.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Zakaz opuszczania Polski

Mam zakaz opuszczania kraju. Chciałem wyjechać na kilka dni za granicę, stawiając się w terminie na kolejny dozór. Czy w np. Niemczech podczas wycieczki mogę zostać zatrzymany? Czy policja w UE wie o moim zakazie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zakaz opuszczania Polski

Zastosowanie w charakterze środka zapobiegawczego zakazu opuszczania przez oskarżonego kraju

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania karnego zwanego dalej K.p.k.

 

Zgodnie z art. 277 § 1 K.p.k. „w razie uzasadnionej obawy ucieczki można zastosować w charakterze środka zapobiegawczego zakaz opuszczania przez oskarżonego kraju, który może być połączony z zatrzymaniem mu paszportu lub innego dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy albo z zakazem wydania takiego dokumentu. Do czasu wydania postanowienia w przedmiocie, o którym mowa powyżej, organ prowadzący postępowanie może zatrzymać dokument, jednakże na czas nie dłuższy niż 7 dni”.

 

Warunkiem koniecznym zastosowania środka zapobiegawczego w postaci zakazu opuszczenia kraju jest wykazania tzw. uzasadnionej obawy ucieczki. Jak wskazuje się w literaturze, „środek ten ma przeciwdziałać wyjazdowi oskarżonego za granicę. Może on spełniać ważną rolę w ograniczeniu stosowania tymczasowego aresztowania, umożliwia bowiem pozostawanie oskarżonego w kraju, zapobiegając utrudnianiu postępowania karnego przez ucieczkę za granicę; w zasadzie bez stosowania tymczasowego aresztowania można zabezpieczyć stawiennictwo oskarżonego przed organem procesowym” (B. Czechowicz: Zakaz opuszczania kraju…, Pal. 1996, nr 11–12, s. 30).

Zakaz opuszczania kraju a przemieszczanie się w strefie Schengen

W chwili obecnej, jeżeli zostanie Pan zatrzymany na terytorium RFN, czy innego kraju, a posiada Pan dokument, może Pan nie być zatrzymany ani aresztowany. Powyższe jest wypowiedziane jednak w trybie przypuszczającym, albowiem w ramach strefy Schengen policja wymienia się tego rodzaju informacjami. O tym, czy zostanie Pan zatrzymany decyduje wyłącznie rozwiązanie systemowe w danym Państwie, a także które dane kontrolujący Pana funkcjonariusz policji (choćby w ramach rutynowej kontroli) zechce sprawdzić w systemie informatycznym SIS. Powyższe, jak sam Pan widzi, jest zatem uzależnione w znacznej mierze od człowieka. Nie sposób zatem wskazać jednoznacznej opinii.

 

Podobny pogląd został wyrażony przez Sąd Apelacyjny w Katowicach w postanowieniu z dnia 2 kwietnia 2008 r., sygn. akt II AKz 238/08, w którego tezie wskazano, iż „brak kontroli granicznej nie jest równoznaczny z wolnością opuszczenia przez oskarżonego wbrew ciążącemu na nim zakazowi opuszczania kraju. Naruszenie tego zakazu zawsze może zrodzić dla oskarżonego ujemne skutki i to zarówno w postaci zamiany stosowanego środka na surowszy, jak i poprzez konieczność zastosowania i poszukiwania go za pośrednictwem ENA połączonego z zastosowaniem tymczasowego aresztowania”.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Marek Gola

Radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zdał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym materialnym i procesowym, bliskie jest mu też prawo pracy, prawo rodzinne oraz prawo handlowe. Udzielił już ponad 2000 porad prawnych, pomagając osobom pokrzywdzonym przez nieuczciwych pracodawców, a także tym, w których życie (nie zawsze słusznie) wtargnęła policja i prokuratura.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII minus III =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu