Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Import maszyn rolniczych

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 04.01.2016

Zajmuję się handlem używanymi ciągnikami rolniczymi głównie na terenie Polski, ale chcę zacząć sprowadzać maszyny rolnicze z zagranicy. Jak jest z VAT-em, np. kiedy kupuję ciągnik rolniczy w Niemczech, Francji, na Litwie i dany ciągnik jest z VAT-em – to jak kupię go po cenie netto (cena exportowa), to czy w Polsce muszę zapłacić podatek VAT 23%? A gdy maszyna jest zwolniona z VAT (marża lub na umowę kupna), to jaki podatek zapłacę w Polsce?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak się domyślam, pyta Pan o wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru, tj. środka transportu w postaci używanego ciągnika przeznaczonego do odsprzedaży i rozliczenie takiej transakcji, gdy otrzymuje Pan fakturę ze stawką VAT 0%, a stronami transakcji są podatnicy mający rejestrację VAT-UE. Przypomnę, że przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz. Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o VAT „WNT zachodzi pod warunkiem, że

 

1) nabywcą towarów jest:

 

a) podatnik, o którym mowa w art. 15, lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika,

b) osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w lit. a

 

  • z zastrzeżeniem art. 10;
  • dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem, o którym mowa w pkt 1 lit. a”.

 

Od powyższego istnieje szereg wyjątków np. WNT ma miejsce również, gdy przedmiotem nabycia są nowe środki transportu, ale nabywcą i dokonującym dostawy towarów są inne podmioty niż ww. WNT nie występuje np. w przypadku, gdy dostawa towarów ma za przedmiot towary używane, w której wyniku ma miejsce wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów na terytorium kraju i jest opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 120 ust. 4 i 5 (tzw. VAT marża), a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach.

 

Wracając jednak do głównego wątku, przy nabyciu ciągnika od podatnika unijnego zarejestrowanego dla celów VAT-UE dojdzie u niego do sprzedaży, a u Pana do nabycia samochodu ze 0% stawka VAT. W opisanej sytuacji nie ma obowiązku zapłaty podatku bezpośrednio do urzędu skarbowego w terminie 14 dni, a wewnątrzwspólnotowe nabycie samochodów rozlicza się w deklaracji VAT, wystąpi zatem tak podatek naliczony do odliczenia, jak i podatek należny od nabycia. Pamiętać należy o złożeniu VAT-23, czyli informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu.

 

Podobnie wskazują przedstawiciele doktryny, tak np. A. Bartosiewicz: „Z przepisów art. 103 ust. 3 i 4 u.p.t.u. wynika bowiem, że podatnicy VAT składający deklarację VAT-7 (VAT-7K, VAT-7D), w przypadku gdy nabywany wewnątrzwspólnotowo środek transportu ma być zarejestrowany na terytorium kraju lub jeżeli nie podlega rejestracji, a jest użytkowany na terytorium kraju, są obowiązani, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego na rachunek urzędu skarbowego. W tym przypadku zatem podatek należny od wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu nie staje się składnikiem zobowiązania miesięcznego (kwartalnego), lecz podlega bezpośredniej zapłacie do urzędu skarbowego.

 

Podatek należny z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodów wykazuje się także w szczególny sposób w deklaracji podatkowej. Wypełniając deklarację VAT-7 (wersja 14) należy wykazać podatek wpłacony bezpośrednio do urzędu skarbowego w polu 34 tej deklaracji.

 

W efekcie podatek należny zapłacony do urzędu skarbowego od wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu jest odejmowany od miesięcznego zobowiązania podatkowego. Nie jest on zatem dwa razy uwzględniany jako podatek do zapłaty.

 

Taki sposób rozliczenia się z podatku ma zastosowanie wówczas, gdy firma kupuje samochód dla siebie. Jeśli samochód jest kupowany w celu jego odprzedaży, to wówczas nie będzie obowiązku zapłaty podatku w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Z przepisów wynika bowiem, że ten specjalny tryb ma zastosowanie tylko w sytuacji, gdy jeżeli transportu ma być przez nabywcę zarejestrowany na terytorium kraju lub jeżeli nie podlega rejestracji, a jest użytkowany na terytorium kraju. Jeśli samochód jest przeznaczony do odprzedaży, to zwykle nie jest rejestrowany (przez nabywcę) w Polsce przed jego sprzedażą. Wtedy nie ma obowiązku zapłaty podatku bezpośrednio do urzędu skarbowego, zaś wewnątrzwspólnotowe nabycie samochodów rozlicza się tylko w deklaracji VAT.

 

Wewnątrzwspólnotowe nabycie samochodu kreuje także podatek naliczony. Zasadniczo podlega on odliczeniu od podatku należnego w deklaracji za ten sam okres, w którym zadeklarowano podatek należny od nabycia” (Czy zakupienie samochodu w Niemczech od osoby fizycznej stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?).

 

W kwestii podatku od czynności cywilnoprawnych, czyli podatku, którego przedmiotem opodatkowania jest m.in. umowa sprzedaży (a nie jakiekolwiek wzbogacenie), to czynności cywilnoprawna podlega podatkowi, co do zasady, gdy jej przedmiotem są:

 

  • rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

W przypadku zatem nabycia ciągnika znajdującego się poza terytoriom Polski, gdy umowa zostaje zawarta również poza terytorium Polski, podatek od czynności cywilnoprawnych nie wystąpi.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć - 4 =

»Podobne materiały

Fakturowanie usługi wykonanej wraz z podwykonawcą

Nasza firma, która zajmuje się instalacjami alarmowymi, wykonuje także systemy sterowania klimatyzacją i wentylacją. Jesteśmy płatnikami podatku VAT. Pewna restauracja powierzyła nam wykonanie systemu wentylacji i klimatyzacji w swoich pomieszczeniach. W wykonaniu usługi pomogła nam zaprzy

Zwolnienie z VAT dla usług geodezyjno-kartograficznych

Czy prowadząc usługi geodezyjno-kartograficzne mogę skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 113 ustawy o podatku VAT? Czy usługi identyfikowane są za pomocą PKWiU czy PKD?

Podatek od sprzedaży działki budowlanej przez firmę

Jestem księgową w spółce z o.o. Firma sprzedaje działkę budowlaną, będącą jej własnością, osobie fizycznej. Naliczono 23% VAT, ale nie jestem pewna, czy stawka nie powinna wynieść 8%. Jaka jest prawidłowa wartość VAT?  
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »