacza to, że aby móc sprowadzać odpady np. z Niemiec czy Francji niekoniecznie trzeba te odpady fizycznie mieć (a więc np. otwierać składowisko odpadów). Wystarczy tak zorganizować cały proces, by niejako kierować dostarczaniem odpadów z jednego miejsca na drugie, np. kupić odpady w Niemczech, zatrudnić firmę transportową do ich przewiezienia i przewieźć je od razu określonemu odbiorcy, bez robienia „przystanków” u siebie (tym bardziej, że — jak rozumiem — nie tyle zależy Panu na sprowadzaniu odpadów dla siebie, co ich dalszej sprzedaży podmiotom trzecim). Ma to również znaczenie o tyle, o ile brak fizycznego władztwa nad odpadami powoduje, że odpowiedzialność nie przechodzi na pośrednika lub sprzedawcę: „Sprzedawca odpadów oraz pośrednik w obrocie odpadami nie przejmują odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami, jeżeli nie są posiadaczami tych odpadów” (art. 27 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; t. j. Dz. U. 2018 poz. 992, z późn. zm. — dalej: u.o.).

 

(…)

 

Jak wspomniałam na początku, najistotniejsze jest rozporządzenie nr 1013/2006, które pozostaje ponad polską ustawą (krajowe regulacje jedynie doprecyzowują treść aktu unijnego). Określa ono różne procedury, w zależności od okoliczności faktycznych. Aby stwierdzić, która procedura znajdzie zastosowanie w pierwsze kolejności należy posiadać następujące informacje:

 

  • Przeznaczenie odpadów do odzysku (procesy R1-R13 wymienione w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) lub unieszkodliwienia (procesy D1-D15 wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o odpadach).
  • Klasyfikacja odpadów na liście zielonej, bursztynowej lub jak odpad spoza listy.
  • Informacja czy odpady przemieszczane są w obrębie UE, czy są importowane do UE lub eksportowane z UE.
  •  Informacja czy odpady przemieszczane są w obrębie krajów należących do OECD, EFTA i krajów, które ratyfikowały Konwencję Bazylejską.

 

W przypadku trans granicznego przemieszczania odpadów mówimy zasadniczo o 2 podstawowych procedurach:

 

  1. procedura uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody;
  2. procedura informowania.

 

(…)

 

Po zidentyfikowaniu, że z kraju X przywóz odpadów jest możliwy, należy zastosować jedną z procedura omawianych powyżej (procedurę uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody) lub procedurę informowania — z uwzględnieniem odstępstw formalnych, które przewiduje art. 42 rozporządzenia 1013/2006.

 

Powyższe rozważania stanowią wstęp do problematyki związanej z międzynarodowym obrotem odpadami. O szczegółach można rozmawiać dopiero wówczas, gdy zdecyduje się Pan na określony model działalności. Na chwilę obecną bowiem Pańskie plany są zbyt ogólne, aby przygotować bardziej precyzyjny plan działania.

 

Informujemy, że świadczymy pomoc prawną z zakresu przedstawionej tematyki.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć - IX =

»Podobne materiały

Zezwolenie na wycięcie drzewa

W bezpośrednim sąsiedztwie moich okien (umieszczonych na pierwszym piętrze czteropiętrowego budynku) rośnie rozłożysty jesion, który całkowicie zasłania widok. Przez brak dostępu do naturalnego oświetlenia pogarsza się moja kondycja fizyczna (mam zaćmę i osteoporozę), nie mówiąc już o psychice &ndas

 

Opłaty za śmieci właściciela kilku nieruchomości

Posiadam w jednej miejscowości cztery nieruchomości. Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży internetowej, nie zatrudniam pracowników. Działalność jest prowadzona na terenie dwóch z tych nieruchomości – w jednej zarejestrowana jest siedziba firmy, w drugiej prowadzę działalność d

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »