.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Działalność nierejestrowana - na czym polega, wymagania, jak zacząć?

• Opublikowano: 17-12-2022 • Autor: Radca prawny Katarzyna Nosal

Chciałabym sprawdzić się z usług kosmetycznych. W tym celu chcę zacząć od prowadzenia działalności nierejestrowanej – na próbę. Chciałabym się dowiedzieć dokładnie, na czym ta działalność polega, jakie wymagania muszę spełniać i co zrobić, żeby móc zacząć działać. 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Działalność nierejestrowana - na czym polega, wymagania, jak zacząć?

Nierejestrowana działalność a różne usługi

Jakkolwiek forma nierejestrowej działalności gospodarczej wydaje się być atrakcyjna dla początkujących przedsiębiorców, to w przypadku świadczenia usług kosmetycznych niestety obowiązują inne przepisy, które nie ułatwiają życia prowadzącym taką działalność. Oczywiście może Pani prowadzić taką działalność w tej formie, ale dodatkowe obowiązki przypasane do usług kosmetycznych przy małym dochodzie mogą być uciążliwe.

Zasady prowadzenia działalności nierejestrowanej

Zacznę od samej działalności nierejestrowej. Zgodnie z art. 5 Prawa przedsiębiorców „działalność nierejestrowana to taka z której przychód (kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont) należny nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej”. Połowa wynagrodzenia minimalnego to na dziś 1505 zł.

 

Działalność nierejestrowana nie ma zastosowania do działalności wykonywanej w ramach umowy spółki cywilnej. Dodatkowo z tego rozwiązania nie mogą korzystać typy działalności wymagających koncesji, licencji czy pozwolenia.

 

Chcąc działać w ramach działalności nierejestrowej, nie trzeba dokonywać zgłoszenia do żadnego rejestru, nie trzeba mieć REGON-u czy NIP-u. Nie ma obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.

 

Do obowiązków związanych z tą działalnością należy jednak prowadzenie uproszczonej ewidencji sprzedaży, czyli należy spisywać kwoty przychodu uzyskanego w danym dniu. Należy rozliczyć ten dochód w zeznaniu podatkowym PIT-36. 

Problemy z działalnością na próbę

Właściwie zatem nie ma tu żadnej trudności. Jest jednak masa „ale”. Wprawdzie nie trzeba kasy fiskalnej co do zasady, ale niektóre działalności mimo to będą zobowiązane do jej posiadania. Nie trzeba uzyskać numeru NIP, ale jeśli to działalność objęta obowiązkiem kasy fiskalnej, to już NIP będzie niezbędny. Nie płaci się składek z tej działalności (na ubezpieczenie społeczne), ale ogólne zasady nadal obowiązują (w zakresie obowiązkowego podlegania ubezpieczeniom, stąd warto mieć inny tytuł ubezpieczenia).

 

Jeśli w którymkolwiek miesiącu przychód przekroczy kwotę dopuszczalną, należy w ciągu 7 dni zgłosić działalność do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i traci się możliwość dalszego prowadzenia w ten sposób działalności nierejestrowanej.

 

Zatem w kwestiach związanych ze zgłoszeniami, ubezpieczeniami i podatkiem dochodowym widać gołym okiem ułatwienia. Są one znaczne. Właściwie wystarczy tylko zarabiać.

Kwestia podatku VAT

Inaczej jest w przypadku podatku VAT – od towarów i usług. Wszystko dlatego, że przepisy te nie rozróżniają działalności rejestrowej od nierejestrowej. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

 

Podatnikami są tu osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Zatem wszyscy prowadzący działalność zarobkową podlegają temu podatkowi. Trzeba jednak przyznać, że ustawa i rozporządzenia związane z VAT zawierają bardzo dużo zwolnień. Nie wszyscy mogą z nich jednak skorzystać. Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 września 2018 r., nr 0111-KDIB3-3.4018.5.2018.2.MS:

 

„Odnosząc się do powyższego stwierdzić należy, że Wnioskodawca świadcząc usługi kosmetyczne i kosmetologiczne na rzecz osób fizycznych w ramach działalności nierejestrowanej (spełniając warunki określone w ustawie – Prawo przedsiębiorców) prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Tym samym Wnioskodawca jest podatnikiem w rozumieniu tej ustawy.

 

W konsekwencji w związku z tym, iż świadcząc usługi kosmetyczne i kosmetologiczne w ramach działalności nierejestrowanej Wnioskodawca będzie w rozumieniu przepisów ustawy o podatku VAT podatnikiem Wnioskodawca będzie zobowiązany wystąpić o nadanie numeru identyfikacji podatkowej – NIP”.

 

Proszę przeanalizować przekazane Pani informacje i ewentualnie zdawać dodatkowe pytania, bowiem takie na pewno się pojawią. Chętnie pomogę w dalszej działalności.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Katarzyna Nosal

Radca prawny od 2005 roku, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Udziela porad z prawa cywilnego, pracy oraz rodzinnego, a także z zakresu procedury cywilnej i administracyjnej. Ma wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa administracyjnego i samorządowego. Ukończyła również aplikację sądową. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu