.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wyposażenie mieszkania przy sprzedaży – aspekt podatkowy

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 13.09.2016

Sprzedałem mieszkanie wraz z wyposażeniem (kuchnia, meble, pralka, lodówka). Jednak w akcie notarialnym nic o tym wyposażeniu nie pisaliśmy. Po prostu wcześniej ustaliliśmy z kupującym, że wszystko mu zostawiam, ponieważ i tak będę kupował nowe rzeczy, a te są stare. Za dwa dni przekazuję mieszkanie, czy w protokole zdawczo-odbiorczym powinienem to uwzględnić? Nie chciałbym narazić siebie albo nabywcy na jakiś podatek od tych staroci. Czy zatem nic nie wspominać, że sprzedałem mieszkanie z wyposażeniem? Czy wpisać, że sprzedaję za przysłowiową złotówkę? Czy może, że jest to darowizna?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wyposażenie mieszkania przy sprzedaży – aspekt podatkowy

Sprzedaż mieszkania wraz z rzeczami ruchomymi które znajdują się w lokalu

Mieszkanie jest nieruchomością, zaś jego wyposażenie to rzeczy ruchome (a jeżeli nie dałyby się od mieszkania oddzielić bez jego uszkodzenia, są to części składowe mieszkania, np. meble zabudowane).

 

Sprzedaż mieszkania to jedna ewentualna podstawa opodatkowania, a sprzedaż rzeczy ruchomych to druga. Panu chodzi o rzeczy ruchome.

 

W polskim prawie zasadą jest, że sprzedaż rzeczy ruchomych, o ile nie odbywa się w ramach działalności gospodarczej, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdy dokonywana jest w ciągu 6 miesięcy od daty nabycia tych rzeczy. W razie sprzedaży po 6 miesiącach od nabycia – nie podlega to opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

 

Wynika to z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

 

Art. 10. 1. Źródłami przychodów są:

(…)

8) odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c) prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d) innych rzeczy,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany; (…).”

Co zrobić z wyposażeniem sprzedawanego mieszkania?

W opisywanej sytuacji można:

 

  1. przyjąć, że rzeczy ruchome sprzedał Pan wraz z mieszkaniem – wtedy nikt nic nie musi dodatkowo robić;
  2. zawrzeć odrębną umowę ich sprzedaży za niewielką cenę i sprawa byłaby załatwiona. Pan nie byłby z tego tytułu opodatkowany podatkiem dochodowym. Aby nie było konsekwencji dla Pana i drugiej strony, pokwitowałby Pan formalnie odbiór ceny. Nic więcej nie trzeba robić w zakresie podatku dochodowego.

 

Sprzedaż związana byłaby jednak z podatkiem od czynności cywilnoprawnych – jako sprzedaż rzeczy. Trzeba byłoby złożyć w ciągu 14 dni deklaracje PCC-3, wskazać wartość zakupu i zapłacić podatek.

 

Deklaracja i podatek to obowiązek kupujących. Stawka podatku wynosi – 2% od ceny. A to oznacza, że przy cenie 100 zł podatek wyniesie 2 zł. Według ustawy:

 

Art. 3. 1. Obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 2, powstaje:

1) z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej; (…).”

 

Art. 4. Obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem art. 5, ciąży:

1) przy umowie sprzedaży – na kupującym; (…).”

 

Art. 7. 1. Stawki podatku wynoszą:

1) od umowy sprzedaży:

a) nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym – 2%, (…).”

Sprzedaż mieszkania z darowizną rzeczy ruchomych znajdujących się w mieszkaniu

Nie polecam darowizny, albowiem wymagałaby ona zgłoszenia przez obdarowanych do US, złożenia deklaracji, wskazania wartości darowizny i ewentualnego zapłacenia podatku od darowizny. Nadto dla US darowizna w takiej sytuacji mogłaby zostać uznana za czynność pozorną. A to mogłoby zrodzić niepotrzebne kłopoty.

 

Reasumując, do sprzedaży wyposażenia wystarczy zwykła umowa – nawet pisemna. Można przyjąć, że Pan i kupujący umówili się ustnie na sprzedaż razem z mieszkaniem także wyposażenia, a w cenie za mieszkanie było kilka złotych za to wyposażenie (co załatwia sprawę podatku PCC); ale nic o tym nie było w umowie notarialnej. Tego raczej nikt nie powinien sprawdzać. W protokole proszę wpisać, że stosownie do umowy z dnia (data taka, co akt notarialny) przekazuje Pan także określone składniki majątkowe w postaci: ….

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć plus dziesięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton