.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Podwójna egzekucja komornicza i podwójne koszty za ten sam dług wobec ZUS

Autor: Michał Berliński • Opublikowane: 08.06.2021 • Zaktualizowane: 08.06.2021

ZUS wystawił nam dwa razy tytuły egzekucyjne odnoszące się do tego samego okresu rozliczeniowego i skierował je do egzekucji komorniczej. Pracownicy windykacji ZUS twierdzą, że mają do tego prawo, ponieważ raz jest to zajęcie do rachunków bankowych, drugi raz przyłączyli się do egzekucji komorniczych z ruchomości. W skutek takich działań na chwilę obecną mamy do spłacenia podwójne koszty komornicze od podwojonej zaległości. Zaległość dotyczy okresu 2011-2015. Z tego też okresu pochodzą zajęcia komornicze. W maju 2016 podpisaliśmy układ ratalny obejmujący całą zaległość w ZUS obowiązujący do 2024. Czy ZUS ma rzeczywiście prawo do podwójnego wystawienia tytułów za ten sam okres rozliczeniowy? Czy powinniśmy wystąpić do ZUS o sprostowanie, czy od razu kierować sprawę do sądu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podwójna egzekucja komornicza i podwójne koszty za ten sam dług wobec ZUS

Kompetencje wykonawcze komornika

Na samym wstępie należy wskazać, iż komornik prowadzi swoje postępowania egzekucyjne w oparciu o tytuł wykonawczy. Tytułem wykonawczym zaś jest m.in. wyrok sądu, nakaz zapłaty, nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, który został przez sąd zaopatrzony w klauzulę wykonalności celem skierowania egzekucji świadczenia do organu egzekucyjnego jakim jest komornik. Komornik otrzymuje od wierzyciela wniosek o wszczęcie egzekucji wraz z oryginałem tytułu wykonawczego i tylko na tej podstawie może wszcząć i prowadzić egzekucję. Zgodnie z treścią art. 804 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) – komornik nie jest organem uprawnionym do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym. Komornik jest jedynie organem wykonawczym, który został wyposażony w narzędzia, za pomocą których egzekwuje należności na rzecz wierzyciela. Jednakże komornik jest zobligowany do działania w graniach prawa, a więc również w granicach wyznaczanych przez tytuł wykonawczy oraz precyzyjny wniosek wierzyciela. W tym miejscu muszę wskazać, że nie znając tytułu wykonawczego, na podstawie którego komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne, mogę bazować jedynie na ogólnych regulacjach obowiązujących w takich sprawach.

 

Prawidłowe zawiadomienie dłużnika o wszczęciu egzekucji

Zgodnie z treścią art. 805 K.p.c.:

 

Art. 805. § 1. Przy pierwszej czynności egzekucyjnej doręcza się dłużnikowi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, z podaniem treści tytułu wykonawczego i wymienieniem sposobu egzekucji oraz z pouczeniem o możliwości, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności, a także sporządzony przez organ egzekucyjny odpis tytułu wykonawczego albo zweryfikowanego przez komornika dokumentu, o którym mowa w art. 797 § 3.

§ 11Jeżeli podstawę egzekucji stanowi tytuł wykonawczy w postaci zaopatrzonego w klauzulę wykonalności wyroku zaocznego lub nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, upominawczym albo elektronicznym postępowaniu upominawczym, komornik poucza dłużnika również o treści art. 139 § 1 i 5, art. 168, art. 172, art. 8203 § 1 i 2 i art. 825 pkt 2, a także stosownie do orzeczenia stanowiącego tytuł egzekucyjny o treści art. 344, art. 346, art. 492 § 3, art. 493 i art. 503 albo art. 50535.

§ 2. Na żądanie dłużnika komornik powinien okazać mu tytuł wykonawczy w oryginale.”

 

Dwie sprawy u komornika z jednego tytułu wykonawczego

W przedstawionej sprawie tytułem wykonawczym jest „Administracyjny tytuł wykonawczy o numerze xxx z dnia xxxx”. Natomiast ZUS przesłał do komornika dwa wnioski, dwie adnotacje o zbiegu na różne składniki majątku – ruchomości i konto, jedno lub kilka. Natomiast dalej mówimy o tym, że tytuł wykonawczy to jedna zaległość za dany okres i jeden tytuł wykonawczy. ZUS mógł przekazać ten tytuł dwiema adnotacjami, zaś komornik mógł i musiał zarejestrować z tego dwie sprawy. W tej sprawie, gdzie ma adnotację do rachunków, może zająć tylko konta, a w tej, gdzie ma ruchomości, może zająć tylko ruchomości. Oczywiście ma Pan teraz dwie sprawy u komornika i dwa pisma, z których wynikają jakby podwójne koszty do zapłaty. Jednak komornik nie może egzekwować tej samej należności dwa razy, a należność wynika z tytułu administracyjnego. Zatem jeśli komornik wyegzekwuje środki z Pana rachunków bankowych, to od sum przekazanych w ten sposób obliczy opłatę egzekucyjną i tę sprawę zakończy. Z uwagi na fakt prowadzenia drugiej sprawy ZUS skieruje do komornika informację (bądź komornik sam to zrobi), że należność objęta takim tytułem wykonawczym została spłacona. Wtedy komornik powinien zakończyć postępowanie egzekucyjne – i teraz najważniejsze – nie powinien w tym przypadku ustalać opłaty egzekucyjnej, bowiem takową pobrał już w innej sprawie KM, a postępowanie prowadzone było na podstawie jednego tytułu wykonawczego i, jak mniemam, jest to ten sam komornik. Wtedy, jeśli on taką kwotę pobierze, będzie Pan zobligowany skierować skargę na jego czynności, wraz z wnioskiem o uchylenie postanowienia o kosztach postępowania egzekucyjnego. W tej drugiej sprawie będzie Pan zobowiązany tylko do zapłaty kosztów, a nie opłat. Koszty to wydatki, takie jak np. poczta, co jest zrozumiałe.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I - 8 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl