Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wymiar urlopu dla nauczyciela zatrudnionego w placówce nieferyjnej

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 25.02.2015

Nauczyciel jest zatrudniony w placówce nieferyjnej na 19/25 etatu. Według organizacji pracy pracuje codziennie po 3,8 godziny. Ile dni urlopu należy udzielić temu nauczycielowi?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 64 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela nauczycielowi zatrudnionemu w szkołach nieferyjnych przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopowym.

 

Wymiar urlopu dla nauczycieli placówek nieferyjnych jest stały i wynosi 35 dni roboczych w danym roku. Udzielany jest zgodnie z planem urlopowym.

 

Na podstawie art. 91c ust. 1 „w zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy, nieuregulowanych przepisami ustawy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy”. Zgodnie z art. 1542 Kodeksu pracy „urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu”.

 

Urlop pracownika placówki nieferyjnej rozlicza się w godzinach, zakładając, ze dobowa norma czasu pracy wynosi 8 godzin. Wobec tego jeden dzień urlopowy także wynosi 8 godzin. Wymiar urlopu nauczyciela pełnoetatowego daje w sumie 280 godzin urlopu (35 dni x 8 godzin).

 

Urlop wypoczynkowy jest udzielany w wymiarze tylu godzin, ile w danym dniu pracownik powinien przepracować zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

 

Zgodnie z art. 154 § 2 Kodeksu pracy „wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu przysługującego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy; niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia”.

 

W konsekwencji pełny wymiar urlopu nauczyciela w placówce nieferyjnej, to jest 35 dni urlopu, należy pomnożyć przez rozmiar zatrudnienia i wynik zaokrąglić do pełnego dnia. Tak więc 35 dni, mnożąc przez 19/25, wynosi 26,6 dnia, czyli 27 dni urlopu.

 

Jeden dzień urlopu nauczyciela wynosi 8 godzin, ponieważ zgodnie z art. 42 ust. 1 i 42c ustawy Karta Nauczyciela nauczyciela obowiązuje 40-godzinna tygodniowa norma czasu pracy i pięciodniowy tydzień pracy. Wobec tego przeliczenie urlopu na godziny wynosi: 27 razy 8, czyli 216 godzin.

 

Uwzględniając fakt, że nauczyciela w placówce nieferyjnej zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązuje tygodniowy czas pracy wynoszący 40 godzin, 19/25 etatu wynosi 30,4 godzin tygodniowo. Tak obliczony wymiar czasu pracy powinien być objęty rozkładem czasu pracy ustalonym przez pracodawcę.

 

Należy przy tym zauważyć, że nie chodzi tu o godziny dydaktyczne. Strony stosunku pracy musza ustalić, w jakich dniach tygodnia ma być realizowany stosunek pracy zawarty w wymiarze 19/25 etatu, z określeniem pełnego wymiaru czasu pracy przypadającego na dany dzień pracy, zgodnie z treścią zawartej umowy.

 

Stosownie do tego rozkładu czasu pracy udziela się pracownikowi urlopu wypoczynkowego w wymiarze tylu godzin, ile do przepracowania na dany dzień pracy przypada, bez względu na liczbę godzin dydaktycznych (nauczyciel z pytania pracuje 3,8 godzin dydaktycznych dziennie, co daje 19 godzin w tygodniu, a więc w pozostałe 11,4 godzin to praca, którą wykonuje w domu, ale które wlicza się do jego czasu pracy). Gdyby przyjąć, że nauczyciel zatrudniony na 19/25 etatu pracuje przez wszystkie godziny wchodzące w jego wymiar czasu pracy przez 5 dni w tygodniu, to przyjąć należy, ze pracuje codziennie przez 6 godzin i na tyle godzin dziennie należy mu udzielić urlopu.

 

Na ma możliwości rozliczania urlopu wedle liczby godzin dydaktycznych, gdyż taki sposób postępowania skutkowałby powstaniem niczym nieuzasadnionych różnic w uprawnieniach urlopowych nauczycieli zatrudnionych w tej samej wielkości etatu, wobec dopuszczalnych przez Kartę Nauczyciela odstępstw od typowego wymiaru godzin dydaktycznych. Takie różnicowanie uprawnień urlopowych jest niedopuszczalne w świetle zasady równego traktowania w zatrudnieniu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 + IX =

»Podobne materiały

Przedłużające się postępowanie rozwodowe

Wystąpiłem o rozwód bez orzekania o winie z powodu trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Zależało mi na tym, żeby rozwieść się jak najszybciej, tymczasem postępowanie trwa już od półtora roku! W tym czasie dwukrotnie zmieniał się sędzia, świadkowie byli przesłuchiwani po kilka razy. Czy taki czas

 

Wypowiedzenie najmu przy współwłasności

Znalazłem w internecie taką opinię: „[...] Co do zasady, wypowiedzenie umowy najmu najemcy lokalu znajdującego się w nieruchomości wspólnej, nie będzie mogło być potraktowane jako czynność zachowawcza, którą może podjąć każdy ze współwłaścicieli. Co do zasady czynność taka będzie należała

 

Określenie wartości dożywotniego użytkowania

Kilka lat temu w zamian za dożywotnią służebność mieszkania przekazałam synowi w ramach darowizny mieszkanie. Teraz on chciałby je sprzedać. Jak określić wartość dożywotniego użytkowania? Czy zapłacę od tej kwoty podatek?

 

Jak rozpocząć działalność gospodarcza polegającą na handlu częściami samochodowymi?

Chciałbym rozpocząć handel częściami samochodowymi. W związku z tym chciałbym spytać, jak rozpocząć działalność gospodarcza? Jaki rodzaj działalności powinienem zarejestrować w Polsce i jakie płacić podatki. Czy mogę rozmontowywać samochody kompletne (sprowadzone z Anglii), a jeśli tak, czy muszę zd

 

Darowizna gotówki od rodziców - jaki dokument złożyć do urzędu?

Niedawno otrzymałem darowiznę gotówki od rodziców w wysokości 30 tys. zł. Wiem, że nie przysługuje mi w takim wypadku całkowite zwolnienie z podatku. Czy mogę jednak zapłacić podatek tylko od kwoty powyżej 19 274 zł? Jaki dokument złożyć do urzędu? Czy konieczny będzie czynny żal?

 

Nowy regulamin rozliczania kosztów ciepła w wspólnocie mieszkaniowej

Zebranie wspólnoty mieszkaniowej przegłosowało (w drodze indywidualnego zbierania głosów) uchwałę w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu indywidualnego rozliczenia kosztów ciepła zużytego na potrzeby centralnego ogrzewania (c.o.) i podgrzania wody tzw. ciepłej wody użytkowej. W treści uchwały zapisan

 

Wynajem mieszkania osobie niepełnoletniej

Na moje ogłoszenie wynajmu mieszkania odpowiedziała matka, która chce to mieszkanie nająć dla niepełnoletniej córki. Owa córka jest niepełnoletnia, ukończyła 15 lat, ale nie ma jeszcze 18 lat (nie ma jeszcze nawet 16 lat). Zaczęła liceum i to mieszkanie jej odpowiada, ponieważ leży ono bliżej szkoły

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »