Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wykonanie darowizny dla partnera

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 13.11.2015

Chciałabym darować swojemu partnerowi, który ze mną mieszka, część mego domu. Mam tylko obawy, co stanie się, gdyby on np. umarł (ma 69 lat) i o tę część domu upomniałaby się jego rodzina. Dzieci on nie ma, ale jest rodzeństwo, siostrzeńcy i ich dzieci. A gdybym pierwsza umarła ja, to czy mój syn musiałby ich spłacać? Czy jest możliwość sporządzenia aktu notarialnego w taki sposób, by jego rodzina w przyszłości o nic się nie upominała, aby to było tylko dla niego?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W Pani sprawie wskazać należy na umowę darowizny oraz testament jako te instytucje prawne, które najbardziej będą chroniły interesy Pani i Pani najbliższych.

 

Co się tyczy umowy darowizny, wskazać należy, iż zgodnie z art. 888 Kodeksu cywilnego (dalej – K.c.) „przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku”.

 

Darowiznę wyróżnia wśród innych czynności prawnych to, że ma ona na celu nieodpłatne przysporzenie obdarowanemu korzyści (wzbogacenie obdarowanego) kosztem majątku darczyńcy.

 

Umowę darowiznę można odwołać z powodu rażącej niewdzięczności. Darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności (§ 1 art. 898 K.c.).

 

W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że przez pojęcie rażącej niewdzięczności należy rozumieć tylko takie czynności obdarowanego (działania lub zaniechania), które są skierowane przeciwko darczyńcy z zamiarem nieprzyjaznym. Chodzi tu przede wszystkim o popełnienie przestępstwa przeciwko darczyńcy (zarówno przeciwko życiu, zdrowiu i czci, jak i przeciwko mieniu) oraz o naruszenie przez obdarowanego obowiązków wynikających ze stosunków osobistych łączących go z darczyńcą (np. odmowa udzielenia pomocy w czasie choroby mimo oczywistej możliwości).

 

Dodatkowo na darowanej nieruchomości (lub na jej części) darczyńca może ustanowić służebność dożywotniego mieszkania na swoją rzecz. Polega ona na obciążeniu konkretnej nieruchomości (gruntu, budynku lub lokalu) na rzecz darczyńcy prawem, którego treść polega bądź na tym, że może on korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań, bądź też na tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu względem osoby uprawnionej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu prawa własności danej nieruchomości.

 

Reasumując, może Pani przekazać na rzecz swojego partnera część mieszkania w drodze umowy darowizny z zastrzeżeniem bądź też nie dożywotniej służebności mieszkania na swoją rzecz lub na rzecz osoby bliskiej Pani. Umowa taka będzie chronić Panią lub też Pani syna przed wypłatą zachowku dla spadkobierców Pani partnera w razie jego ewentualnej śmierci. Do zachowku uprawnieni są bowiem na podstawie art. 993 Kodeksu cywilnego jedynie zstępni (dzieci, wnuki) zmarłego, jego małżonek lub rodzice. Skoro Pani partner nie ma dzieci, żony ani rodziców, to ani jego rodzeństwo, ani żadni siostrzeńcy nie będą mieli żadnego prawa do przekazanej mu przez Panią część nieruchomości i nie będzie trzeba ich w żaden sposób spłacać.

 

Umowę darowizny spisze Pani u każdego notariusza w formie aktu notarialnego. Nie są wymagane żadne szczególne zapisy w tej umowie bowiem sama umowa jako całość chroni Panią i Pani syna przed jakąkolwiek spłatą na rzecz rodziny Pani partnera. Plusem umowy darowizny jest również to, że od razu przenosi własności darowanej części nieruchomości na obdarowanego.

 

Może Pani również rozważyć kwestię testamentu, czyli przekazania swojemu partnerowi w testamencie udziału w nieruchomości. W tym wypadku jednak Pani partner nabyłby zapisany udział w nieruchomości dopiero po Pani śmierci. W tej sytuacji również ani rodzeństwo Pani partnera, ani ich dzieci nie mogliby niczego od Pani partnera żądać.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy + IV =

»Podobne materiały

Jak zrzec się udziału w nieruchomości

Moja mama otrzymała od swojej mamy darowiznę zapisaną w akcie notarialnym z 1979 roku. Darowizna dotyczy 1/3 własności domu, stodoły i stajni. Pozostałe części należą do dwóch sióstr mojej mamy. Te dwie siostry zamieszkują i użytkują tę nieruchomość. Moja mama wyprowadziła i wymeldowała się z tego d

 

Darowizna dla osoby niespokrewnionej

Mieszkamy w budynku należącym do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, mamy możliwość wykupu mieszkania. Niedawno sąsiad zaproponował nam, że możemy wykupić jego lokal (on nie ma na to pieniędzy). Oczywiście sąsiad miałby do śmierci mieszkać w swoim mieszkaniu. Czy możliwe jest przekazanie mieszkania w f

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »