.
Mamy 12 090 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Areszt zamiast grzywny

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 16.03.2008

Mój narzeczony został zatrzymany, gdyż – jak się okazało – został za nim wysłany list gończy. Poinformowano go, że został wobec niego zastosowany areszt 24-dniowy za to, że nie zapłacił grzywny w kwocie 480 zł. Jak można mu pomóc? Czy w ten sposób można postępować?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Areszt zamiast grzywny

Postanowienie sądu o zamianie grzywny na zastępczą karę aresztu

Z przytoczonych w pytaniu okoliczności wynika, że w przypadku Pani narzeczonego sąd wydał postanowienie o zamianie grzywny na zastępczą karę aresztu. Procedura w takim wypadku jest taka, że po wydaniu odpowiedniego postanowienia sąd wzywa skazanego do stawienia się w wyznaczonym zakładzie karnym, w określonym terminie. Jeżeli skazany nie zgłosi się we wskazane miejsce w celu odbycia kary, sąd wydaje nakaz doprowadzenia.

 

Trudno stwierdzić, dlaczego o toczącym się postępowaniu Pani narzeczony nic nie wiedział. Sąd winien przesłać mu odpowiednią korespondencję. O takich okolicznościach może przesądzać wiele czynników. To wszystko jest do wyjaśnienia w sądzie, który prowadził postępowanie.

 

Jeżeli sąd zarządził doprowadzenie Pani narzeczonego do aresztu w celu odbycia zastępczej kary, policjanci musieli go zatrzymać i do aresztu doprowadzić.

Czy można uchylić się od zastępczej kary aresztu?

Zgodnie z art. 27 § 1 Kodeksu wykroczeń od zastępczej kary aresztu sprawca może być uwolniony w każdym czasie przez wpłacenie kwoty pieniężnej przypadającej jeszcze do uiszczenia. Kwota pieniężna, jaka pozostała jeszcze do spłacenia, może być złożona w sądzie lub w zakładzie karnym.

 

Zgodnie z § 112. ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności oraz dokumentowania tych czynności, zwolnienie skazanego z zastępczej kary aresztu, może nastąpić po otrzymaniu:

 

  1. zarządzenia zwolnienia wydanego przez właściwy sąd w związku ze złożeniem kwoty pieniężnej przypadającej do uiszczenia tytułem grzywny zamienionej na zastępczą karę pozbawienia wolności lub zastępczą karę aresztu, wraz z nakazem zwolnienia,
  2. pisma głównego księgowego jednostki penitencjarnej informującego o wysokości kwoty pieniężnej uiszczonej w tej jednostce tytułem grzywny zamienionej na zastępczą karę pozbawienia wolności lub zastępczą karę aresztu, jeżeli kwota ta jest równa kwocie pozostałej jeszcze do uiszczenia – z uwzględnieniem okresu już wykonanej kary zastępczej.

Zwolnienie z aresztu po wpłacie grzywny

Aby pomóc Pani narzeczonemu należy zapłacić grzywnę. To, że zatrzymanie nastąpiło w weekend może być niekorzystne dla skazanego. Może się okazać, że zwolnienie skazanego w weekend będzie niemożliwe.

 

Najlepiej będzie, jeżeli uda się Pani do zakładu karnego, gdzie przebywa narzeczony i tam uiści grzywnę lub przedstawi dowód wpłaty tej kwoty na konto sądu. Jednak, ze względu na weekend, zwolnienie Pani narzeczonego przed poniedziałkiem może okazać się niemożliwe. Mimo to należy spróbować, bo są pewne szanse. Jak już mówiliśmy, od zastępczej kary aresztu sprawca może być uwolniony w każdym czasie, jeśli tylko zostanie wpłacona suma przypadająca jeszcze do uiszczenia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII + 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton