Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Płaciłem alimenty! – była żona kłamie. Komu uwierzy sąd?

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 22.10.2009

Jestem 7 lat po rozwodzie, przez cały ten czas łożyłem na syna, na co dowodem są cztery własnoręcznie napisane i podpisane przez moją byłą żonę oświadczenia, że alimenty (za cały ten okres) zostały zapłacone w całości. W złożonym ostatnio wniosku do sądu eksżona napisała, że nie przekazałem jej ani jednej raty. Mam jej sms, w którym sugeruje, że jej oświadczenia zostały przeze mnie sfałszowane. Co mogę z tym zrobić? Czy mogę złożyć do prokuratury zawiadomienie o przestępstwie w postaci oszczerstwa, składania do sądu fałszywych zeznań, krzywoprzysięstwa?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Płaciłem alimenty! – była żona kłamie. Komu uwierzy sąd?

Była żona żąda alimentów które już zostały jej zapłacone

Na wstępie pragnę zauważyć, że w obowiązującym systemie prawnym każdy ma prawo do sądu, prawo zatem nie przewiduje i nie może przewidywać instytucji, która w jakiś sposób sankcjonowałaby możliwość skorzystania z tego prawa.

 

Z Pańskiego opisu wynika, że była żona wniosła do sądu pozew o zasądzenie zaległych alimentów od Pana, których rzekomo nigdy Pan nie płacił. Jeżeli jej pozew jest rzeczywiście nieuzasadniony, sprawa nie będzie miała żadnych negatywnych konsekwencji dla Pana. Pan, jako pozwany w tym procesie, ma prawo się bronić. Poniżej przedstawię kilka argumentów, którymi może Pan odeprzeć zarzuty byłej żony.

Jak udowodnić fakt wpłaty alimentów do rąk własnych żony?

Oświadczenia żony, jako dowód uregulowania przez Pana należności alimentacyjnych. Pan, jako strona procesu, ma prawo powoływać dowody potrzebne do wykazania, że pozew żony jest bezzasadny. W tym celu może Pan korzystać z różnych środków dowodowych, w tym z dowodu z dokumentów. Zgodnie z art. 245 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) dokument prywatny stanowi dowód tego, że osoba, która go podpisała, złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie. Dokumentem prywatnym jest każde pismo będące dokumentem, o ile nie jest ono dokumentem urzędowym (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 03.10.2000 r. I CKN 804/98).

Pisemne oświadczenia byłej żony, o tym że na bieżąco płaci Pan alimenty są więc dokumentami prywatnymi. Formalna moc dowodowa dokumentu prywatnego wyraża się w tym, że zawarte w nim oświadczenie pochodzi od osoby, która złożyła podpis na dokumencie.

Oczywiście była żona może zaprzeczać temu, twierdząc, że dany dokument nie pochodzi od niej. Jak bowiem stwierdził Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 15.04.1982 r. (III CRN 65/82), dokument prywatny nie korzysta z domniemania prawdziwości zawartych w nim oświadczeń, każda zaś osoba mająca w tym interes prawny może twierdzić i dowodzić, że treść złożonych oświadczeń nie odpowiada stanowi rzeczywistemu. Jednak w takiej sytuacji, to na byłej żonie będzie spoczywał ciężar, aby to wykazać, co może się okazać dość trudne.

Poświadczenie odbioru alimentów własnoręcznym podpisem

Sąd, zapoznając się z przedstawionymi przez Pana dokumentami, oceni ich prawdziwość – może w tym celu np. skorzystać z opinii biegłego grafologa.

Ponadto może Pan powoływać również inne dowody na okoliczność, iż wywiązywał się Pan z obowiązku alimentacyjnego np. dowód z przesłuchania świadków.

  1. Zarzut przedawnienia. Domyślam się, że w Pańskiej sprawie alimenty zostały zasądzone przez sąd. Nie zmienia to jednak faktu, że poszczególne raty alimentacyjne ulegają przedawnieniu. Jeżeli stwierdzone wyrokiem sądu roszczenie obejmuje roszczenie okresowe, roszczenie o świadczenie okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu (art. 125 § 2 Kodeksu cywilnego). Bieg tego terminu przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym orzeczenie sądu stało się prawomocne.

    Jeśli Pańska była żona żąda zasądzenia alimentów z okresu ostatnich siedmiu lat, to można stwierdzić, że prawdopodobnie część rat alimentacyjnych uległa już przedawnieniu.

    Proszę jednak pamiętać, że sąd z urzędu nie bierze pod uwagę zarzutu przedawnienia. Przedawnienie podlega uwzględnieniu przez sąd tylko w razie podniesienia przez dłużnika tego zarzutu.
  2. Kwestia odszkodowania. Jeśli powództwo Pańskiej byłej żony okaże się bezzasadne, można rozważyć skorzystanie z roszczeń odszkodowawczych. Takie bowiem nierzetelne działanie powoda, będącego w złej wierze, może narazić go względem pozwanego za szkodę wyrządzoną bezzasadnym wytoczeniem powództwa. Podstawą odpowiedzialności byłby tutaj art. 415 K.c., zgodnie z którym: „kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”. Jest to tak zwana odpowiedzialność deliktowa za czyn niedozwolony. Niedozwolonym jest czyn sprzeczny z zasadami współżycia społecznego albo z prawem. Niewątpliwie żądanie zaległych alimentów w sytuacji opisywanej w pytaniu jest zachowaniem nierzetelnym i nielojalnym i jako takie jest to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Odpowiedzialność karna za składanie fałszywych zeznań

Jeśli chodzi natomiast o kwestię odpowiedzialności karnej Pana byłej żony, to rozważałbym ją dopiero wtedy, gdy zezna ona nieprawdę przed sądem. Podstawą tej odpowiedzialności byłby wówczas art. 233 § 1 Kodeksu karnego, zgodnie z którym: kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Minimalnym warunkiem koniecznym do popełnienia tego przestępstwa jest przewidywanie przez sprawcę nieprawdziwości jego oświadczeń o posiadanych wiadomościach na temat faktów badanych w postępowaniu i zarazem godzenie się z tym stanem, wyrażające się złożeniem takich zeznań w formie przewidzianej przez prawo procesowe (wyrok SN z 15 stycznia 1999 r., II KKN 129/97).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden minus 9 =

»Podobne materiały

Pełnomocnictwo w sprawie o alimenty

Wystąpiłam o alimenty dla mojej córki od jej ojca. Niedawno wyznaczono termin rozprawy – okazało się, że odbędzie się ona kilka dni po 18. urodzinach córki. Czy mogę zostać pełnomocnikiem córki? Uczestnictwo w sprawie o alimenty byłoby dla niej ogromnym stresem, zwłaszcza że ma bardzo trudne r

 

Zawyżone koszty utrzymania a wysokość alimentów

Jestem ojcem 8-letniej córki. Po 12 latach związku z jej matką rozstaliśmy się W maju matka złożyła do sądu wniosek o alimenty. Kwota, jaką sobie zażyczyła matka, to 1600 zł miesięcznie. W kwocie tej ujęła opłatę za czynsz, wtedy wynajmowała mieszkanie – teraz kupiła razem ze swoją matką

 

Jak wyegzekwować alimenty z zagranicy z USA?

12 lat temu wyszłam za mąż w USA. Zaszłam w ciążę i w tym czasie pojechałam do Polski na święta. Od tamtej pory mój mąż przestał się ze mną kontaktować. Mimo wielu moich starań nie widziałam go nigdy więcej, nie poznał też naszego dziecka. Dowiedziałam się o jego kryminalnej przeszłości. Uzyskałam r

 

Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego

Mam dwóch dorosłych synów (jeden 25, drugi 26 lat). Płacę na nich alimenty w wysokości 1000 zł. Ta kwota została orzeczona podczas rozwodu. Na ostatniej sprawie, która miała miejsce kilka lat temu, synowie oświadczyli, iż zamierzają iść na studia. Nie utrzymuję z nimi kontaktów, bo tego nie chc

 

Alimenty a drugi związek małżeński

Za kilka miesięcy wyjdę ponownie za mąż. Czy zawarcie drugiego związku małżeńskiego wpłynie w jakiś sposób na wysokość alimentów, które otrzymuję na dziecko z poprzedniego małżeństwa?

 

Brak kontaktu z dzieckiem i jego matką a alimenty

Płacę na pełnoletnie dziecko alimenty. Jak mogę uchylić się od obowiązku alimentacyjnego na 21-letnie dziecko, które mieszka w Niemczech z matką i nie mam o nim żadnych informacji (łącznie z brakiem danych adresowych)? Dziecko nie utrzymuje ze mną kontaktów od dzieciństwa. Alimenty płaciłem cały cza

 

Alimenty na syna który zakończył edukację i nie podjął pracy

Płacę alimenty na syna. Syn niedawno obchodził 21 urodziny. Rok temu zakończył swoją edukację, twierdząc, że dalsza nauka nie ma sensu, pobierając nadal alimenty ode mnie. Przez ten czas nie podjął również pracy. Jak duże mam szansę, że sąd uchyli alimenty na syna? Jak mam uzasadnić wniosek do sądu

 

Żona mimo ugody zażądała wyższych alimentów na dziecko

Cztery miesiące temu podpisałem z żoną ugodę w sprawie opieki nad naszym dzieckiem, wizyt i wysokości alimentów, w której wspólnie ustaliliśmy, że będę płacił na syna 600 zł. Miesiąc temu złożyłem pozew rozwodowy bez orzekania o winie i wczoraj otrzymałem odpowiedź na pozew, w którym żona mimo ugody

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »