Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zgoda sądu rodzinnego na dział spadku

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 01.02.2018

Moja siostra jest całkowicie ubezwłasnowolniona. Jej opiekunem prawnym jest moja mama. Siostra po śmierci taty odziedziczyła ustawowo 1/4 udziału w spadku. Chcemy dokonać działu spadku ze zniesieniem współwłasności na rzecz mamy, a mama chce spłacić siostrę. Poinformowano nas, że zanim skierujemy sprawę do sądu o dział spadku mama musi mieć zgodę sądu rodzinnego na te czynności. Czy to prawda? Czy trzeba wnieść o ustanowienie kuratora dla siostry?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rzeczywiście, na mocy art. 156 w zw. z art. 175 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.io.), opiekun powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą podopiecznego lub jego majątku. Mając na uwadze orzecznictwo, moim zdaniem, zaproponowany przez Panią dział spadku wymaga zgody sądu opiekuńczego, gdyż może mieć istotne znaczenie dla sytuacji majątkowej podopiecznego. Czynność prawna dotycząca majątku osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie, dokonana przez opiekuna bez uzyskania zezwolenia sądu opiekuńczego, jeżeli zezwolenie takie było wymagane w świetle art. 156 w zw. z art. 175 K.r.io., jest nieważna i nie może być konwalidowana.

 

Zatem, przed dokonaniem działu spadku, opiekun siostry powinien skierować do sądu opiekuńczego, czyli sądu rejonowego wydziału rodzinnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania siostry, wniosek o zezwolenie na dokonanie działu spadku. We wniosku należy szczegółowo przedstawić proponowany sposób podziału spadku, czyli należy dokładnie opisać co wchodzi w skład spadku, komu mają przypaść przedmioty należące do spadku, wartość tych przedmiotów spadkowych, wysokość spłaty dla podopiecznego, termin spłaty, sposób w jaki kwota z tytułu spłaty zostanie zabezpieczona. Warto też uzasadnić, dlaczego proponuje Pani taki sposób podziału.

 

Sąd opiekuńczy, rozpoznając wniosek i zezwolenie na dokonanie czynności prawnej, przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem podopiecznego (art. 156 K.r.io. w zw. z art. 178 par. 2 K.r.io.), musi rozpatrzyć, czy planowana czynność prawna, ma na celu ochronę praw podopiecznego, a m.in. szeroko rozumianych jego praw majątkowych (art. 184 par. 1 K.r.io.) oraz czy jest korzystna i celowa dla niego, a także czy odpowiada względom gospodarczym (tak Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 24.02.1995 r., sygn. akt II CRN 155/94).

 

Przed podjęciem decyzji sąd powinien wysłuchać opiekuna oraz samego pupila, jeżeli jego rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości na to pozwala (art. 576 § 1 i 2 Kodeksu postępowania cywilnego – K.p.c.). W tym celu sąd opiekuńczy nakazuje osobiste stawiennictwo podopiecznego, a wypadku małoletnich, którzy nie ukończyli trzynaście lat – ich sprowadzenie do sądu (art. 574 § 1 i 2 K.p.c.). W zależności od treści czynności stanowiącej przedmiot wniosku o udzielenie zezwolenia może okazać się zasadne wysłuchanie również osób bliskich pupila (art. 576 § 1 zd. 2 K.p.c.).

 

Od wniosku w tej sprawie pobiera się stałą opłatę sądową w kwocie 40 zł (art. 23 pkt 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). Dowód dokonania opłaty należy załączyć do wniosku o zezwolenie.

 

Z samym wnioskiem o udzielenie zgody na dział spadku powinna wystąpić Pani mama jako opiekun siostry. Natomiast w postępowaniu o dział spadku siostrę musi reprezentować kurator, wyznaczony przez sąd opiekuńczy na podstawie art. 99 w zw. z art. 155 § 2 K.r.io. Warto więc już we wniosku o zezwolenie zawrzeć wniosek o ustanowienie kuratora dla siostry.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 + 5 =

»Podobne materiały

Umieszczenie osoby chorej psychicznie w domu opieki

Moja ciotka od wielu lat leczy się psychiatrycznie. Zajmuje się nią wuj (jest jej opiekunem prawnym), niestety z uwagi na pracę nie może zapewnić jej całodobowej opieki, której ciotka z pewnością wymaga (ma urojenia, odmawia przyjmowania posiłków i leków, w dodatku jest agresywna). Chciałbym, żeby c

 

Uprawnienia do podejmowania decyzji za chorego syna

Nasz syn ma 37 lat, jest ciężko upośledzony, całkowicie niesamodzielny, wiele razy był operowany. Czeka go kolejny zabieg w narkozie i zapytano nas, czy mamy prawo do podejmowania takiej decyzji (o leczeniu) za syna. Jak uzyskać takie pełnomocnictwo bez ubezwłasnowolniania syna?

 

Zapewnienie opieki matce

Moja matka jest osobą starszą i poważnie chorą. Wymaga całodobowej opieki, której jednak nie mogę zapewnić jej osobiście. Jakiś czas temu zdecydowałyśmy, że najlepszym rozwiązaniem będzie przeprowadzka mamy do prywatnego domu opieki, ale po krótkim czasie mama zaczęła domagać się powrotu do domu. Ni

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »