Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Olej do celów opałowych używany w agregacie a podatek akcyzowy

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 27.03.2016

Dwa lata temu kupiłem paliwo opałowe z zastosowaniem obniżonej stawki podatku akcyzowego. Upewniłem się u sprzedawcy, że na agregat też może brać olej opałowy (nie można do pojazdów). Urząd celny stwierdził, że na agregat nie przysługuje mi obniżona stawka podatku i nakazał dopłacić brakującą sumę. Czy sprzedawca jest zobowiązany do zweryfikowania danych na oświadczeniu oraz wylegitymowania kupującego? Bo przecież powinien mi odmówić sprzedaży oleju na agregat lub zastosować wyższą stawkę podatku. Czy to ja mam ponosić koszty niekompetencji sprzedawcy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

To Pan, a nie sprzedawca złożył oświadczenie, że nabywany wyrób przeznaczy do celów opałowych. Moim zdaniem obowiązkiem sprzedawcy nie jest weryfikacja, czy Pana agregat jest urządzeniem, które zużyje prąd do celów opałowych. Jest bowiem moim zdaniem nawet możliwość zużycia oleju opałowego w agregacie prądotwórczym na cele opałowe, np. wtedy gdy taki agregat obsługuje wyłącznie instalację grzewczą elektryczną. Istnieją wyroki, które nie akceptują powyższego stanowiska, np. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 26 lutego 2010 r. (sygn. akt I SA/Go 22/10), w którym sąd uznaje, że „agregat prądotwórczy nie jest urządzeniem grzewczym. Zużyciem oleju na cele grzewcze będzie zużycie go w urządzeniu bezpośrednio przetwarzającym energię uzyskaną w wyniku spalania oleju opałowego na energię cieplną. Olej opałowy wykorzystywany w pracy agregatu prądotwórczego powinien być zatem zakwalifikowany jako zużyty niezgodnie z jego przeznaczeniem”.

 

Co do opodatkowania. Przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również użycie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie albo określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich użycie było niezgodne z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy. Koresponduje powyższe (czyli art. 8 ust. 2 pkt 1 lit. a) z treścią art. 13 ust. 1 z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, który stanowi, że podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą.

 

Innymi słowy użycie oleju opałowego niezgodnie z przeznaczeniem będzie powodowało powstanie obowiązku podatkowego po stronie zużywającego nabywcy. Wtedy moim zdaniem powstanie dwukrotnie obowiązek podatkowy i zarówno sprzedawca jak i nabywca uzyskają status podatnika. Jednak mamy do czynienia z podatkiem jednofazowym, więc co do zasady gdy którykolwiek z tych dwóch podmiotów dokona zapłaty akcyzy, zobowiązanie do zapłaty akcyzy wygaśnie. Na problem ten są jednak różne poglądy. Niemniej jednak organy wskazują tak od lat, np. Urząd Celny II w Łodzi w 2006 r. (sygn. akt 362000-RPA-9105-1/2006/PK) wskazał, że „(…) na podmiotach, które nabyły wyroby akcyzowe zawierające już w cenie kwotę akcyzy, naliczonej i zapłaconej np. przez producenta, nie będzie co do zasady ciążyć obowiązek związany z rozliczeniem akcyzy, czy obowiązek rejestracji dla celów podatku akcyzowego (zgodnie z zasadą jednofazowości podatku akcyzowego). Tym niemniej, w sytuacji gdy przedmiotem obrotu przez podmiot są wyroby akcyzowe objęte obniżoną stawką podatku akcyzowego pod pewnymi warunkami, zachowanie odmienne niż wskazane w przepisie (np. zużycie wyrobów dla celów innych niż wskazane) powoduje to, że podmiot nabywający wyroby akcyzowe opodatkowane niższą stawką akcyzy staje przed obowiązkiem zapłaty akcyzy w związku z tym, iż zadeklarowany przez niego sposób wykorzystania nabytych wyrobów nie miał w rzeczywistości miejsca”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II plus 10 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki