Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy pracownik może zatrzymać powierzone przez pracodawcę mienie, jeśli pracodawca zalega z wynagrodzeniem?

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 18.03.2011

Od prawie roku pracuję w firmie budowlanej, mam umowę na czas określony. Niestety firma podupadła, zaczęły się zwolnienia. Podpisałem już rozwiązanie umowy za porozumieniem stron – umowa wygasa za tydzień. Problem polega na tym, że firma nie wypłaciła mi wynagrodzenia za poprzedni miesiąc i za 10 dni tego miesiąca, zalega mi również pieniądze za zwrot kosztów dojazdu do pracy. W sumie należna mi kwota to ok. 4500 zł.

Posiadam firmowe rzeczy takie jak komputer, telefon komórkowy oraz gotówkę, którą otrzymałem jako zaliczkę na prowadzenie zleconych robót. Szef wczoraj się o nie upomniał, ale nawet nie chciał rozmawiać o zaległej płacy. W sumie wartość tych rzeczy + pieniądze to prawie tyle, ile firma mi zalega. Czy mogę zatrzymać te rzeczy na poczet wynagrodzenia? Mam poważne obawy, czy kiedykolwiek zobaczę moje pieniądze.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zatrzymanie przez pracownika mienia pracodawcy na poczet zaległego wynagrodzenia stanowi naruszenie prawa i może spowodować poważne konsekwencje dla pracownika (łącznie z odpowiedzialnością karną).

 

Trzeba podkreślić, że zgodnie z art. 100 Kodeksu pracy (K.p.) jednym z podstawowych obowiązków pracownika jest niewątpliwie dbanie o mienie pracodawcy i dobro zakładu pracy. Już z tego przepisu można wywnioskować obowiązek pracownika do zwrotu pracodawcy mienia stanowiącego jego własność.

 

Z kolei zgodnie z art. 124 K.p., jeżeli pracodawca powierzył pracownikowi mienie, pracownik odpowiada w pełnej wysokości za mienie powierzone mu z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się.

 

Odpowiedzialność z tego artykułu dotyczy każdego mienia pracodawcy, powierzonego tylko jednemu pracownikowi z obowiązkiem zwrotu lub do wyliczenia się.

 

Powierzenie mienia polega na wydaniu mienia przez pracodawcę w sytuacji umożliwiającej pracownikowi jego zwrot lub wyliczenie się. Prawidłowe powierzenie musi zapewniać udział pracownika przy ustalaniu ilości i jakości przekazanego mu mienia.

 

Zgoda pracownika na przyjęcie odpowiedzialności za mienie powierzone może wynikać z faktu przyjęcia przez pracownika określonego mienia do używania i sprawowania nad nim pieczy.

 

Przechodząc do odpowiedzi na Pana pytanie, należy stwierdzić, że przepisy mówią wyraźnie o obowiązku pracownika zwrotu lub wyliczenia się z powierzonego mienia. Nie jest tu konieczne dodatkowe wezwanie pracownika przez pracodawcę itp. Milczenie pracodawcy nie zwalnia pracownika z tego obowiązku.

 

Wykonanie obowiązku zwrotu mienia lub wyliczenia się polega – zdaniem orzecznictwa – na ilościowym oddaniu określonych przedmiotów lub określonej gotówki. Jeśli pracownik nie wywiąże się z tego obowiązku, może ponosić względem pracodawcy odpowiedzialność odszkodowawczą.

 

Ponadto zatrzymanie mienia może spowodować pociągnięcie pracownika do odpowiedzialności karnej.

 

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na orzecznictwo Sądu Najwyższego. W wyrok z 10.11.1999 r. (I PKN 361/99) Sąd Najwyższy uznał, iż przywłaszczenie mienia pracodawcy jest zawsze ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych, niezależnie od tego czy ze względu na jego wartość stanowi przestępstwo czy wykroczenie.

 

Z kolei w wyroku z 26.05.2000 r. (I PKN 675/99) Sąd Najwyższy stwierdził, iż samowolne pobieranie nienależnych zaliczek na poczet przyszłego wynagrodzenia za pracę przez pracownika odpowiedzialnego za finanse pracodawcy stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych (art. 52 § 1 pkt 1 K.p.).

 

Reasumując powyższe, należy stwierdzić, iż Pan jako pracownik ma obowiązek zwrócić pracodawcy mienie powierzone i się z niego rozliczyć, natomiast pracodawca ma obowiązek zapłaty Panu należnego wynagrodzenia. Tych dwóch odrębnych kwestii nie można ze sobą mieszać ani łączyć, gdyż brak ku temu odpowiednich przepisów.

 

Nie zwracając mienia na żądanie pracodawcy, naraża się Pan na zarzut jego przywłaszczenia.

 

Natomiast zaległego wynagrodzenia będzie Pan już musiał dochodzić na drodze odrębnego postępowania sądowego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (2):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem + I =

09.06.2014

Gadanie... Poczytajcie sobie na temat Postępowania Zabezpieczającego i Samopomocy dozwolonej. \"...Pracownik, jeżeli ma jasne uzasadnienie, że może nie dostac wypłaty może \'zabezpieczyć\' kwotę która mu przysługuje a w przypadku otrzymania tej zaległości/wypłate musi natomiast ją bezzwłocznie zwrócić...\"

Artur

25.04.2014

czyli: jak zwykle. Prawo chroni kanciarza pracodawcę a ściga biednego pracownika, starającego się zabezpieczyć swoje nędzne rozszczenia

dodo

»Podobne materiały

Pozew o wypłatę zaległego wynagrodzenia

Planuję złożyć do sądu pozew o zapłatę zaległego wynagrodzenia. Mój pracodawca zalega już 5 miesięcy z wypłatą pensji, nie reaguje na pisemne wezwanie do dokonania przelewu, mimo że wyznaczyłam mu dodatkową datę. W firmie nadal pracuję, nie ma ona problemów finansowych. Czy mogę złożyć pozew w Pozna

 

Wniosek o wypłatę wynagrodzenia na konto

Do tej pory wypłacałam pracownikom wynagrodzenie w gotówce w siedzibie firmy. Teraz jednak jeden z pracowników (który przebywa na zwolnieniu lekarskim) przekazał mi przez osobę trzecią wniosek o wypłatę wynagrodzenia na konto. Mam wątpliwości, czy pismo było podpisane osobiście przez pracownika. Czy

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »