.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Czy można zasądzoną karę rozłożyć na raty?

• Autor: Marta Wawrzyniak

Otrzymałem po roku od ogłoszenia wyroku - „Odpis Wyroku w sprawie karnej”. Zostałem ukarany karą na okres próby 1,5 roku i karą grzywny: 140 stawek po 70 zł oraz koszty sądowe: 5200 zł, w tym 2260 tytułem wymierzonych kar. Czyli łączna zasądzona kara finansowa do zapłacenia to 9800 zł plus 5200 zł = 15 000 zł? Kiedy sąd wzywa do zapłaty tak wysokiej zasądzonej kary, za 2 dni mija termin 14 dni od otrzymania odpis wyroku? Czy mogę tak duża karę rozłożyć na raty?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Czy można zasądzoną karę rozłożyć na raty?

Otrzymanie wyroku w sprawie wysokiej kary finansowej

Z opisu Pana sprawy wynika, że otrzymany wyrok nie jest nadal prawomocny. Jeśli dobrze rozumiem, ma Pan jeszcze dwa dni na ewentualne wniesienie apelacji. W takiej sytuacji nie jest Pan jeszcze zobowiązany do zapłaty jakichkolwiek kwot. Po uprawomocnieniu się wyroku powinien Pan otrzymać wezwanie do uiszczenia grzywny. Sąd wysyła pisma do osób skazanych na karę grzywny przesyłką poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, wzywając do dobrowolnej zapłaty w terminie 30 dni (zgodnie z art. 44 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego). W wezwaniu powinna zostać wyliczona konkretna kwota, którą należy uiścić oraz właściwy numer rachunku bankowego sądu.

Wniosek o rozłożenie kary i kosztów na raty

Po otrzymaniu niniejszego wezwania będzie mógł Pan złożyć wniosek o rozłożenie zasadzonej grzywny i kosztów sądowych na raty. Zgodnie z treścią art. 49 Kodeksu karnego wykonawczego:

 

„§ 1. Jeżeli natychmiastowe wykonanie grzywny pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki sąd może rozłożyć grzywnę na raty na czas nieprzekraczający 1 roku, licząc od dnia wydania pierwszego postanowienia w tym zakresie.

§ 2. W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie, a zwłaszcza wówczas, gdy wysokość grzywny jest znaczna, można rozłożyć grzywnę na raty na okres do 3 lat”.

Uzasadnienie potrzeby rozłożenia kary na raty

Wobec powyższego przed upływem terminu zapłaty wskazanym w sądowym wezwaniu powinien Pan złożyć wniosek o rozłożenie grzywny na konkretną ilość rat (np. na 30 miesięcznych rat po 500 zł płatnych do 10. dnia każdego miesiąca). Sąd ocenia każdy wniosek indywidualnie i ewentualna zgoda na Pana propozycję zależy od uzasadnienia opisującego Pana sytuację życiową. Pismo powinno przekonać sąd, iż nie jest Pan w stanie zapłacić jednorazowo tak dużej kwoty. Może Pan powołać się na takie okoliczności jak utrata pracy, niskie dochody, brak oszczędności, zły stan zdrowia uniemożliwiający zarobkowanie, wiek lub trudna sytuacja w rodzinie. Okoliczności, na które się Pan powołuje powinny zostać szczegółowo opisane, a najlepiej uprawdopodobnione załączonymi do wniosku dokumentami (np. zaświadczenie o zarobkach, pobieraniu zasiłku, dokumentacja medyczna). Doradzałabym również przedstawienie sądowi konkretnych kwot, którymi Pan dysponuje każdego miesiąca, niezbędnych wydatków oraz pozostającej kwoty, która będzie mogła zostać przeznaczona na spłatę ewentualnych rat. Jeżeli w piśmie zobrazuje Pan sądowi swoją sytuację majątkową oraz zaproponuje kwotę, którą realnie będzie Pan w stanie zapłacić każdego miesiąca, sąd powinien przychylić się do wniosku. Na postanowienie w przedmiocie rozłożenia grzywny na raty przysługuje zażalenie. W przypadku definitywnej odmowy, grzywnę należy uiścić w całości, gdyż w przeciwnym razie sąd będzie domagał się jej ściągnięcia w drodze egzekucji.

Przelanie pierwszej raty

Sądem, do którego należy skierować wniosek jest ten, który wydał wyrok w I instancji. Wniosek nie podlega opłacie. Warto jednak przed złożeniem wniosku wpłacić na konto sądu pierwszą z zaproponowanych rat, aby pokazać gotowość ich opłacania. Potwierdzenie przedmiotowego przelewu powinien załączyć Pan do wniosku, aby wzmocnić swoją argumentację.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Wawrzyniak

Adwokat. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz International Baccalaureate Diploma Programme. Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku. Praktykujący prawnik od 2013 r. Specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego i odszkodowawczych. Reprezentuje Klientów przed sądami, organami ścigania oraz organami administracji publicznej.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden + 10 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu