.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Czy figuruję w Krajowym Rejestrze Karnym?

• Autor: Karol Jokiel

Mój pracodawca zawiadomił mnie, że będzie chciał upewnić się, czy nie figuruję w Krajowym Rejestrze Karnym. Niestety, mam sprzed roku prawomocny wyrok 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata i grzywnę 5000 zł, którą zapłaciłem. Czy pracodawca znajdzie mnie w rejestrze skazanych?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Czy figuruję w Krajowym Rejestrze Karnym?

Jakie dane znajdują się w Krajowym Rejestrze Karnym?

Prawomocne wyroki, którymi orzeczono kary za przestępstwo lub za przestępstwo skarbowe, a także prawomocne orzeczenia o warunkowym umorzeniu postępowania, podlegają rejestracji w Krajowym Rejestrze Karnym (potocznie nazywanym rejestrem skazanych), którego prowadzenie normuje ustawa z dnia 24 maja 2000 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 580 z późn. zm.).

Istotę instytucji zatarcia skazania określa przepis art. 106 ustawy z dnia 6 grudnia 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm. – dalej w skrócie K.k.), zgodnie z którym – z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe, a wpis o nim usuwa się z rejestru skazanych. Innymi słowy, zatarcie skazania tworzy pewną fikcję prawną, bo uznaje się skazanie za niebyłe. Skutki skazania, dotyczące zarówno sfery prawa karnego jak i sytuacji społeczno-zawodowej skazanego, nie mogą wszak ciągnąć się za nim w nieskończoność.

Co oznacza zatarcie skazania i kiedy może nastąpić?

Zatarcie skazania oznacza, że skazanemu na powrót przysługuje status osoby niekaranej. Za taką musi być on uważany w świetle prawa i sam również na status niekaralności może się powoływać we wszystkich sferach życia, wobec wszystkich organów, władz i osób, m.in. składając zeznania, oświadczenia, wypełniając kwestionariusze itd.

 

Zatarcie skazania może nastąpić:

 

  1. z mocy samego prawa;
  2. na podstawie postanowienia sądu; albo
  3. w wyniku zastosowania aktu łaski przez Prezydenta RP (art. 139 Konstytucji).

 

Zatarcie skazania w przypadku orzeczenia kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania następuje z mocy prawa (a więc bez potrzeby pisania jakichkolwiek pism) z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby („okresu zawieszenia”) – art. 76 Kodeksu karnego. Należy przy tym podkreślić, że, jeżeli wobec skazanego orzeczono grzywnę (co miało miejsce w Pana przypadku) lub środek karny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed ich wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem ich wykonania.

Okresy zatarcia skazania z mocy prawa mogą zostać zasadniczo skrócone w drodze wydania odpowiedniego postanowienia przez sąd, jednak w przypadku kar pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania – nie jest to możliwe.

 

Zgodnie z przepisem art. 106a K.k., nie podlega zatarciu skazanie na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, jeżeli pokrzywdzony był małoletnim poniżej lat 15.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Jak sprawdzić swój status w Rejestrze skazanych?

Zatem przywołane tu przepisy jasno wskazują, że skoro został Pan skazany na wskazane przez Pana kary zaledwie rok temu i wyrok sądowy w tym zakresie jest prawomocny (nie odwoływał się Pan od niego), to niestety w KRK będzie adnotacja o popełnionym przez Pana czynie, ze wskazaniem jego prawnej kwalifikacji oraz wymierzonej Panu kary. Niekiedy co prawda zdarza się w KRK, że wskutek przeoczenia urzędnika jakiś wpis nie zostanie dokonany w rejestrze albo przeciwnie – inny wpis pozostaje w nim zbyt długo, nawet po zatarciu skazania, ale są to przypadki raczej sporadyczne.

Aby sprawdzić swój status w rejestrze skazanych, w każdej chwili może Pan samodzielnie wystąpić na piśmie o wydanie Panu takiego zaświadczenia do oddziału Krajowego Rejestru Karnego – zazwyczaj funkcjonuje przy sądzie okręgowym w każdym mieście wojewódzkim w Polsce (koszt 50 zł).

 

Jedyne czym mogę spróbować Pana uspokoić to fakt, że – według mojej wiedzy – pracodawcy, nawet jeżeli zadeklarują pracownikowi, że sprawdzą go w KRK, często tego nie robią (z wyjątkiem urzędów państwowych, niektórych banków oraz niektórych agencji ochrony – te czynią to stosunkowo sumiennie).

Chcesz sprawdzić informacje w Krajowym Rejestrze Karnym?

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Karol Jokiel

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Specjalizuje się w prawie cywilnym i prawie pracy oraz procedurze cywilnej jak również windykacji należności, w tym także za granicą. Dotychczas udzielił ponad 1000 porad! Jest praktykującym prawnikiem z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym w renomowanej kancelarii prawnej.

 

Naszym klientom pomaga sporządzać umowy, egzekwować należności od dłużników, odpowiada też na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorem licznych publikacji: artykułów, aktualności, kilku eBooków oraz członkiem i założycielem stowarzyszenia Lex et Veritas, które stawia sobie za cel szerzenie w społeczeństwie wiedzy prawnej.

 

Jest autorem poradnika Zwalczanie przewlekłości postępowania cywilnego oraz stronniczości sędziego.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć + 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu