.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy mogę pracować na wózku widłowym przy zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych?

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 12.11.2020

W grudniu 2017 roku spowodowałem wypadek, w którym poszkodowane zostały dwie osoby przechodzące przez przejście dla pieszych. W sądzie pierwszej instancji otrzymałem wyrok 1 rok w zawieszeniu na 2 lata. Po apelacji otrzymałem zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na 2 lata. Prawo jazdy oddałem w lipcu 2020 r. Teraz otrzymałem pismo, że mam się stawić do kuratora sądowego w celu kontroli okresu próby. I tutaj moje pytanie, otóż prowadzę firmę na terenie własnej działki. Czy mogę jeździć wózkiem widłowym na terenie prywatnym? Nie wyjeżdżam wózkiem widłowym na drogę publiczną. Wjazd na działkę dotyczy wąskiej liczby osób (kontrahentów). Nie przyjmuję osób z tzw. ulicy. Proszę o informację czy kierowanie wózkiem widłowym, przy zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych nie narusza okresu próby.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy mogę pracować na wózku widłowym przy zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych?

Spotkanie z kuratorem – kontrola w okresie próby

W pierwszej kolejności wskazuję, iż kurator ma za zadnie sporządzać cyklicznie sprawozdania do sądu o przebiegu Pana okresu próby, a więc czy stosuje się Pan do zaleceń sądu, czy nie prowadzi Pan pojazdów, czy krytycznie odnosi się Pan do kary, czy pracuje Pan itp. Dlatego też rozmowa z kuratorem powinna przebiegać w pokojowej atmosferze, powinien Pan wyrażać skruchę z tytułu popełnionego czynu, wskazać, iż stosuje się Pan do zaleceń sądu i nie prowadzi Pan pojazdów mechanicznych, a korzysta Pan np. z komunikacji miejskiej. Spotkanie z kuratorem nie jest niczym strasznym, a ma to na celu przedstawienie sądowi Pana aktualnej sytuacji.

Prowadzenie wózka widłowego w okresie próby

Z uwagi na to proszę opowiadać otwarcie o Pana przemyśleniach i obecnym życiu, a także wskazywać, iż nie uchyla się Pan od zobowiązań nałożonych przez sąd. Idąc dalej, podnoszę, że zakwalifikowanie wózka widłowego jako pojazdu mechanicznego znajduje się w Kodeksie karnym. Zgodnie bowiem z treścią art. 42 Kodeksu karnego:

 

„1. Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

§ 1a. Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w razie skazania za przestępstwo określone w:

1) art. 178b lub art. 180a;

2) art. 244, jeżeli czyn sprawcy polegał na niezastosowaniu się do zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

§ 2. Sąd orzeka, na okres nie krótszy niż 3 lata, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa wymienionego w § 1 był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, art. 174 lub art. 177”.

 

Jeżeli sąd wskazał, iż otrzymał Pan zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, posłużyć się należy definicją pojazdu mechanicznego. Kodeks karny nie zawiera definicji pojazdu mechanicznego. Występuje ona w ustawie z 22.5.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 473 ze zm.), według której „pojazdem mechanicznym jest:

 

1) pojazd samochodowy, ciągnik rolniczy, motorower i przyczepa określone w przepisach PrRuchDrog,

2) pojazd wolnobieżny w rozumieniu przepisów PrRuchDrog, z wyłączeniem pojazdów wolnobieżnych będących w posiadaniu rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstwa (art. 2 pkt 10 UbezpU)”.

 

Pojazdem mechanicznym jest pojazd wprawiany w ruch przez umieszczony w nim silnik (niezależnie od jego rodzaju: spalinowy, gazowy, elektryczny lub parowy). Pojazdem niemechanicznym jest natomiast ten, którego źródłem napędu jest siła kierującego lub zwierząt. Nie są więc one wprawiane w ruch za pomocą silnika (zob. K. Łucarz, A. Muszyńska, Glosa do wyr. SN z 25.10.2007 r., s. 154–155).

 

Za pojazd mechaniczny należy więc uznać pojazdy samochodowe, maszyny rolnicze, motocykle, lokomotywy kolejowe, samoloty, helikoptery, statki wodne i inne, jak również pojazdy szynowe zasilane z trakcji elektrycznej (tramwaje, trolejbusy). Jeżeli chodzi o inne – niemechaniczne – pojazdy, to będą nimi w szczególności zaprzęgi konne, wózki inwalidzkie (chodzi oczywiście jedynie o te napędzane siłą mięśni), rowery, a także łódź wiosłowa, balon, kajak, statki żaglowe, szybowce. Ponadto nie są pojazdami mechanicznymi rowery zaopatrzone w silnik pomocniczy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3, które zachowują wszystkie normalne cechy charakterystyczne budowy umożliwiające ich zwykłą eksploatację jako rowerów. Nie są w ogóle pojazdami, ze względu na brak cech konstytutywnych pojazdu, łyżwy i rolki (zob. m.in. wyrok SN z 25.10.2007 r., sygn. akt III KK 270/07). Z uwagi na powyższe, jak Pan widzi, wózek widłowy wyposażony w silnik, stanowi pojazd mechaniczny, co powinno rozciągać się na Pana wyrok. Jednak zasadne jest uznanie, jak dokładnie sformułowany jest zakaz w Pana orzeczeniu, czy wskazany jest ruch lądowy, czy też nie, bowiem doktryna od dawna ma problem ze wskazaniem, czy np. poruszanie się ciągnikiem po polu w celu zbiorów oraz właśnie wózkiem widłowym po hali produkcyjnej stanowi miejsce ruchu lądowego. Jest to pytanie do dnia dzisiejszego niemające stałego wyjaśnienia i zawsze wymaga interpretacji orzeczenia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 - VII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »