Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Areszt elektroniczny

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 05.06.2013

W załączniku przesyłam skan wyroku. Nie zostały wykonane zasądzone prace społeczne oraz niezapłacona została grzywna (tylko jej połowa). W związku z tym mój mąż trafił do aresztu. Złożył wniosek o dozór elektroniczny, który wpłynął do sądu ponad 3 tygodnie temu. Wszystkie pomiary i opinie zostały zebrane, ale część z nich jeszcze nie została dostarczona do sądu. Czy po rozpatrzeniu wniosku sąd zarządzi rozprawę? Czy mąż będzie mógł w niej uczestniczyć, skoro przebywa w areszcie? Mąż ma stałą pracę, ale jeśli sprawa będzie się tak przedłużać, to pewnie ją straci. Czy wynajęcie adwokata coś pomoże w tej sprawie? Mąż nie był do tej pory karany, ma dobrą opinię.

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Ustosunkowując się do zadanego przez Panią pytania dotyczącego kary aresztu w systemie dozoru elektronicznego, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

 

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowić będą przepisy Kodeku karnego (K.k.) oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego.

 

Nadzór nad legalnością i prawidłowością wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego sprawuje sędzia penitencjarny.

 

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (dalej – ustawa):

 

„1. W czasie odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego skazany ma obowiązek określonego zachowania się, w szczególności:

 

1) pozostawania we wskazanym przez sąd penitencjarny miejscu w wyznaczonym czasie, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej;

 

2) udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego i wykonywania nałożonych na niego obowiązków, a zwłaszcza kontaktowania się z sądowym kuratorem zawodowym oraz umożliwienia mu wejścia do mieszkania, w którym zainstalowano stacjonarne urządzenie monitorujące;


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

3) noszenia nadajnika;

 

4) dbania o powierzone mu elektroniczne urządzenie rejestrujące i nadajnik, a zwłaszcza ich ochrony przed utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem lub uczynieniem niezdatnymi do użytku;

 

5) poddania się czynnościom kontrolnym upoważnionego podmiotu dozorującego mającym na celu sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania elektronicznego urządzenia rejestrującego oraz nadajnika;

 

6) w przypadku zainstalowania stacjonarnego urządzenia monitorującego – odbierania połączeń telefonicznych przychodzących do tego urządzenia;

 

7) (uchylony)”.

 

Istotny z punktu widzenia interesu Pani męża jest art. 21 ustawy, zgodnie z którym: „w przypadkach szczególnie ważnych dla skazanego, uzasadnionych warunkami zdrowotnymi, rodzinnymi lub osobistymi, sądowy kurator zawodowy może zezwolić skazanemu na oddalenie się poza miejsce, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1, na okres nieprzekraczający jednorazowo 7 dni, w miarę potrzeby, w asyście osoby najbliższej lub osoby godnej zaufania”.

 

„Jeżeli po udzieleniu zezwolenia na oddalenie się, o którym mowa w art. 21, wystąpią nowe okoliczności uzasadniające przekonanie, że skazany w czasie tego oddalenia nie będzie przestrzegał porządku prawnego, sądowy kurator zawodowy niezwłocznie podejmuje decyzję o jego cofnięciu” (art. 22 ustawy).

 

„Decyzje, o których mowa w art. 21 i 22 ustawy, sądowy kurator zawodowy niezwłocznie przekazuje sędziemu penitencjarnemu” (art. 22a ustawy).

 

Obecnie należy zatem wystąpić do sądowego kuratora sądowego z wnioskiem o zezwolenie na opuszczenia miejsca odbywania kary. Wniosek taki należy usprawiedliwić wezwaniem do sądu. Do wniosku należy dołączyć kserokopię wezwania, na którym widnieje termin osobistego stawiennictwa i godzina, a także siedziba sądu.

 

Wyraźnie podkreślić bowiem należy, że na podstawie art. 374 § 1 Kodeksu postępowania karnego: „obecność oskarżonego na rozprawie głównej jest obowiązkowa, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej”.

 

W pierwszej kolejności wskazać należy, że wyznaczenie posiedzenia sądu penitencjarnego w celu rozpoznania wniosku o dozór elektroniczny jest niezależne od ustalonego uprzednio harmonogramu widzeń. Sąd penitencjarny winien wyznaczyć posiedzenie niezwłocznie, jak tylko będzie dysponował kompletem dokumentów. Obecnie z treści Pani pytania wynika, że sąd takim zbiorem dokumentów nie dysponuje. Nie można zatem, nie mając pełnej dokumentacji, prawidłowo rozpoznać wniosku Pani męża. Udzielenie teraz pełnomocnictwa adwokatowi w mojej ocenie nic nie zmieni, albowiem nie przyspieszy on pracy sądu. Na razie nie pozostaje zatem nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość.

 

Z treści Pani pytania wynika, że spełnione są przesłanki zastosowania dozoru elektronicznego. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy: „sąd penitencjarny może udzielić skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki:

 

1) wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku, a nie zachodzą warunki przewidziane w art. 64 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), zwanej dalej »Kodeksem karnym«;

 

2) jest to wystarczające dla osiągnięcia celów kary;

 

3) skazany posiada określone miejsce stałego pobytu;

 

4) osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły zgodę, o której mowa w art. 11;

 

5) odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie możliwości techniczno-organizacyjne związane z wykonywaniem dozoru przez podmiot prowadzący centralę monitorowania i upoważniony podmiot dozorujący oraz warunki mieszkaniowe skazanego, zwane dalej »warunkami technicznymi«”.

 

Rozpoczęcie odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego następuje w dniu, w którym uruchomiono środki techniczne niezbędne do wykonywania tej kary w tym systemie.

 

Nadto wskazać należy także na możliwość równoległego wystąpienia z wnioskiem o zarządzenie przerwy w odbywaniu zastępczej kary pozbawienia wolności (aresztu). Sąd penitencjarny może udzielić przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, jeżeli przemawiają za tym ważne względy rodzinne lub osobiste. Wniosek o udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności może złożyć również dyrektor zakładu karnego. W posiedzeniu w przedmiocie odroczenia lub przerwy ma prawo wziąć udział prokurator, skazany oraz jego obrońca, a także sądowy kurator zawodowy lub dyrektor zakładu karnego, jeżeli składali wniosek o wydanie postanowienia. Z treści Pani pytania wynika, że stan faktyczny przemawia za próbą podjęcia także takiej próby. Od wniosku o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności opłata sądowa wynosi 60 zł.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX - III =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Dozór elektroniczny dla więźnia – niedopełnienie formalności

Mój tata został skazany za jazdę na rowerze po alkoholu. Będąc w zakładzie karnym, dostał możliwość skorzystania z dozoru elektronicznego (opaska). Został wypuszczony do domu i miał otrzymać opaskę. Dwa dni później jednak zadzwoniono, że tata nie dopełnił formalności i ma wróci

Odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego

Odbywam karę w systemie dozoru elektronicznego. Pracuję na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Ponieważ pracuję siedem dni w tygodniu, chciałbym starać się o wcześniejsze usunięcie nadajnika albo wydłużenie czasu pobytu poza miejscem stałego zamieszkania. Czy to możliwe

Próba odwleczenia zasądzonej kary za posiadanie narkotyków

Miałem zawieszony wyrok za posiadanie narkotyków. Teraz znów przyłapano mnie na tym samym, kolejną karą jest odwieszenie wyroku, odwołanie nie przyniosło skutku. Jak mogę odwlec tę karę, a najlepiej w ogóle jej nie odbyć? Czy mogę (jak?) starać się o dozór elektroniczny?
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »