.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Wymiar urlopu dla nauczyciela zatrudnionego w placówce nieferyjnej

Nauczyciel jest zatrudniony w placówce nieferyjnej na 19/25 etatu. Według organizacji pracy pracuje codziennie po 3,8 godziny. Ile dni urlopu należy udzielić temu nauczycielowi?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Wymiar urlopu dla nauczyciela zatrudnionego w placówce nieferyjnej

Wymiar urlopu jaki przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu w szkołach nieferyjnych

Zgodnie z art. 64 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela nauczycielowi zatrudnionemu w szkołach nieferyjnych przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopowym.

 

Wymiar urlopu dla nauczycieli placówek nieferyjnych jest stały i wynosi 35 dni roboczych w danym roku. Udzielany jest zgodnie z planem urlopowym.

 

Na podstawie art. 91c ust. 1 „w zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy, nieuregulowanych przepisami ustawy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy”. Zgodnie z art. 1542 Kodeksu pracy „urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu”.

Jak rozlicza się urlop pracownika placówki nieferyjnej?

Urlop pracownika placówki nieferyjnej rozlicza się w godzinach, zakładając, ze dobowa norma czasu pracy wynosi 8 godzin. Wobec tego jeden dzień urlopowy także wynosi 8 godzin. Wymiar urlopu nauczyciela pełnoetatowego daje w sumie 280 godzin urlopu (35 dni x 8 godzin).

 

Urlop wypoczynkowy jest udzielany w wymiarze tylu godzin, ile w danym dniu pracownik powinien przepracować zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

 

Zgodnie z art. 154 § 2 Kodeksu pracy „wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu przysługującego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy; niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia”.

Pełny wymiar urlopu nauczyciela w placówce nieferyjnej

W konsekwencji pełny wymiar urlopu nauczyciela w placówce nieferyjnej, to jest 35 dni urlopu, należy pomnożyć przez rozmiar zatrudnienia i wynik zaokrąglić do pełnego dnia. Tak więc 35 dni, mnożąc przez 19/25, wynosi 26,6 dnia, czyli 27 dni urlopu.

 

Jeden dzień urlopu nauczyciela wynosi 8 godzin, ponieważ zgodnie z art. 42 ust. 1 i 42c ustawy Karta Nauczyciela nauczyciela obowiązuje 40-godzinna tygodniowa norma czasu pracy i pięciodniowy tydzień pracy. Wobec tego przeliczenie urlopu na godziny wynosi: 27 razy 8, czyli 216 godzin.

 

Uwzględniając fakt, że nauczyciela w placówce nieferyjnej zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązuje tygodniowy czas pracy wynoszący 40 godzin, 19/25 etatu wynosi 30,4 godzin tygodniowo. Tak obliczony wymiar czasu pracy powinien być objęty rozkładem czasu pracy ustalonym przez pracodawcę.

 

Należy przy tym zauważyć, że nie chodzi tu o godziny dydaktyczne. Strony stosunku pracy musza ustalić, w jakich dniach tygodnia ma być realizowany stosunek pracy zawarty w wymiarze 19/25 etatu, z określeniem pełnego wymiaru czasu pracy przypadającego na dany dzień pracy, zgodnie z treścią zawartej umowy.

 

Stosownie do tego rozkładu czasu pracy udziela się pracownikowi urlopu wypoczynkowego w wymiarze tylu godzin, ile do przepracowania na dany dzień pracy przypada, bez względu na liczbę godzin dydaktycznych (nauczyciel z pytania pracuje 3,8 godzin dydaktycznych dziennie, co daje 19 godzin w tygodniu, a więc w pozostałe 11,4 godzin to praca, którą wykonuje w domu, ale które wlicza się do jego czasu pracy). Gdyby przyjąć, że nauczyciel zatrudniony na 19/25 etatu pracuje przez wszystkie godziny wchodzące w jego wymiar czasu pracy przez 5 dni w tygodniu, to przyjąć należy, ze pracuje codziennie przez 6 godzin i na tyle godzin dziennie należy mu udzielić urlopu.

 

Na ma możliwości rozliczania urlopu wedle liczby godzin dydaktycznych, gdyż taki sposób postępowania skutkowałby powstaniem niczym nieuzasadnionych różnic w uprawnieniach urlopowych nauczycieli zatrudnionych w tej samej wielkości etatu, wobec dopuszczalnych przez Kartę Nauczyciela odstępstw od typowego wymiaru godzin dydaktycznych. Takie różnicowanie uprawnień urlopowych jest niedopuszczalne w świetle zasady równego traktowania w zatrudnieniu.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik-Rosuł

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć - I =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu