Mamy 10 605 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 01.03.2013

Planuję powrót do Polski, choć obecnie jestem traktowany jak cudzoziemiec (mam tylko paszport angielski). Chciałbym kupić w Polsce mieszkanie własnościowe, nie będę brał kredytu. Co powinienem wiedzieć o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemca?

Monika Wycykał

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Jaka wynika z opisu, chce Pan zakupić w Polsce mieszkanie. Nie zamierza Pan finansować zakupu kredytem. Mieszkanie ma być samodzielnym lokalem mieszkalnym z księga wieczystą. Nie posiada Pan polskiego paszportu, a jedynie brytyjski, co wskazuje na to, że nie ma Pan obywatelstwa polskiego, w związku z czym traktowany jest Pan jako obcokrajowiec.

 

Kwestie nabywania nieruchomości i mieszkań w Polsce reguluje polska ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

 

Zgodnie z nią cudzoziemcem w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego. Spełnia Pan tę definicję.

 

Jak wskazuje art. 1 ust. 5 tejże ustawy „nabyciem drugiego domu w rozumieniu przepisów ustawy jest nabycie przez cudzoziemca, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1, nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową lub na cele rekreacyjno–wypoczynkowe, która nie będzie stanowić stałego miejsca zamieszkania cudzoziemca. Nie dotyczy to nabycia samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492)”.

 

Dodatkowo z art. 8 wynika zasada, że „nie wymaga uzyskania zezwolenia:


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

1) nabycie samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali;

2) nabycie samodzielnego lokalu użytkowego o przeznaczeniu garażowym lub udziału w takim lokalu, jeżeli jest to związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych nabywcy lub właściciela nieruchomości lub samodzielnego lokalu mieszkalnego”.

 

Samodzielny lokal mieszkalny, a także lokal o innym przeznaczeniu, zwane dalej „lokalami”, mogą stanowić odrębne nieruchomości.

 

Samodzielny lokal mieszkalny w rozumieniu ustawy o własności lokali to wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Przepis ten stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne.

 

Według ustawy o własności lokali:


„Art. 2. 4. Do lokalu mogą przynależeć, jako jego części składowe, pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, a w szczególności: piwnica, strych, komórka, garaż, zwane dalej „pomieszczeniami przynależnymi”.

 

Art. 3. 1. W razie wyodrębnienia własności lokali właścicielowi lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej jako prawo związane z własnością lokali. Nie można żądać zniesienia współwłasności nieruchomości wspólnej, dopóki trwa odrębna własność lokali”.

 

Jak widać, z lokalem (mieszkaniem) związany jest udział w częściach wspólnych budynku oraz udział w gruncie.

 

Jednak nabycie udziału w gruncie związanego z prawem własności lokalu mieszkalnego nie wymaga uzyskania zezwolenia Ministra, gdyż jest to prawo przynależne do lokalu i jest z nim ściśle związane.

 

W przypadku gdy wniosek (dotyczący nabycia nieruchomości przez cudzoziemca) dotyczy lokalu mieszkalnego, należy podać jego położenie, adres, numer księgi wieczystej, jeżeli jest założona dla lokalu, wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, oraz określić nieruchomość wspólną poprzez wskazanie numeru działki gruntu i jej powierzchni. W przypadku gdy lokal nie ma założonej księgi wieczystej, należy podać numer księgi wieczystej prowadzonej dla gruntu, na którym znajduje się lokal.

Niekiedy jednak notariusz sporządzający umowę nabycia mieszkania jest zdania, że powinno być zezwolenie na nabycie nie tyle mieszkania, ile gruntu z nim związanego. Wystarcza wtedy argument, że grunt związany z mieszkaniem nie stanowi odrębnej nieruchomości.

Według MSWiA:

 

„Nabywanie wszelkich lokali mieszkalnych bądź użytkowych przez cudzoziemców będących obywatelami bądź przedsiębiorcami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej nie wymaga uzyskania zezwolenia MSW, bez względu na fakt, czy lokal położony jest w strefie nadgranicznej czy poza obszarem strefy, albowiem lokal mieszkalny w rozumieniu ustawy o własności lokali oraz lokal użytkowy nie stanowią nieruchomości rolnej ani leśnej. Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 2 ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców cudzoziemcy z EOG i Konfederacji Szwajcarskiej mają obecnie obowiązek uzyskać zezwolenie tylko w przypadku nabywania nieruchomości rolnych i leśnych.

 

Uwaga: Przepisy ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców nie mają zastosowania do nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jako ograniczonego prawa rzeczowego. Nabycie tego prawa do lokalu nie wymaga zatem zezwolenia MSW”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa plus osiem =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Nabycie nieruchomości w spadku po cudzoziemcu, który miał kartę stałego pobytu w Polsce

Mój zmarły mąż był obywatelem Indii. Został po nim w Polsce majątek: nieruchomość (współwłasność domu), a także udziały w spółce z o.o. Pomimo że od śmierci męża minęło już kilkanaście lat, postępowanie spadkowe nie zostało jeszcze przeprowadzone. Mąż nie pozostawił testamentu. Chciałabym wreszcie uporządkować te sprawy. W związku z tym mam pytanie: czy w sprawie spadku po moim mężu może rozstrzygać sąd w Polsce, czy powinien to być sąd w Indiach? Na podstawie jakiego prawa powinno nastąpić nabycie spadku? Kto jest spadkobiercą – rodzina męża w Polsce to ja oraz nasz syn. Natomiast rodzina pozostała w Indiach to ojciec męża i brat. Czy rodzina w Indiach ma jakiekolwiek podstawy do dziedziczenia nieruchomości znajdującej się w Polsce? Powinnam dodać, że mąż posiadał kartę stałego pobytu w Polsce, ale nie zmarł w Polsce. Czy jurysdykcja polska odnosi się także do dziedziczenia udziałów w spółce zarejestrowanej w Polsce?

Zakup nieruchomości przez cudzoziemca (obywatela USA) w Polsce

Jestem obywatelem USA i mam pytanie o zakup nieruchomości przez cudzoziemca. Niestety nie mogę w tej chwili przybyć do Polski, a chciałbym szybko dokonać zakupu nieruchomości i, jeśli to możliwe, uniknąć opłaty podatku. Właścicielka nieruchomości jest starszą panią, która jest babcią mojej bliskiej znajomej. Czy jest szansa, że dokonamy zapłaty starszej pani za posiadłość, a ona zrzeknie się domu na wnuczkę? Wydaje mi się, że jest to bliższa rodzina i wnuczka nie powinna płacić podatku. Jak ponadto kupić nieruchomość „na odległość”? Czy muszę wynająć pełnomocnika? Gdzie kogoś takiego znaleźć (nieruchomość położona jest w regionie małopolskim)? Proszę też podać wartość podatku do zapłacenia po zakupie nieruchomości.

Karta pobytu dla Ukraińca

Jestem obywatelem Ukrainy. Posiadam Kartę Polaka. Chciałbym otrzymać kartę stałego pobytu, a następnie obywatelstwo polskie. Jak powinienem po kolei postępować? Na Ukrainie prowadzę działalność gospodarczą. Słyszałem, że muszę w Polsce kupić mieszkanie i mieć meldunek. Czy to prawda?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »