Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy pracownik może zatrzymać powierzone przez pracodawcę mienie, jeśli pracodawca zalega z wynagrodzeniem?

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 18.03.2011

Od prawie roku pracuję w firmie budowlanej, mam umowę na czas określony. Niestety firma podupadła, zaczęły się zwolnienia. Podpisałem już rozwiązanie umowy za porozumieniem stron – umowa wygasa za tydzień. Problem polega na tym, że firma nie wypłaciła mi wynagrodzenia za poprzedni miesiąc i za 10 dni tego miesiąca, zalega mi również pieniądze za zwrot kosztów dojazdu do pracy. W sumie należna mi kwota to ok. 4500 zł.

Posiadam firmowe rzeczy takie jak komputer, telefon komórkowy oraz gotówkę, którą otrzymałem jako zaliczkę na prowadzenie zleconych robót. Szef wczoraj się o nie upomniał, ale nawet nie chciał rozmawiać o zaległej płacy. W sumie wartość tych rzeczy + pieniądze to prawie tyle, ile firma mi zalega. Czy mogę zatrzymać te rzeczy na poczet wynagrodzenia? Mam poważne obawy, czy kiedykolwiek zobaczę moje pieniądze.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zatrzymanie przez pracownika mienia pracodawcy na poczet zaległego wynagrodzenia stanowi naruszenie prawa i może spowodować poważne konsekwencje dla pracownika (łącznie z odpowiedzialnością karną).

 

Trzeba podkreślić, że zgodnie z art. 100 Kodeksu pracy (K.p.) jednym z podstawowych obowiązków pracownika jest niewątpliwie dbanie o mienie pracodawcy i dobro zakładu pracy. Już z tego przepisu można wywnioskować obowiązek pracownika do zwrotu pracodawcy mienia stanowiącego jego własność.

 

Z kolei zgodnie z art. 124 K.p., jeżeli pracodawca powierzył pracownikowi mienie, pracownik odpowiada w pełnej wysokości za mienie powierzone mu z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się.

 

Odpowiedzialność z tego artykułu dotyczy każdego mienia pracodawcy, powierzonego tylko jednemu pracownikowi z obowiązkiem zwrotu lub do wyliczenia się.

 

Powierzenie mienia polega na wydaniu mienia przez pracodawcę w sytuacji umożliwiającej pracownikowi jego zwrot lub wyliczenie się. Prawidłowe powierzenie musi zapewniać udział pracownika przy ustalaniu ilości i jakości przekazanego mu mienia.

 

Zgoda pracownika na przyjęcie odpowiedzialności za mienie powierzone może wynikać z faktu przyjęcia przez pracownika określonego mienia do używania i sprawowania nad nim pieczy.

 

Przechodząc do odpowiedzi na Pana pytanie, należy stwierdzić, że przepisy mówią wyraźnie o obowiązku pracownika zwrotu lub wyliczenia się z powierzonego mienia. Nie jest tu konieczne dodatkowe wezwanie pracownika przez pracodawcę itp. Milczenie pracodawcy nie zwalnia pracownika z tego obowiązku.

 

Wykonanie obowiązku zwrotu mienia lub wyliczenia się polega – zdaniem orzecznictwa – na ilościowym oddaniu określonych przedmiotów lub określonej gotówki. Jeśli pracownik nie wywiąże się z tego obowiązku, może ponosić względem pracodawcy odpowiedzialność odszkodowawczą.

 

Ponadto zatrzymanie mienia może spowodować pociągnięcie pracownika do odpowiedzialności karnej.

 

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na orzecznictwo Sądu Najwyższego. W wyrok z 10.11.1999 r. (I PKN 361/99) Sąd Najwyższy uznał, iż przywłaszczenie mienia pracodawcy jest zawsze ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych, niezależnie od tego czy ze względu na jego wartość stanowi przestępstwo czy wykroczenie.

 

Z kolei w wyroku z 26.05.2000 r. (I PKN 675/99) Sąd Najwyższy stwierdził, iż samowolne pobieranie nienależnych zaliczek na poczet przyszłego wynagrodzenia za pracę przez pracownika odpowiedzialnego za finanse pracodawcy stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych (art. 52 § 1 pkt 1 K.p.).

 

Reasumując powyższe, należy stwierdzić, iż Pan jako pracownik ma obowiązek zwrócić pracodawcy mienie powierzone i się z niego rozliczyć, natomiast pracodawca ma obowiązek zapłaty Panu należnego wynagrodzenia. Tych dwóch odrębnych kwestii nie można ze sobą mieszać ani łączyć, gdyż brak ku temu odpowiednich przepisów.

 

Nie zwracając mienia na żądanie pracodawcy, naraża się Pan na zarzut jego przywłaszczenia.

 

Natomiast zaległego wynagrodzenia będzie Pan już musiał dochodzić na drodze odrębnego postępowania sądowego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (2):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III plus pięć =

09.06.2014

Gadanie... Poczytajcie sobie na temat Postępowania Zabezpieczającego i Samopomocy dozwolonej. \"...Pracownik, jeżeli ma jasne uzasadnienie, że może nie dostac wypłaty może \'zabezpieczyć\' kwotę która mu przysługuje a w przypadku otrzymania tej zaległości/wypłate musi natomiast ją bezzwłocznie zwrócić...\"

Artur

25.04.2014

czyli: jak zwykle. Prawo chroni kanciarza pracodawcę a ściga biednego pracownika, starającego się zabezpieczyć swoje nędzne rozszczenia

dodo

»Podobne materiały

Pozew o wypłatę zaległego wynagrodzenia

Planuję złożyć do sądu pozew o zapłatę zaległego wynagrodzenia. Mój pracodawca zalega już 5 miesięcy z wypłatą pensji, nie reaguje na pisemne wezwanie do dokonania przelewu, mimo że wyznaczyłam mu dodatkową datę. W firmie nadal pracuję, nie ma ona problemów finansowych. Czy mogę złożyć pozew w Pozna

 

Nagroda jubileuszowa dla pracownika budżetówki

W sierpniu 1996 roku została rozwiązana umowa z art. 53 K.p. (świadczenie rehabilitacyjne na okres 12 miesięcy). Obecnie pracuję w innym zakładzie i w tym roku należy mi się nagroda jubileuszowa. Czy świadczenie rehabilitacyjne zaliczane jest do wysługi lat i nagrody jubileuszowej? Nadmieniam, że za

 

Jak otrzymać zaświadczenie o wysokości zarobków po zakończeniu umowy?

Z powodu wypadku i otrzymywania renty oraz odszkodowania muszę otrzymywać z miejsca pracy zaświadczenia o wysokości zarobków. Skończyła mi się umowa, ale znów potrzebuję zaświadczenia. Jak je uzyskać, skoro pracodawca (dokładniej: dział kadr) odmawia wydania mi go? 

 

Praca bez wynagrodzenia

Synowa założyła jednoosobową firmę w zakresie projektowania, lecz nie posiada jeszcze uprawnień budowalnych. Chcę jej pomóc, gdyż posiadam wszystkie uprawnienia. Czy mogę podpisywać jej projekty bez wynagrodzenia? Jaką formę prawną naszej rodzinnej współpracy przyjąć, aby było to zgodne z prawem?

 

Nagroda jubileuszowa w okresie wypowiedzenia

W moim zakładzie pracy obowiązuje regulamin nagród jubileuszowych, który premiuje rocznice pracy. Mam zamiar zmienić pracę i chciałbym wiedzieć, czy jeśli taka rocznica zatrudnienia wypadnie na okres wypowiedzenia to mam prawo do nagrody jubileuszowej?

 

Zwolnienie sprzed lat a liczenie stażu pracy

Staż pracy pracownika liczy mu się od 1971. W 1989 został dyscyplinarnie zwolniony z pracy (art. 52 Kodeksu pracy). Przeszedł na rentę. Na rencie przebywał do 2002 r., kiedy to zatrudnił się w administracji samorządowej. Od tamtej pory nieprzerwanie pracuje w administracji samorządowej. W jaki sposó

 

Premia uznaniowa a wynagrodzenie urlopowe

Od roku mam umowę o pracę na czas nieokreślony. Wynagrodzenie to stała podstawa i premia uznaniowa, którą co miesiąc dostawałam. W zeszłym miesiącu złożyłam wypowiedzenie (miesięczny okres wypowiedzenia) i firma wysłała mnie na zaległy urlop. Z tego co czytałam, jeśli premia uznaniowa nie jest jedno

 

Brak zapłaty za pracę na umowę-zlecenie

Pracowałam 3 miesiące w bistro-barze na umowę-zlecenie za 4 zł na godzinę, a do ręki 12 zł. Lecz za ostatni miesiąc w ogóle nie dostałam wypłaty, a przepracowałam prawie 200 godzin. W SMS-ach szef mnie wyśmiał i dodał, że i tak sprawy w sądzie nie wygram, bo splajtowali. Tyle tylko, że jego wspólnic

 

Dyżur pod telefonem – kiedy pracownikowi należy się wynagrodzenie?

Czy można dopisać do zakresu obowiązków pracownika takie zdanie: „Pełnienie dyżuru telefonicznego w domu. Rekompensatę za pełnienie dyżuru nieprzerwanie przez 7 dni w tygodniu poza godzinami pracy (w tym również w dni wolne od pracy oraz w święta) ustala się w wysokości 600 zł brutto”? C

 

Zmiana wynagrodzenia w okresie ochronnym przed emeryturą

Moją firmę przejął nowy pracodawca. Jestem pracownikiem w okresie ochrony przedemerytalnej, podpisałam aneks do umowy. Jestem rozgoryczona, ponieważ moje wynagrodzenie znacznie się zmniejszyło, o ok. 600 zł. Czy jest to zgodne z prawem pracy?

 

Rezygnacja z awansu i powrót na wcześniejsze stanowisko

Od 10 lat jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę w instytucji państwowej. W ciągu tych lat kilkakrotnie awansowałem, a dwa miesiące temu objąłem stanowisko zastępcy kierownika wydziału – podpisałem porozumienie zmieniające warunki zatrudnienia. Moja pensja wzrosła o 1/4. Jednak po tych

 

Umowa na czas nieokreślony na pół etatu a urlop i minimalne wynagrodzenie

Mam umowę na czas nieokreślony na pół etatu(wymiar czasu pracy 1/2, wynagrodzenie 800 zł). Czy należy mi się urlop i w jakim wymiarze? Pracuję na stawce godzinowej. Czy według nowej ustawy o stawce minimalnej przysługuje mi podwyżka płacy?

 

Wysokość wynagrodzenia w okresie wypowiedzenia

Otrzymałem od pracodawcy wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia (zwolniony z obowiązku wykonywania pracy). Było to 17 października 2017 r. Okres wypowiedzenia upływa 31 stycznia br. Będąc na wypowiedzeniu, otrzymuję wynagrodzenie jak za urlop wypoczynkowy. Okres wypowied

 

Obniżenie dodatku motywacyjnego

Po zmianie władz miasta jako dyrektor przedszkola otrzymałam informację o przyznaniu dodatku motywacyjnego, który został zmniejszony z 30 do 10%. Określony czas obowiązywania przyznawania dodatku 30% upływał z dniem 30.04, a ja informację otrzymałam w dniu 6.05. Do chwili obecnej nie otrzymałam uzas

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »