.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Zmiana prezesa spółki z o.o. po powołaniu

W akcie notarialnym (umowie spółki z o.o.) powołano prezesa zarządu. Przed dokonaniem wpisu w KRS udziałowcy zmienili zdanie i chcą ustanowić nowego prezesa. Czy wystarczy do tego zwykła uchwała wspólników, czy może trzeba zachować formę aktu notarialnego? Chodzi o to, aby wniosek rejestracyjny nie został odrzucony.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zmiana prezesa spółki z o.o. po powołaniu

Zmiana osoby uprawnionej do pełnienia funkcji prezesa

W mojej ocenie nie zachodzą żadne przesłanki uniemożliwiające wspólnikom dokonanie na obecnym etapie (jeszcze przed rejestracją spółki) zmiany osoby uprawnionej do pełnienia funkcji prezesa bez konieczności zachowania formy aktu notarialnego. Z przesłanego przez Pana aktu notarialnego wynika wyraźnie, iż uchwała o powołaniu pierwszego członka zarządu została podjęta już poza treścią umowy spółki, a więc nie stanowi jej treści, choć została objęta jednym aktem notarialnym (co jest najczęstszą praktyką).

 

Art. 157 § 2 Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.) stanowi, iż jedynie umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Podobna forma jest zastrzeżona dla zmiany treści umowy spółki.

 

Zgodnie zaś z treścią art. 201 § 4 K.s.h. członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej (w przedstawionej przez Pana umowie spółki żadne odstępstwo od ww. reguły nie zostało przewidziane). Artykuł ten nie nakłada na wspólników obowiązku podjęcia uchwały odnośnie członków zarządu w formie aktu notarialnego ani nie zastrzega żadnej innej formy szczególnej.

 

A zatem w myśl treści art. 73 Kodeksu cywilnego (poniżej cytowanego), ponieważ do uchwały dotyczącej powołania i odwołania członków zarządu nie została przewidziana przez ustawodawcę żadna forma szczególna (np. aktu notarialnego), to uchwała ta może zostać podjęta w dowolnej formie bez ryzyka uznania przez sąd takiej czynności za nieważną.

 

„Art. 73. § 1. Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, czynność dokonana bez zachowania zastrzeżonej formy jest nieważna tylko wtedy, gdy ustawa przewiduje rygor nieważności.

 

§ 2. Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej inną formę szczególną, czynność dokonana bez zachowania tej formy jest nieważna. Nie dotyczy to jednak wypadków, gdy zachowanie formy szczególnej jest zastrzeżone jedynie dla wywołania określonych skutków czynności prawnej”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Uchwała o powołaniu nowego członka zarządu

Oznacza to, iż do podjęcia uchwały o powołaniu nowego członka zarządu nie potrzeba zachowywać formy aktu notarialnego – wystarczy zwykła forma pisemna.

 

Zgodnie z treścią art. 167 K.s.h. do zgłoszenia spółki do rejestru należy dołączyć:

 

  1. umowę spółki,
  2. oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione,
  3. jeżeli o powołaniu członków organów spółki nie stanowi akt notarialny zawierający umowę spółki, dowód ich ustanowienia, z wyszczególnieniem składu osobowego (czyli uchwałę wspólników).

 

Jednocześnie ze zgłoszeniem należy złożyć podpisaną przez wszystkich członków zarządu listę wspólników z podaniem nazwiska i imienia lub firmy (nazwy) oraz liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich oraz ich wzory podpisów sporządzone przed notariuszem lub uprawnionym pracownikiem sądu.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Małgorzata Rybarczyk

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas pracy w łódzkich kancelariach radcowskich oraz na licznych szkoleniach, w tym z zakresu amerykańskiego prawa handlowego. W kręgu jej zainteresowań znajduje się prawo cywilne, prawo handlowe (w tym prawo internetowe) oraz międzynarodowe umowy prawne i wymiana handlowa. Obecnie prowadzi własną kancelarię oraz występuje przed sądami, reprezentując naszych klientów.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V minus VI =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu