Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Urlop radcy prawnego

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 04.03.2013

Radca prawny pracuje na pełny etat (40 godzin tygodniowo): częściowo w siedzibie firmy (poniedziałki i środy po 8 godzin), a częściowo poza siedzibą (wtorki, czwartki, piątki, również po 8 godzin). Radca złożył wniosek o udzielenie jednego dnia urlopu (w poniedziałek). Rozumiem, że należy odliczyć jeden dzień z puli przysługujących mu dni urlopu. Czy istnieją podstawy prawne, z których wynika, że należy odliczyć więcej niż jeden dzień urlopu?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65):

 

„Art. 18. 1. Do czasu pracy radcy prawnego zalicza się także czas niezbędny do załatwiania spraw poza lokalem jednostki organizacyjnej, w szczególności w sądach i w innych organach, oraz czas przygotowania się do tych czynności.

 

2. Czas pracy radcy prawnego w lokalu jednostki organizacyjnej nie może być krótszy niż dwie piąte czasu pracy ustalonego w zawartej z radcą prawnym umowie”.

 

Odnosząc powyższe do Pani sytuacji, należy stwierdzić, iż radca prawny zatrudniony na pełnym etacie powinien przepracować 40 godzin tygodniowo: co najmniej 16 godzin w zakładzie pracy i najwyżej 24 godziny poza zakładem pracy.

 

Skoro radca prawny w Pani zakładzie pracy pracuje w poniedziałki i środy po 8 godzin, to należy przyjąć, że we wtorki, czwartki i piątki pracuje po 8 godzin poza zakładem pracy, chyba że pracodawca na dni poza zakładem pracy sporządził dla niego inny rozkład czasu pracy. Dlatego istotne jest, aby radca prawny miał sporządzony rozkład czasu pracy obejmujący wszystkie godziny pracy, także poza zakładem, aby było wiadomo, ile godzin urlopu należy odjąć z puli urlopowej za każdy dzień urlopu.

 

Zasadą jest, że urlopu wypoczynkowego udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu (art. 1542 § 1 Kodeksu pracy). Reguła ta ma zastosowanie także do radcy prawnego zatrudnionego na etacie.

 

Jeśli radca prawny wnosi o udzielenie jednego dnia urlopu w poniedziałek, to z jego puli urlopowej należy odjąć tylko 8 godzin, bo zgodnie z podaną przez Panią informacją w poniedziałki dobowy wymiar czasu pracy radcy prawnego wynosi 8 godzin.

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V plus 3 =

»Podobne materiały

Odmowa udzielenia urlopu wypoczynkowego zaraz po macierzyńskim

Pracuję na umowę o pracę, niebawem kończy się mi urlop macierzyński. Chciałabym wykorzystać urlop wypoczynkowy za ten rok, a później przejść na urlop wychowawczy, ale przełożony odmówił mi urlopu wypoczynkowego w związku z zatrudnieniem osoby na umowę zastępstwa. Czy mogę domagać się urlopu?

 

Zmuszanie pracownika do pójścia na urlop wypoczynkowy

Jestem sekretarką, obecnie zastępuję koleżankę w sekretariacie. Przełożony poinformował mnie, że wybiera się na urlop i chce mnie w tym czasie także wysłać na przymusowy urlop wypoczynkowy. Jak się dowiedziałam, jego sekretarka zawsze przebywa na urlopie wtedy co on – jest u nas takie niepisan

 

Przymusowy urlop

Jestem kierownikiem działu w pewnym przedsiębiorstwie. Mam prawie 50 dni zaległego urlopu. Przełożony chce wysłać mnie na przymusowy urlop (określił termin, w którym mam go wykorzystać – od 15 lutego do 5 kwietnia). Boję się jednak, że przez tak długą nieobecność w pracy nie zdołam wykonać wsz

 

Żądanie odszkodowania od radcy prawnego

Teściowie kilka lat temu podarowali krewnemu nieruchomość. Niedawno złożyli do sądu rejonowego pozew o zasądzenie alimentów od obdarowanego i zwrot darowizny. Wynajęli radcę prawnego, który jednak nie powiadomił ich o otrzymaniu wyroku sądowego, co przedłużyło sprawę, więc teściowie nie mogli wnieść

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »