Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy figuruję w Krajowym Rejestrze Karnym?

Autor: Karol Jokiel • Opublikowane: 17.08.2009

Mój pracodawca zawiadomił mnie, że będzie chciał upewnić się, czy nie figuruję w Krajowym Rejestrze Karnym. Niestety, mam sprzed roku prawomocny wyrok 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata i grzywnę 5000 zł, którą zapłaciłem. Czy pracodawca znajdzie mnie w rejestrze skazanych?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy figuruję w Krajowym Rejestrze Karnym?

Jakie dane znajdują się w Krajowym Rejestrze Karnym?

Prawomocne wyroki, którymi orzeczono kary za przestępstwo lub za przestępstwo skarbowe, a także prawomocne orzeczenia o warunkowym umorzeniu postępowania, podlegają rejestracji w Krajowym Rejestrze Karnym (potocznie nazywanym rejestrem skazanych), którego prowadzenie normuje ustawa z dnia 24 maja 2000 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 580 z późn. zm.).

Istotę instytucji zatarcia skazania określa przepis art. 106 ustawy z dnia 6 grudnia 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm. – dalej w skrócie K.k.), zgodnie z którym – z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe, a wpis o nim usuwa się z rejestru skazanych. Innymi słowy, zatarcie skazania tworzy pewną fikcję prawną, bo uznaje się skazanie za niebyłe. Skutki skazania, dotyczące zarówno sfery prawa karnego jak i sytuacji społeczno-zawodowej skazanego, nie mogą wszak ciągnąć się za nim w nieskończoność.

Co oznacza zatarcie skazania i kiedy może nastąpić?

Zatarcie skazania oznacza, że skazanemu na powrót przysługuje status osoby niekaranej. Za taką musi być on uważany w świetle prawa i sam również na status niekaralności może się powoływać we wszystkich sferach życia, wobec wszystkich organów, władz i osób, m.in. składając zeznania, oświadczenia, wypełniając kwestionariusze itd.

 

Zatarcie skazania może nastąpić:

 

  1. z mocy samego prawa;
  2. na podstawie postanowienia sądu; albo
  3. w wyniku zastosowania aktu łaski przez Prezydenta RP (art. 139 Konstytucji).

 

Zatarcie skazania w przypadku orzeczenia kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania następuje z mocy prawa (a więc bez potrzeby pisania jakichkolwiek pism) z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby („okresu zawieszenia”) – art. 76 Kodeksu karnego. Należy przy tym podkreślić, że, jeżeli wobec skazanego orzeczono grzywnę (co miało miejsce w Pana przypadku) lub środek karny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed ich wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem ich wykonania.

Okresy zatarcia skazania z mocy prawa mogą zostać zasadniczo skrócone w drodze wydania odpowiedniego postanowienia przez sąd, jednak w przypadku kar pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania – nie jest to możliwe.

 

Zgodnie z przepisem art. 106a K.k., nie podlega zatarciu skazanie na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, jeżeli pokrzywdzony był małoletnim poniżej lat 15.

Jak sprawdzić swój status w Rejestrze skazanych?

Zatem przywołane tu przepisy jasno wskazują, że skoro został Pan skazany na wskazane przez Pana kary zaledwie rok temu i wyrok sądowy w tym zakresie jest prawomocny (nie odwoływał się Pan od niego), to niestety w KRK będzie adnotacja o popełnionym przez Pana czynie, ze wskazaniem jego prawnej kwalifikacji oraz wymierzonej Panu kary. Niekiedy co prawda zdarza się w KRK, że wskutek przeoczenia urzędnika jakiś wpis nie zostanie dokonany w rejestrze albo przeciwnie – inny wpis pozostaje w nim zbyt długo, nawet po zatarciu skazania, ale są to przypadki raczej sporadyczne.

Aby sprawdzić swój status w rejestrze skazanych, w każdej chwili może Pan samodzielnie wystąpić na piśmie o wydanie Panu takiego zaświadczenia do oddziału Krajowego Rejestru Karnego – zazwyczaj funkcjonuje przy sądzie okręgowym w każdym mieście wojewódzkim w Polsce (koszt 50 zł).

 

Jedyne czym mogę spróbować Pana uspokoić to fakt, że – według mojej wiedzy – pracodawcy, nawet jeżeli zadeklarują pracownikowi, że sprawdzą go w KRK, często tego nie robią (z wyjątkiem urzędów państwowych, niektórych banków oraz niektórych agencji ochrony – te czynią to stosunkowo sumiennie).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć minus pięć =

»Podobne materiały

Zgoda na wydanie dokumentów dla dziecka i na jego wyjazdy za granicę

Jestem po rozwodzie bez orzekania o winie. Wraz z byłą żoną mamy pełne prawa rodzicielskie w stosunku do syna. Od kilku lat przebywam za granicą, ale staram się regularnie odwiedzać dziecko, mamy codzienny kontakt przez telefon i komunikatory. Była żona chce, bym podpisał wniosek o wydanie tymc

 

Obciążenie dłużnika spółdzielni mieszkaniowej kosztami procesu sądowego

Kilka miesięcy temu otrzymałem ze spółdzielni mieszkaniowej wezwanie do zapłaty zaległych opłat. Uregulowałam 2/3 wskazanej kwoty. Przed paroma dniami dostałem nowy nakaz zapłaty przesłany tym razem z sądu grodzkiego, związany z uregulowaniem pozostałej części należności wraz z odsetkami. Czy s

 

Wykup strychu nad mieszkaniem – problem z podziałem geodezyjnym budynku

Kupiłam mieszkanie w budynku zarządzanym przez dwie wspólnoty mieszkaniowe. Nad moim mieszkaniem jest strych, który jest powierzchnią wspólną. Poinformowano mnie, że będę mogła go wykupić. Potem się jednak okazało, że to niemożliwe, ponieważ jest problem z podziałem geodezyjnym budynku pomiędzy dwom

 

Wypłata premii gwarancyjnej za książeczkę mieszkaniową przy kosztach remontu niższych niż jej wartość

Bank naliczył mi premię gwarancyjną za starą książeczkę mieszkaniową – około 30 tysięcy zł. Chciałbym ją wykorzystać w 2010 roku (książeczka jest z 1971 r.) na wymianę okien w mieszkaniu będącym moją własnością. Mam jednak do wymiany tylko cztery okna, kwota na fakturz

 

Stosowanie urządzeń do podsłuchu

Jakiś czas temu rozstałem się ze swoją partnerką. Założyłem podsłuch w jej mieszkaniu – mikrofon objętościowy. Obecnie podsłuch został przez nią wykryty. Co mi grozi za taki czyn?

 

Areszt śledczy – jak pomóc uwięzionemu?

Mój partner przebywa w areszcie śledczym. Nie wiem, czy coś zrobił, czy chodzi o jakąś sprawę z przeszłości. Jak mogę mu pomóc? Jak się skontaktować? Nie wiem, co robić.

 

Brak pieczątki imiennej na świadectwie pracy a uznanie tego dokumentu przez ZUS

Złożyłam do ZUS wniosek o emeryturę, której mi nie przyznano, ponieważ brakuje mi 15 miesięcy zatrudnienia. Nie zostały one uznane, gdyż na świadectwie pracy z lat 1957-1959 nie ma pieczątki imiennej referenta kadr. Czy ta pieczątka jest taka ważna? Co powinnam zrobić, by udowodnić fakt zatrudnienia

 

Czy studium nauczycielskie można wliczyć do stażu pracy?

W 1980 r. ukończyłam studium nauczycielskie na kierunku wychowanie wczesnoszkolne. W 1987 r. uzyskałam tytuł magistra fizyki (studia odbywałam zaocznie). Koleżanka ze studium kilka lat później ukończyła trzyletnie uzupełniające studia magisterskie. ZUS zaliczył jej do okresu pracy dwa lata

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »