.
Mamy 13 887 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zamieszkanie dziecka z ojcem w trakcie sprawy o ustalenie miejsca pobytu dziecka

W sądzie toczy się sprawa o ustalenie miejsca pobytu dziecka, kolejna rozprawa jest za 5 tygodni. Obecnie dziecko jest przy matce, ale mamy nadzieję, że sąd zdecyduje, aby mieszkało z ojcem (to mój syn). Matka dziecka to jego była partnerka. Nie ma pracy, straciła kolejną z własnej winy. Czy w związku z kolejną utratą przez nią zatrudnienia syn ma prawo wystąpić do sądu o natychmiastowe zabranie dziecka do siebie? Syn ma ustalone spotkania z dzieckiem w co drugi weekend oraz w każdy wtorek i czwartek. Zabiera je wtedy do siebie.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zamieszkanie dziecka z ojcem w trakcie sprawy o ustalenie miejsca pobytu dziecka

 

Dobro dziecka a sprawowanie władzy rodzicielskiej

Dobro dziecka jako przedmiot szczególnej ochrony w polskim ustawodawstwie, musi być w warunkach każdej sprawy traktowane indywidualnie. Ogólnie ujmując, jest to wyrażenie oznaczające dodatnią – w społecznej hierarchii wartości – ocenę sytuacji dziecka z punktu widzenia zaspokajania jego podstawowych potrzeb, za pomocą świadczeń o charakterze majątkowym i niemajątkowym. Takie ogólne pojmowanie dobra dziecka należy jednak zawsze odnosić do potrzeb konkretnego dziecka, przy uwzględnieniu jego uwarunkowań i ograniczeń.

 

Według treści art. 97 Kodeksu cywilnego (K.r.o.) – jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania. Zgodnie z art. 97 § 2 K.r.o. o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy. Władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny (art. 95 § 3 K.r.o.).

 

Miejsce pobytu dziecka – ocena sądu

Do istotnych spraw dziecka orzecznictwo zalicza m.in. sprawy związane z miejscem jego pobytu (por. postanowienie SN z dnia 14 października 1970 r., III CRN 181/70). Miejsce pobytu dziecka należy odróżnić od jego miejsca zamieszkania, które wskazuje ustawodawca w art. 26 Kodeksu cywilnego (K.c.). W uzasadnieniu ww. postanowienia z dnia 14 października 1970 r. Sąd Najwyższy podkreślił, że: „unormowanie bowiem zawarte w art. 26 § 1 K.c. dotyczące miejsca zamieszkania, nie wyłącza potrzeby konkretnego rozstrzygnięcia o miejscu pobytu”. Pogląd, zgodnie z którym rozstrzygnięcie o miejscu pobytu dziecka jest rozstrzygnięciem o istotnej sprawie rodziny, Sąd Najwyższy potwierdził także w uchwale z dnia 23 maja 2012 r., III CZP 21/12.

 

Przepis art. 26 § 2 K.c. reguluje sytuację, gdy władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom, którzy mają osobne miejsca zamieszkania w innych miejscowościach. W tym przypadku dziecko ma miejsce zamieszkania u tego z rodziców, u którego stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.

 

Zabezpieczenie postępowania poprzez zezwolenie na zamieszkanie dziecka z ojcem

Odpowiadając na Pani pytanie, należy wskazać, iż dla ustalenia miejsca zamieszkania dziecka warunki bytowe stanowią jedynie jeden z elementów, istotny wprawdzie, ale nie najważniejszy. Sąd nie podejmie decyzji bez przeprowadzenia wywiadu kuratorskiego, a także wydania opinii biegłych sądowych. Jeżeli dziecko ma ukończone 13 lat, to należy je wysłuchać. Generalnie więc istnieje możliwość złożenia wniosku o zabezpieczenie postępowania poprzez zezwolenie na zamieszkanie dziecka z ojcem, w praktyce jest to jednak niezwykle trudne i żaden sąd nie podejmie decyzji bez przeprowadzenia w tym zakresie postępowania dowodowego.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Tomasz Krupiński

Magister prawa, absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (studia ukończył z wynikiem bardzo dobrym) oraz podyplomowych studiów z zakresu zarządzania projektami europejskimi. Radca prawny z siedmioletnim doświadczeniem zawodowym w obsłudze prawnej jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych. Specjalista z zakresu prawa rodzinnego oraz szeroko rozumianego prawa nieruchomości. Uczestnik programów ministerialnych dotyczących problematyki prawnorodzinnej. Od kilku lat doradza prawnie zarządom wspólnot mieszkaniowych oraz zarządcom nieruchomości. Posiada również uprawnienia zarządcy nieruchomości.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III - IV =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl