Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Areszt zamiast grzywny

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 16.03.2008

Mój narzeczony został zatrzymany, gdyż – jak się okazało – został za nim wysłany list gończy. Poinformowano go, że został wobec niego zastosowany areszt 24-dniowy za to, że nie zapłacił grzywny w kwocie 480 zł. Jak można mu pomóc? Czy w ten sposób można postępować?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Areszt zamiast grzywny

Postanowienie sądu o zamianie grzywny na zastępczą karę aresztu

Z przytoczonych w pytaniu okoliczności wynika, że w przypadku Pani narzeczonego sąd wydał postanowienie o zamianie grzywny na zastępczą karę aresztu. Procedura w takim wypadku jest taka, że po wydaniu odpowiedniego postanowienia sąd wzywa skazanego do stawienia się w wyznaczonym zakładzie karnym, w określonym terminie. Jeżeli skazany nie zgłosi się we wskazane miejsce w celu odbycia kary, sąd wydaje nakaz doprowadzenia.

 

Trudno stwierdzić, dlaczego o toczącym się postępowaniu Pani narzeczony nic nie wiedział. Sąd winien przesłać mu odpowiednią korespondencję. O takich okolicznościach może przesądzać wiele czynników. To wszystko jest do wyjaśnienia w sądzie, który prowadził postępowanie.

 

Jeżeli sąd zarządził doprowadzenie Pani narzeczonego do aresztu w celu odbycia zastępczej kary, policjanci musieli go zatrzymać i do aresztu doprowadzić.

Czy można uchylić się od zastępczej kary aresztu?

Zgodnie z art. 27 § 1 Kodeksu wykroczeń od zastępczej kary aresztu sprawca może być uwolniony w każdym czasie przez wpłacenie kwoty pieniężnej przypadającej jeszcze do uiszczenia. Kwota pieniężna, jaka pozostała jeszcze do spłacenia, może być złożona w sądzie lub w zakładzie karnym.

 

Zgodnie z § 112. ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności oraz dokumentowania tych czynności, zwolnienie skazanego z zastępczej kary aresztu, może nastąpić po otrzymaniu:

 

  1. zarządzenia zwolnienia wydanego przez właściwy sąd w związku ze złożeniem kwoty pieniężnej przypadającej do uiszczenia tytułem grzywny zamienionej na zastępczą karę pozbawienia wolności lub zastępczą karę aresztu, wraz z nakazem zwolnienia,
  2. pisma głównego księgowego jednostki penitencjarnej informującego o wysokości kwoty pieniężnej uiszczonej w tej jednostce tytułem grzywny zamienionej na zastępczą karę pozbawienia wolności lub zastępczą karę aresztu, jeżeli kwota ta jest równa kwocie pozostałej jeszcze do uiszczenia – z uwzględnieniem okresu już wykonanej kary zastępczej.

Zwolnienie z aresztu po wpłacie grzywny

Aby pomóc Pani narzeczonemu należy zapłacić grzywnę. To, że zatrzymanie nastąpiło w weekend może być niekorzystne dla skazanego. Może się okazać, że zwolnienie skazanego w weekend będzie niemożliwe.

 

Najlepiej będzie, jeżeli uda się Pani do zakładu karnego, gdzie przebywa narzeczony i tam uiści grzywnę lub przedstawi dowód wpłaty tej kwoty na konto sądu. Jednak, ze względu na weekend, zwolnienie Pani narzeczonego przed poniedziałkiem może okazać się niemożliwe. Mimo to należy spróbować, bo są pewne szanse. Jak już mówiliśmy, od zastępczej kary aresztu sprawca może być uwolniony w każdym czasie, jeśli tylko zostanie wpłacona suma przypadająca jeszcze do uiszczenia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 + 7 =

»Podobne materiały

Żądanie zmiany nazwiska byłej żony

Jestem w trakcie rozwodu. Czy mogę zażądać, aby moja była żona zmieniła nazwisko na inne? Nie chcę, aby posługiwała się i wykorzystywała tak znane i szanowane nazwisko.

 

Płaciłem alimenty! – była żona kłamie. Komu uwierzy sąd?

Jestem 7 lat po rozwodzie, przez cały ten czas łożyłem na syna, na co dowodem są cztery własnoręcznie napisane i podpisane przez moją byłą żonę oświadczenia, że alimenty (za cały ten okres) zostały zapłacone w całości. W złożonym ostatnio wniosku do sądu eksżona napisała, że nie przekazałem jej ani

 

Szanse na rozwód z orzeczeniem wyłącznej winy męża

Przed pięciu laty wyjechałam do pracy za granicę, aby zarobić, bo maż w tym czasie się leczył, następnie przebywał w sanatorium, a potem stracił pracę. Niedługo potem kazałam mu się wyprowadzić, kiedy wyszło na jaw, że utrzymuje zażyłe stosunki z panią poznaną w sanatorium. Od tamtej pory nie mamy k

 

Dłużnik uchyla się od spłaty długu, co robić?

10 lat temu klient wykonał w mojej firmie usługę na ok. 4000 zł, na co posiadamy fakturę – do dziś nie zapłacił. Co więcej, podstępnie uchyla się od spłaty długu, a organy państwa są bezradne. W 2007 r. sąd gospodarczy nakazał zapłatę, jednak dłużnik posiadał liczne zobowiązania wobec ZUS i US

 

Słup energetyczny na granicy a budowa ogrodzenia

Kupiłem dom z działką i akurat na granicy tej działki (większą część na działce) stoi slup energetyczny niskiego napięcia Tauronu. Ten slup przeszkadza mi w budowie ogrodzenia. Napisałem do Tauronu, ale oni nie zgadzają się na przeniesienie na ich koszt. Proszę o pomoc co do kolejnych kroków.

 

Dziedziczenie z testamentu po ciotce

Moja ciocia (siostra mamy) owdowiała przed 4 laty. Z wujkiem nie mieli wspólnych dzieci, ale on z pierwszego małżeństwa miał trójkę dzieci (wszyscy żyją), których jednak ciocia nigdy nie przysposobiła. Ciocia jak dotąd nie przeprowadziła postępowania spadkowego po wujku. Moja mama ma dwoje dzieci: m

 

Zleceniobiorca delegowany do pracy za granicą a ulga w podatku dochodowym

Czy mimo brzmienia art. 21 ustawy PDOF możemy traktować zleceniobiorców jak oddelegowanych do pracy za granicą pracowników i zastosować ulgę w podatku dochodowym w wysokości 30% diety za każdy dzień przebywania? W licznych opracowaniach, także ZUS-u, używa się nazewnictwa „pracownik oddelegowa

 

Prawa autorskie do artykułów z czasopism - portal informacyjny

Chcę stworzyć kanał informacyjny na YouTube, wykorzystując wiadomości z pewnego zakresu wcześniej opublikowane w mediach. Czy mogę to zrobić? Co z prawem autorskim? Czy muszę mieć jakieś licencje, zgody?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »